Kategoriarkiv: Scotland

Skottland / Scotland / Scotia 1

In the West, don’t mention religion. Catholic/protestant causes more fights than anything else. Even saying you follow Celtic/Rangers can be enough.

In the North, any mention of sheep-shagging will get you punched.(Dette er visst fordi de blir mobbet en del for det av alle andre)

In Edinburgh, if you say you like Glasgow or the West, you will immediately be hated.

And basically in all of Scotland, if you praise England or suggest we are one country, you will not be welcome.

UK: Hvem klager man til?

united_kingdom_political_mapProblemer kan oppstå mens dere er i Storbrittania. Noen av dem lar seg greit løse mens andre blir svært utfordrende for dere.

Uansett satser vi først og fremst på at alle parter er løsningsorienterte. Utvekslingseleven begynner med å henvende seg til vertsfamilien og/eller den lokale representanten.

Men HOLD ALLTID FORELDRENE DERES INFORMERTE. Det er bare dere som kan gi dem din egen versjon. Sørg for å sende dem kopi av all dokumentasjon og forsøk i så stor grad som mulig å få alt skriftlig. Det er det utvekslingsbyråene gjør når de krever at dere skal skrive under på såkalte «Agreements» i løpet av utvekslingsåret. Husk at dere allerede har undertegnet avtale to ganger før avreise.

Dersom ikke den lokale representanten hører på dere klag høyere opp. Enten gjør dere det eller så gjør foreldrene deres det. Jeg forstår godt om dere ikke tør gå videre med saken før dere kommer hjem. Alt for mange elever har fortalt meg historiene sine til at jeg har noen illusjoner igjen når det gjelder denne bransjen.

Om dere venter med å gå videre med saken, ta for all del bilder av forholdene. Behold alle papirer. Ta opp samtaler. Før logg. Send kopier til foreldrene deres.

Når dere kommer tilbake til Norge må dere klage INNEN det har gått en måned. Sjekk kontrakten deres så ser dere at de fleste utvekslingsfirmaene har denne klausulen.

England:

DEPARTMENT FOR EDUCATION har ansvaret for utvekslingselevene mens dere er i UK. Det er også dem man klager til både mens man er i UK og etter at man kommer tilbake til Norge. Ansvarlig person per 2014 Feb 18 er:

Mr. Nigel Fulton: nigel.fulton@education.gsi.gov.uk

The Office of the Children’s Commissioner: info.request@childrenscommissioner.gsi.gov.uk / Tel: 020 7783 8330

Litt nærmere utvekslingshjemmet er det lokale Council og det lokale politiet. Listen over Civic Offices finnes på GOV.UK Jeg vet helt sikkert at de kommer og undersøker hjemmet dere bor i.

Wales:

WELSH GOVERNMENT (Department for Education and Skills)

Minister for Education and Skills
Huw Lewis: Correspondence.Huw.Lewis@Wales.gsi.gov.uk

Children’s Commissioner for Wales: post@childcomwales.org.uk / Tel: 01792 765600

Scotland:

SCOTTISH GOVERNMENT (Department for Education and Lifelong Learning)

Cabinet Secretary for Education and Lifelong Learning: Michael Russell MSP

ceu@scotland.gsi.gov.uk

Scotland’s Commissioner for Children and Young People: inbox@sccyp.org.uk / Tel: 0131 558 3733

Northern Ireland:

NORTHERN IRELAND’S GOVERMENT (Department of Education)

The Education Minister: John Dowd

Northern Ireland’s Commissioner for Children and Young People: info@niccy.org / Tel: 028 9031 1616


Norwegian Embassy in the UK

  • E-mail: emb.london@mfa.no
  • Phone: +44 (0) 20 7591 5500 (Monday-Friday 10.00-11.00 – Wednesdays closed)

De har liste over det lokale konsulatet. Jeg anbefaler varmt at dere tar kontakt med dem mens dere er i UK. I USA er konsulatene stort sett behjelpelige om utvekslingseleven får store problemer.


In case of emergency in the UK, please phone:

Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP) is dedicated to eradicating the sexual abuse of children. That means we are part of UK policing and very much about tracking and bringing offenders to account either directly or in partnership with local and international forces.)

 Child-Safe UK (child protection charity that aims to safeguard and prevent the abuse of children and young people away from home, particularly in the global youth travel sector)


Jeg forsøker å holde denne posten oppdatert.

UK: Secondary school / (Lenker for å sjekke skolens status)

Skolesystemet i UK er ganske forskjellig fra det norske. Der borte er det obligatorisk med skole fram til man er 16 – eller t.o.m. 10 klasse. I tillegg er det forskjeller mellom landene i Storbritannia. Unionen er ganske stor og kvaliteten på skolene er enorm. Dette er noe som vil spille inn på om fagene deres blir godkjente. Som lånekassen sier  så er det deres/ foreldrenes ansvar å komme inn på en skole som kan godkjennes her i Norge. Men dere har ikke eneansvaret. Nå er det slik at utvekslingsorganisasjonen:

h) skal ha rutiner for å bistå elevene ved behov med å innhente nødvendig dokumentasjon om utdanningssystemet i det aktuelle landet og/eller innholdet i opplæringen eleven planlegger å ta, i forbindelse med elevens søknad om forhåndstilsagn om godkjenning av tidligere bestått opplæring i utlandet etter forskrift til opplæringslova § 1-16 eller forskrift til privatskolelova § 5a-3,

Etter fylte 16 år går man på noe som kalles post-16 Schools:

  • AS and A levels
  • Advanced Diplomas
  • BTEC (Business & Technology Education Council)
  • International Baccalaureate
  • Cambridge Pre-U

AS og A-Levels tar man både på public Schools (private skoler) og State Schools. AS Levels tar ca. 1 år å fullføre. A-Levels kan sammenlignes med 2. og 3. klasse i videregående. Fagene som tilbys ligger oftest innenfor enten realfagene, samfunnsfagene  eller språkfagene for studieforberedende kompetanse. Det er her de fleste utvekslingselevene havner.

Cambridge Pre-U er for de skikkelig smarte. Dette er AS og A Levels på et høyt nivå. Er du ute etter en utfordring, er dette veien å gå. Fordelen med å velge Cambridge Pre-U er at pensum er lagt opp for internasjonale elever. Karakterer gis fra A til E (som på  universitetene her i Norge). «There is freedom to choose subject combinations without constraint. To qualify for the Diploma, students study at least three Principal Cambridge Pre-U subjects from a choice of 26.  They also complete an Independent Research Report and a Global Perspectives portfolio. Students may take more than three Principal subjects if they wish.» (CIE) Man må regne med å jobbe masse.

BTEC ligner mer på yrkesfagene her i Norge og man kan gå på  diverse skoler for å få sitt diplom. Det er flere nivåer i et BTEC  studium og man regner at Level 1 tar ett år og Level 2 tar ett år til (om man studerer fulltid). Det går også an å studere for sitt BTEC  diplom samtidig som man tar A-Levels. BTEC tilbys i mange land i Europa.

International Baccaulaureate er noe som også tilbys i Norge. På linken finner man informasjon om hvilke skoler både her og i Storbritannia det er snakk om. Om det er veien man vil gå må man passe på at man kommer inn på riktig skole.

VAT3.12 How do I check a school’s status for an exchange visit?

If  an ECO is  concerned that the school to which the exchange is being made is not a bona fide institution – that is, that it is not offering education to a standard required by relevant education legislation – a check can be made on the following websites (no password or additional authority is needed to access them):


Kilder: