Kategoriarkiv: England

Sak 309/12 NEMND 4/13, 24. apr. 2013

Pakkereisenemnda

Saken gjelder

Saken gjelder språkreise til Brighton, England.

———————————————————————————————-

Klageranfører at da datteren Elise meldte seg på språkreisen, var det en

forutsetning at hun og venninnen skulle dele vertsfamilie. Det fikk de, men selv om de var klar over at de kunne komme i forskjellige klasser på skolen, ble det et sjokk at de også ble delt på fritiden. Det innebar at datteren måtte ta buss alene og gå

alene i 10 min for å komme til og fra vertsfamilien på kveldstid.

Dette ødela trivselen for to jenter som hadde gledet seg til å være sammen i Brighton og medførte fare for sikkerheten til datteren.

 

Klager mener EF har feilinformert og at behovet for trygghet og sikkerhet må ha

prioritet og ikke overlates til ungdommene selv. Det var ikke informert om at de som reiste sammen også ville bli delt på fritiden slik at de måtte reise hjem til vertsfamilien alene. Tanken på at EF har satt datterens liv på spill, er rystende.

Klager og hennes mann fikk store deler av sin Barcelonaferie ødelagt fordi de måtte kjempe med EF for at datteren skulle være trygg. Fordi EF har feilinformert og satt datterens liv i fare, mener klager at halvparten av reisens pris bør tilbakebetales.

 

EF Språkreiserhar anført at de alltid oppfordrer studentene til å gå hjem sammen med en annen student. Alle studenter blir ved ankomst vist veien til sentrum første skoledag og veien tilbake. Hadde EF fått vite om situasjonen for Elise mens hun var der, kunne de ha gitt henne opplysninger om andre studenter som bodde i nærheten. Innenfor 6 min spasertur fra der Elise bodde hadde de to andre vertsfamilier.

EF har tilbudt en rabatt på kr.4.000,- ved eventuell ny reise.

———————————————————————————————-

Nemnda bemerker

En pakkereise er mangelfull hvis den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i

avtalen, jf. pakkereiseloven § 6-1. Mangler kan gi grunnlag for prisavslag med mindre de avhjelpes innen rimelig tid.

 

På en slik språkreise for ungdom er det viktig at sikkerheten er godt ivaretatt.

Hvis det ikke er gjort, kan det foreligge en mangel ved reisen i pakkereiselovens

forstand. Problemet i saken her, så vidt nemnda forstår, var at Elise måtte vente –

enten på sin venninne som hun reiste sammen med og delte vertsfamilie med,

eller på den andre studenten som også bodde i den vertsfamilien – for å ha følge hjem etter skolen. Årsaken til dette var at de gikk i ulike klasser og også hadde ulike fritidsaktiviteter.

 

Nemnda forstår at dette kunne innebære både praktiske problemer og skuffelse over ikke å få være mer sammen med venninnen. Nemnda kan imidlertid ikke se at det er sannsynliggjort at dette utgjorde en sikkerhetsrisiko av en slik art at det var en

mangel ved reisen i lovens forstand. Nemnda finner derfor ikke grunnlag for klagers krav, men forutsetter at tilbudet om rabatt opprettholdes.

———————————————————————————————-

Vedtak

Reklamasjonsnemnda kan ikke anbefale at det gis prisavslag.

 

Vedtaket var enstemmig.

———————————————————————————————-

Kategori

Utfall for klager

Medhold

———————————————————————————————-

Nemndas sammensetning

Lagdommer Svein Dahl, Leder
Pål Martin Andersen, Forbrukerrådet
Silje Jystad, Forbrukerrådet
Marianne Delbekk, Apollo Reiser AS
Christine Tang, Detur Norway AS

England: Regler boarding schools må følge

Department for Education

Man ser de samme klagene fra internatskolene som man gjør fra utvekslingsbyråene når det gjelder regjeringens krav til dem. En artikkel i The Telegraph fra 2009 forteller om en school mistress som klager over måten skolene inspiseres på og reglene de må overholde. Det er identisk med det man har opplevd i USA hver gang Department of State har overholdt sine egne regler.

