Kategoriarkiv: Storbritannia / United Kingdom

Sak 309/12 NEMND 4/13, 24. apr. 2013

Pakkereisenemnda

Saken gjelder

Saken gjelder språkreise til Brighton, England.

———————————————————————————————-

Klageranfører at da datteren Elise meldte seg på språkreisen, var det en

forutsetning at hun og venninnen skulle dele vertsfamilie. Det fikk de, men selv om de var klar over at de kunne komme i forskjellige klasser på skolen, ble det et sjokk at de også ble delt på fritiden. Det innebar at datteren måtte ta buss alene og gå

alene i 10 min for å komme til og fra vertsfamilien på kveldstid.

Dette ødela trivselen for to jenter som hadde gledet seg til å være sammen i Brighton og medførte fare for sikkerheten til datteren.

 

Klager mener EF har feilinformert og at behovet for trygghet og sikkerhet må ha

prioritet og ikke overlates til ungdommene selv. Det var ikke informert om at de som reiste sammen også ville bli delt på fritiden slik at de måtte reise hjem til vertsfamilien alene. Tanken på at EF har satt datterens liv på spill, er rystende.

Klager og hennes mann fikk store deler av sin Barcelonaferie ødelagt fordi de måtte kjempe med EF for at datteren skulle være trygg. Fordi EF har feilinformert og satt datterens liv i fare, mener klager at halvparten av reisens pris bør tilbakebetales.

 

EF Språkreiserhar anført at de alltid oppfordrer studentene til å gå hjem sammen med en annen student. Alle studenter blir ved ankomst vist veien til sentrum første skoledag og veien tilbake. Hadde EF fått vite om situasjonen for Elise mens hun var der, kunne de ha gitt henne opplysninger om andre studenter som bodde i nærheten. Innenfor 6 min spasertur fra der Elise bodde hadde de to andre vertsfamilier.

EF har tilbudt en rabatt på kr.4.000,- ved eventuell ny reise.

———————————————————————————————-

Nemnda bemerker

En pakkereise er mangelfull hvis den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i

avtalen, jf. pakkereiseloven § 6-1. Mangler kan gi grunnlag for prisavslag med mindre de avhjelpes innen rimelig tid.

 

På en slik språkreise for ungdom er det viktig at sikkerheten er godt ivaretatt.

Hvis det ikke er gjort, kan det foreligge en mangel ved reisen i pakkereiselovens

forstand. Problemet i saken her, så vidt nemnda forstår, var at Elise måtte vente –

enten på sin venninne som hun reiste sammen med og delte vertsfamilie med,

eller på den andre studenten som også bodde i den vertsfamilien – for å ha følge hjem etter skolen. Årsaken til dette var at de gikk i ulike klasser og også hadde ulike fritidsaktiviteter.

 

Nemnda forstår at dette kunne innebære både praktiske problemer og skuffelse over ikke å få være mer sammen med venninnen. Nemnda kan imidlertid ikke se at det er sannsynliggjort at dette utgjorde en sikkerhetsrisiko av en slik art at det var en

mangel ved reisen i lovens forstand. Nemnda finner derfor ikke grunnlag for klagers krav, men forutsetter at tilbudet om rabatt opprettholdes.

———————————————————————————————-

Vedtak

Reklamasjonsnemnda kan ikke anbefale at det gis prisavslag.

 

Vedtaket var enstemmig.

———————————————————————————————-

Kategori

Utfall for klager

Medhold

———————————————————————————————-

Nemndas sammensetning

Lagdommer Svein Dahl, Leder
Pål Martin Andersen, Forbrukerrådet
Silje Jystad, Forbrukerrådet
Marianne Delbekk, Apollo Reiser AS
Christine Tang, Detur Norway AS

Storbritannia / United Kingdom 1

«In UK look right before crossing road»

Skottland / Scotland / Scotia 1

In the West, don’t mention religion. Catholic/protestant causes more fights than anything else. Even saying you follow Celtic/Rangers can be enough.

In the North, any mention of sheep-shagging will get you punched.(Dette er visst fordi de blir mobbet en del for det av alle andre)

In Edinburgh, if you say you like Glasgow or the West, you will immediately be hated.

And basically in all of Scotland, if you praise England or suggest we are one country, you will not be welcome.

UK: Entry requirements

Hentet fra Study in Britain and Ireland’s sider.