«Ofsted is the Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills. We report directly to Parliament and we are independent and impartial. We inspect and regulate services which care for children and young people, and those providing education and skills for learners of all ages.» (Ofsted)

I tillegg til Ofsted har Department for Education inspeksjoner hos «association» skoler. Disse inspektørene er:

Før en skole godkjennes av Department of Education må den legge fram:

 • A plan showing the layout of the premises and accommodation of all buildings.
 • Detailed curriculum plans, schemes of work for every subject and year group taught and pupil assessment procedures.
 • A copy of the school’s written policies on:
 • Preventing bullying, following DfE advice ‘Preventing and Tackling   Bullying: Advice for school leaders and governors’
 • Safeguarding and promoting the welfare of children who are pupils at the school which complies with DfE Guidance:
 •  “Safeguarding Children   and Safer Recruitment in Education” and “Dealing   with Allegations of Abuse against Teachers and Other Staff’;
 • Safeguarding and promoting the health and safety of pupils  at the school following DfE advice:
 •  ‘Health & safety: Department for education advice on legal duties and powers for local authorities, head teachers, staff and governing   bodies;
 • Promoting good behaviour amongst pupils setting out the sanctions   to be adopted in the event of pupil misbehaviour.
 • A copy of the school complaints procedures, as outlined in regulation 7 of The Education (Independent School Standards) (England) Regulations 2010 as amended by The education (Independent School Standards)   (England) (Amendment) Regulations 2012.

National MInimum Standards for Boarding Schools

BSA-Logo

Boarding Schools Association representerer internatskolene og har fått gjennom endringer i sin favør.

UK: Hvem klager man til?

united_kingdom_political_mapProblemer kan oppstå mens dere er i Storbrittania. Noen av dem lar seg greit løse mens andre blir svært utfordrende for dere.

Uansett satser vi først og fremst på at alle parter er løsningsorienterte. Utvekslingseleven begynner med å henvende seg til vertsfamilien og/eller den lokale representanten.

Men HOLD ALLTID FORELDRENE DERES INFORMERTE. Det er bare dere som kan gi dem din egen versjon. Sørg for å sende dem kopi av all dokumentasjon og forsøk i så stor grad som mulig å få alt skriftlig. Det er det utvekslingsbyråene gjør når de krever at dere skal skrive under på såkalte «Agreements» i løpet av utvekslingsåret. Husk at dere allerede har undertegnet avtale to ganger før avreise.

Dersom ikke den lokale representanten hører på dere klag høyere opp. Enten gjør dere det eller så gjør foreldrene deres det. Jeg forstår godt om dere ikke tør gå videre med saken før dere kommer hjem. Alt for mange elever har fortalt meg historiene sine til at jeg har noen illusjoner igjen når det gjelder denne bransjen.

Om dere venter med å gå videre med saken, ta for all del bilder av forholdene. Behold alle papirer. Ta opp samtaler. Før logg. Send kopier til foreldrene deres.

Når dere kommer tilbake til Norge må dere klage INNEN det har gått en måned. Sjekk kontrakten deres så ser dere at de fleste utvekslingsfirmaene har denne klausulen.

England:

DEPARTMENT FOR EDUCATION har ansvaret for utvekslingselevene mens dere er i UK. Det er også dem man klager til både mens man er i UK og etter at man kommer tilbake til Norge. Ansvarlig person per 2014 Feb 18 er:

Mr. Nigel Fulton: nigel.fulton@education.gsi.gov.uk

The Office of the Children’s Commissioner: info.request@childrenscommissioner.gsi.gov.uk / Tel: 020 7783 8330

Litt nærmere utvekslingshjemmet er det lokale Council og det lokale politiet. Listen over Civic Offices finnes på GOV.UK Jeg vet helt sikkert at de kommer og undersøker hjemmet dere bor i.

Wales:

WELSH GOVERNMENT (Department for Education and Skills)

Minister for Education and Skills
Huw Lewis: Correspondence.Huw.Lewis@Wales.gsi.gov.uk

Children’s Commissioner for Wales: post@childcomwales.org.uk / Tel: 01792 765600

Scotland:

SCOTTISH GOVERNMENT (Department for Education and Lifelong Learning)

Cabinet Secretary for Education and Lifelong Learning: Michael Russell MSP

ceu@scotland.gsi.gov.uk

Scotland’s Commissioner for Children and Young People: inbox@sccyp.org.uk / Tel: 0131 558 3733

Northern Ireland:

NORTHERN IRELAND’S GOVERMENT (Department of Education)

The Education Minister: John Dowd

Northern Ireland’s Commissioner for Children and Young People: info@niccy.org / Tel: 028 9031 1616


Norwegian Embassy in the UK

 • E-mail: emb.london@mfa.no
 • Phone: +44 (0) 20 7591 5500 (Monday-Friday 10.00-11.00 – Wednesdays closed)

De har liste over det lokale konsulatet. Jeg anbefaler varmt at dere tar kontakt med dem mens dere er i UK. I USA er konsulatene stort sett behjelpelige om utvekslingseleven får store problemer.


In case of emergency in the UK, please phone:

Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP) is dedicated to eradicating the sexual abuse of children. That means we are part of UK policing and very much about tracking and bringing offenders to account either directly or in partnership with local and international forces.)

 Child-Safe UK (child protection charity that aims to safeguard and prevent the abuse of children and young people away from home, particularly in the global youth travel sector)


Jeg forsøker å holde denne posten oppdatert.

UK: Exchange student to Isle of Thanet: Margate, Broadstairs, Ramsgate

Travelling to other countries as a foreign exchange student is a matter of trust. Both the student and the parents trust that the company they are travelling with want to provide the student with the best home possible and that the student will be sent to schools that uphold at least an average standard. One of the places I have discovered many students have been placed in difficult circumstances is on the Isle of Thanet.

Ideally, the foreign exchange companies should have up-to-date information about the places where they send our kids, but reality shows something else. So I decided I would check out the complaints I had received and see what the reality of the Isle of Thanet was. All I had to do was spend a little time on the net and information flowed my way.

The first thing I did was check Wikipedia: Ramsgate, Margate og Broadstairs are the three main towns on the Isle of Thanet. The whole area struggles with seasonal work, poor health and a recession. Out of 324 districts Thanet has been placed on number 295. The local authorities are concerned about the high unemployment numbers and have invested a lot of money in different projects – one of these being education.

A-Levels schools in South Thanet are:

Areas that ought to worry you:

I also discovered a lot of information that locals shared about where they recommended/did not recommend you live. Leo Mckinstry is one of these people.

In 2012 he wrote and article called «Margate one of the world’s top ten resorts? Trust me, it’s East Germany with  wind farms«. In it he talks about his family’s move to the area in 2006 and their views on the city. His claim is that out of the three towns Broadstairs is the favored one while Margate is the least recommended place to live.

Most deprived areas
Within Thanet, the most deprived wards include Cliftonville West and Margate

If you get sent to: West Margate Central, North Margate Central, North Cliftonville West, Central Cliftonville West or East Cliftonville West you are being sent to trouble spots. In these areas criminal activities happen out in the open.

Sadly, some of you or someone you know is going to get sent to just such an area. Their representative or home could be terrible. Of course, most of you will have a good time but for those of you who don’t please try to get help as soon as possible. In the UK you can contact Child-Safe. Part of their job is to take care of foreign exchange students.


Various articles:

2013/2014: Utsatte områder/regioner i England

Most deprived in England
Animation for richest and poorest areas of England
Alistair Rae, 2011

Som dere ser av bildet fra animasjonen er det mulig å finne ut av hvor i England man bør takke nei til å reise som utvekslingselever. Chris Gould fra Child-Safe UK er ganske åpen om at det er en del familier i England som tar inn utvekslingselever på grunn av pengene. Det er ikke den kulturelle utvekslingen som er viktigst for dem men den økonomiske hjelpen i en vanskelig hverdag.

Noe som de fleste burde kjenne til er det at økonomi i et område henger sammen med kvaliteten på skolene, helsetilbudet og kriminalstatistikken. Områder med dårlig økonomi har naturlig nok et dårligere tilbud for ungdommen og en del mer voldskriminalitet enn velstående områder. De av dere som har blitt sendt til enkelte områder i Thanet i Kent i England har blitt kjent med dette fenomenet.

Ifølge Department for Communities and Local Government ligger områdene med de høyeste fattigdomstallene i:

 • Liverpool,
 • Middlesbrough,
 • Manchester,
 • Knowsley,
 • Hull,
 • Hackney og
 • Tower Hamlets

Kredittselskapet Experian har skapt et interaktivt kart basert på innsamlede data. I denne artikkelen forklarer de hvordan de har gått fram. Bildet under tar dere til den interaktive siden. Trykk inn stedet dere skal bli sendt til og se hvordan de ligger an på fattigdomsskalaen. En ting Experian har funnet er det at:

Der man er mest utsatte for fattigdom er: Middlesborough
Der det sannsynligvis bor flest fattige: Hull
Der man er mest utsatte for arbeidsløshet: Newham

Experian poverty maps of England
Experians interaktive fattigdomskart over England

Utvekslingselevers erfaringer

CSFES har en database som vi legger forholdene inn på og bruker dem som grunnlag for nedenstående eksempler:

 • Loftsrom uten varme og med knust vindu.
 • Ikke lov å tenne lys på rommet.
 • Lite eller ingen varme om vinteren.
 • Matrestriksjoner.
 • Eleven må handle mat til seg selv og familien.
 • Dårlig omsorg ved sykdom.
 • Arbeidsledighet.
 • Kriminalitet i den grad at det er umulig å gå ut om kvelden og jenter er redde for å bli voldtatte.
 • Eleven blir ranet.
 • Eleven blir slått ned.
 • Kjærester/barn/vertsforeldre som driver med dop og involverer eleven i salg.
 • Skittent hjem og psykisk ustabile vertsforeldre (henger kanskje sammen).
 • Skolen er en vits.