Om dere reiser med et utvekslingsbyrå skal de sørge for at dere ordner dette på riktig måte. Det er derfor dere betaler dem. Alle utgifter til visa kommer i tillegg.

European Economic Area
If you are a national of a European Union country or are from Norway or Iceland you are free to enter the UK to study, live and work and you do not need a visa.  … Icelandic and Norwegian students have to pay full fees as international students, but do not need work visas and so can fund their course by working.

Non-visa Nationals:
Non-visa nationals are from countries that don’t require a visa to enter Britain, you can arrive with the necessary documentation and be issued the visa when you arrive. You need:

 • Proof that you have been accepted onto a full-time course at a UK school … (totaling 15 or more hours a week).
 • A letter from your new school or college, … on their official headed paper, to state that you have paid your deposit and/or your tuition fees.
 • Proof that you have the funds to pay for your study and living expenses … (travellers’ cheques, a bank draft drawn on a UK bank, letters or bank documents from sponsors, or a combination of all these things). You will have to show that you can support yourself financially without relying on the British welfare state or by working to fund your studies.

If you are staying for longer than six months, it is advisable to submit your documentation to the British Embassy/High Commission in your own country and get entry clearance (a visa) prior to arrival. Your status can still be challenged but you have the right to lodge an appeal and remain in Britain while your case is heard.»

England: Regler boarding schools må følge

Department for Education

Man ser de samme klagene fra internatskolene som man gjør fra utvekslingsbyråene når det gjelder regjeringens krav til dem. En artikkel i The Telegraph fra 2009 forteller om en school mistress som klager over måten skolene inspiseres på og reglene de må overholde. Det er identisk med det man har opplevd i USA hver gang Department of State har overholdt sine egne regler.

«Ofsted is the Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills. We report directly to Parliament and we are independent and impartial. We inspect and regulate services which care for children and young people, and those providing education and skills for learners of all ages.» (Ofsted)

I tillegg til Ofsted har Department for Education inspeksjoner hos «association» skoler. Disse inspektørene er:

Før en skole godkjennes av Department of Education må den legge fram:

 • A plan showing the layout of the premises and accommodation of all buildings.
 • Detailed curriculum plans, schemes of work for every subject and year group taught and pupil assessment procedures.
 • A copy of the school’s written policies on:
 • Preventing bullying, following DfE advice ‘Preventing and Tackling   Bullying: Advice for school leaders and governors’
 • Safeguarding and promoting the welfare of children who are pupils at the school which complies with DfE Guidance:
 •  “Safeguarding Children   and Safer Recruitment in Education” and “Dealing   with Allegations of Abuse against Teachers and Other Staff’;
 • Safeguarding and promoting the health and safety of pupils  at the school following DfE advice:
 •  ‘Health & safety: Department for education advice on legal duties and powers for local authorities, head teachers, staff and governing   bodies;
 • Promoting good behaviour amongst pupils setting out the sanctions   to be adopted in the event of pupil misbehaviour.
 • A copy of the school complaints procedures, as outlined in regulation 7 of The Education (Independent School Standards) (England) Regulations 2010 as amended by The education (Independent School Standards)   (England) (Amendment) Regulations 2012.

National MInimum Standards for Boarding Schools

BSA-Logo

Boarding Schools Association representerer internatskolene og har fått gjennom endringer i sin favør.

UK: Internatskole – framgangsmåte

bc
Elever utenfor en internatskole
Fra British Council site

Det finnes to måter å studere på i Storbritannia. Disse er å gå på boarding school (internatskole) eller å gå på dagskole. Av en eller annen grunn kalles også «boarding schools» «public schools».

Man trenger ikke å gå gjennom et utvekslingsbyrå for å kunne gå på internatskole. Det man må gjøre er:

 1. Finn ut hvor i Storbritannia du kunne tenke deg å reise til. Når du har gjort det kan du gå til Independent Schools Council og Which Boarding School for å lære mer om de ulike boardingskolene.
 2. Velg skole. Da er det viktig å se på pris og fag/aktiviteter. Skoleavgiften består av skolegang, aktiviteter og boutgifter mens aktiviteter utenfor skolen kommer i tillegg. Pass på å undersøke hva slags aktiviteter som er inkludert i prisen.
 3. Søk dere inn på skolen. Noen av skolene krever at man søker seg inn året i forveien mens andre tar det fortløpende. Normalt begynner man på skolen i begynnelsen av september.
 4. Om man er under 18 år, regnes man som barn i Storbritannia. Da forventes det at man skal ha tilgang til en verge (guardian). Når man reiser gjennom et utvekslingsbyrå fungerer denne som vergen. Reiser man utenom utvekslingsfirma finner man gode råd om UK Guardians her.

Om man velger utvekslingsbyrå for denne jobben må man være klar over at de ikke tilbyr skolegang hvor som helst. Den eneste utvekslingsorganisasjonen jeg vet om som tilbyr denne tjenesten er: EF (Education First).

UK: Hvem klager man til?

united_kingdom_political_mapProblemer kan oppstå mens dere er i Storbrittania. Noen av dem lar seg greit løse mens andre blir svært utfordrende for dere.

Uansett satser vi først og fremst på at alle parter er løsningsorienterte. Utvekslingseleven begynner med å henvende seg til vertsfamilien og/eller den lokale representanten.

Men HOLD ALLTID FORELDRENE DERES INFORMERTE. Det er bare dere som kan gi dem din egen versjon. Sørg for å sende dem kopi av all dokumentasjon og forsøk i så stor grad som mulig å få alt skriftlig. Det er det utvekslingsbyråene gjør når de krever at dere skal skrive under på såkalte «Agreements» i løpet av utvekslingsåret. Husk at dere allerede har undertegnet avtale to ganger før avreise.

Dersom ikke den lokale representanten hører på dere klag høyere opp. Enten gjør dere det eller så gjør foreldrene deres det. Jeg forstår godt om dere ikke tør gå videre med saken før dere kommer hjem. Alt for mange elever har fortalt meg historiene sine til at jeg har noen illusjoner igjen når det gjelder denne bransjen.

Om dere venter med å gå videre med saken, ta for all del bilder av forholdene. Behold alle papirer. Ta opp samtaler. Før logg. Send kopier til foreldrene deres.

Når dere kommer tilbake til Norge må dere klage INNEN det har gått en måned. Sjekk kontrakten deres så ser dere at de fleste utvekslingsfirmaene har denne klausulen.

England:

DEPARTMENT FOR EDUCATION har ansvaret for utvekslingselevene mens dere er i UK. Det er også dem man klager til både mens man er i UK og etter at man kommer tilbake til Norge. Ansvarlig person per 2014 Feb 18 er:

Mr. Nigel Fulton: nigel.fulton@education.gsi.gov.uk

The Office of the Children’s Commissioner: info.request@childrenscommissioner.gsi.gov.uk / Tel: 020 7783 8330

Litt nærmere utvekslingshjemmet er det lokale Council og det lokale politiet. Listen over Civic Offices finnes på GOV.UK Jeg vet helt sikkert at de kommer og undersøker hjemmet dere bor i.

Wales:

WELSH GOVERNMENT (Department for Education and Skills)

Minister for Education and Skills
Huw Lewis: Correspondence.Huw.Lewis@Wales.gsi.gov.uk

Children’s Commissioner for Wales: post@childcomwales.org.uk / Tel: 01792 765600

Scotland:

SCOTTISH GOVERNMENT (Department for Education and Lifelong Learning)

Cabinet Secretary for Education and Lifelong Learning: Michael Russell MSP

ceu@scotland.gsi.gov.uk

Scotland’s Commissioner for Children and Young People: inbox@sccyp.org.uk / Tel: 0131 558 3733

Northern Ireland:

NORTHERN IRELAND’S GOVERMENT (Department of Education)

The Education Minister: John Dowd

Northern Ireland’s Commissioner for Children and Young People: info@niccy.org / Tel: 028 9031 1616


Norwegian Embassy in the UK

 • E-mail: emb.london@mfa.no
 • Phone: +44 (0) 20 7591 5500 (Monday-Friday 10.00-11.00 – Wednesdays closed)

De har liste over det lokale konsulatet. Jeg anbefaler varmt at dere tar kontakt med dem mens dere er i UK. I USA er konsulatene stort sett behjelpelige om utvekslingseleven får store problemer.


In case of emergency in the UK, please phone:

Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP) is dedicated to eradicating the sexual abuse of children. That means we are part of UK policing and very much about tracking and bringing offenders to account either directly or in partnership with local and international forces.)

 Child-Safe UK (child protection charity that aims to safeguard and prevent the abuse of children and young people away from home, particularly in the global youth travel sector)


Jeg forsøker å holde denne posten oppdatert.