 

graph
Burglary and violent crime by region: England and Wales
Data source: British Crime Survey (BCS)

Skjemaet over viser hvordan fordelingen er av innbrudd og voldskriminalitet.

Hvor kan du dra?

Hvordan finne ut om området man skal reise til:

La oss ta Thanet som eksempel. Det er en by med mange postkoder og derfor mange mulige tall. om man går inn på UK Crime Stats kan man søke på postkode/nabolag, politikontor/navn på politibetjent osv. Jeg skriver inn Thanet og en lang liste over mulige nabolag kommer opp. Man kan da se at f.eks. Eastcliff, Thanet er mer belastet enn Viking, Thanet. Går man inn på Middlehaven, Middlesbrough dukker de røde tallene opp. Ser dere på kartene, ser dere også nabolagsfordelingen.

De røde områdene må dere for all del ikke dra til, mens de blå tallene burde være ganske greie. Gule områder?? Vel det er jo grunn til å tenke seg om da.

UK: Secondary school / (Lenker for å sjekke skolens status)

Skolesystemet i UK er ganske forskjellig fra det norske. Der borte er det obligatorisk med skole fram til man er 16 – eller t.o.m. 10 klasse. I tillegg er det forskjeller mellom landene i Storbritannia. Unionen er ganske stor og kvaliteten på skolene er enorm. Dette er noe som vil spille inn på om fagene deres blir godkjente. Som lånekassen sier  så er det deres/ foreldrenes ansvar å komme inn på en skole som kan godkjennes her i Norge. Men dere har ikke eneansvaret. Nå er det slik at utvekslingsorganisasjonen:

h) skal ha rutiner for å bistå elevene ved behov med å innhente nødvendig dokumentasjon om utdanningssystemet i det aktuelle landet og/eller innholdet i opplæringen eleven planlegger å ta, i forbindelse med elevens søknad om forhåndstilsagn om godkjenning av tidligere bestått opplæring i utlandet etter forskrift til opplæringslova § 1-16 eller forskrift til privatskolelova § 5a-3,

Etter fylte 16 år går man på noe som kalles post-16 Schools:

 • AS and A levels
 • Advanced Diplomas
 • BTEC (Business & Technology Education Council)
 • International Baccalaureate
 • Cambridge Pre-U

AS og A-Levels tar man både på public Schools (private skoler) og State Schools. AS Levels tar ca. 1 år å fullføre. A-Levels kan sammenlignes med 2. og 3. klasse i videregående. Fagene som tilbys ligger oftest innenfor enten realfagene, samfunnsfagene  eller språkfagene for studieforberedende kompetanse. Det er her de fleste utvekslingselevene havner.

Cambridge Pre-U er for de skikkelig smarte. Dette er AS og A Levels på et høyt nivå. Er du ute etter en utfordring, er dette veien å gå. Fordelen med å velge Cambridge Pre-U er at pensum er lagt opp for internasjonale elever. Karakterer gis fra A til E (som på  universitetene her i Norge). «There is freedom to choose subject combinations without constraint. To qualify for the Diploma, students study at least three Principal Cambridge Pre-U subjects from a choice of 26.  They also complete an Independent Research Report and a Global Perspectives portfolio. Students may take more than three Principal subjects if they wish.» (CIE) Man må regne med å jobbe masse.

BTEC ligner mer på yrkesfagene her i Norge og man kan gå på  diverse skoler for å få sitt diplom. Det er flere nivåer i et BTEC  studium og man regner at Level 1 tar ett år og Level 2 tar ett år til (om man studerer fulltid). Det går også an å studere for sitt BTEC  diplom samtidig som man tar A-Levels. BTEC tilbys i mange land i Europa.

International Baccaulaureate er noe som også tilbys i Norge. På linken finner man informasjon om hvilke skoler både her og i Storbritannia det er snakk om. Om det er veien man vil gå må man passe på at man kommer inn på riktig skole.

VAT3.12 How do I check a school’s status for an exchange visit?

If  an ECO is  concerned that the school to which the exchange is being made is not a bona fide institution – that is, that it is not offering education to a standard required by relevant education legislation – a check can be made on the following websites (no password or additional authority is needed to access them):


Kilder: