Kategoriarkiv: UTVEKSLINGSORGANISASJONENE

Speak Norge AS og Language Education Norge AS konkurs

Jeg fikk nylig følgende beskjeden:

Lars Henrik Wollebekk filed in August 2019 his Norwegian education companies for bankruptcy, after first having received all the money from the parents and students. The money paid for the programs was channeled to back payments to him for personal loans and debts instead of payment to schools and host families. He made him self unavailable in Denmark and left to unknowing employees the try to solve the situations with all the students, schools, travel agencies, insurance, host families etc. About 80 families and students were affected by his actions. He is still walking around as a free man.

Det stemmer at begge bedriftene er meldt konkurs.

Lars Henrik Wollebekk konkurs i Norge.

Det vil si at det kun er Combank IT Systems som enda ikke er meldt konkurs her i Norge. Combank er administrasjonsselskapet for begge utvekslingsselskapene. Jeg vet ikke om telefonnr 21381255 fortsatt er i bruk.

Ifjor gikk begge selskapene i Danmark konkurs. Der er det også bare administrasjonsselskapet Zaruben Aps som fortsatt er i drift.

Foreløpig ser det ut som om Speak Cultural Exchange Ltd. lever i beste velgående.

Det er trist at Wollebekk meldte selskapene konkurs samtidig som elevene hadde begynt å reise til landene sine. Om noen vet noe mer hadde det vært fint å vite hvordan problemene deres har blitt løst.

Utvekslingsbyråene forsvarer seg

Upon arrival, CETUSA
CSFES arkiv

Utvekslingsbyråene mener at norske utvekslingselever har for høye forventninger til hvordan oppholdet skal fortone seg. Påstanden fra utvekslingsfirmaene er den at det er de færreste av utvekslingseleverne som får problemer. I sitt tilsvar til NRKs ulike artikler om elever med problemer under utvekslingsåret sitt sier de:

My Education: «Sissel Bigseth, daglig leder i My Education, sier det er utvekslingsfamilien som skal tilpasse seg vertsfamilien, ikke omvendt. «Elevene har for høye forventninger til oppholdet i utlandet», mener Sissel Bigseth » Vi er opptatte av å finne ut om de er klare for å bo hos en vertsfamilie. De må skjønne at det ikke er hotell de skal bo på. Vertsfamilien får ikke betalt for dette», sier Bigseth til NRK.»

STS Education: «Lisa Augstsson-Hübner, daglig leder i STS Education sier norske ungdommer ofte støter på kulturelle utfordringer på utveksling. «Andre grunner til at elever bytter vertsfamilier, kan være at det skjer endringer i familien, for eksempel ved en skilsmisse, at noen har blitt syke eller at en vertsforelder har mistet jobben.»»

AFS Norge: «Marit Grønskei, generalsekretær sier at utvekslingselevene vil komme langt med realistiske forventninger, en positiv innstilling og åpen kommunikasjon. «Marit Grønskei sier at elevene må forholde seg til et strikt opplegg og ulike samfunnsstrukturer.» «Ofte er det selve kulturen og kulturforskjellene som er utfordrende, og det vil det være i alle vertsfamilier. Man må tilpasse seg en annen virkelighet og hverdag enn det man er vant til her hjemme. Dette er en del av utvekslingsopplevelsen», sier hun.»

Utvekslingsorganisasjon: Søknadsskjema

Jeg har brukt YFU’s skjema som mal:
Fyll ut søknadsskjemaet og trykk SEND SØKNAD! Du vil motta en bekreftelse på e-post når vi har mottatt og lagt inn søknaden din. I e-posten vil du få beskjed om hva som skjer videre i prosessen. Vi gjør oppmerksom på at søkergebyret på NOK ……. må betales før du blir invitert til intervju. Feltene som er merket * må fylles ut for at du skal kunne gå videre i søknadsskjemaet. Skjemaet er konfidensielt.

Personalia

Fornavn
Etternavn
Født
Kjønn

Kontaktinformasjon

Adresse
Postnummer
Poststed
E-post
Telefon

Familie

Mors fornavn
Mors etternavn
Mors alder
Mors yrke
Mors e-post
Mors telefon

Fars fornavn
Fars etternavn
Fars alder
Fars yrke
Fars e-post
Fars telefon

Søsken (navn/alder/bor hjemme?)
Jeg bor sammen med
Begge foreldre
Foreldrene mine er skilt, men jeg bor med begge
Mor
Far

Skole

Navn på skolen du går på nå
Skolen ligger i (by/kommune)
Studieretning / trinn
Klasseforstanders navn
Språkkunnskaper: Engelsk / Tysk / Fransk / Spansk / Annet

Helse og kosthold

Har du eller har du hatt noen sykdom (fysisk eller psykisk) som har medført behandling / sykehusopphold / bruk av medisiner over lengre tid (f.eks. spiseforstyrrelser, depresjon, selvskading etc.)?
Ja / Nei

Er det forhold, helsemessige eller andre som må tas hensyn til ved plassering på skole eller i vertsfamilie (f.eks. astma, dysleksi, funksjonshemning etc.)?
Ja / Nei

Har du allergi/matintoleranse?
Ja / Nei

Er du vegetarianer / veganer?
Ja / Nei

Følger du av andre grunner en diett / er det produkter/matretter du ikke kan spise?
Ja / Nei

Våre program

….. tilbyr i hovedsak utvekslingsopphold av 10-11 måneders varighet for elever i videregående skole. For de fleste av våre utvekslingsprogrammer vil avreise finne sted i juli-august. Utveksling til ….. starter i mars. Enkelte land tilbyr også utveksling som starter i januar. Dersom du ønsker informasjon om avreise i januar eller om å reise på utveksling i et semester/halvår ber vi deg skrive dette i kommentarfeltet under. Velg 4 land som du vil på utveksling til i prioritert rekkefølge:

1. valg
2. valg
3. valg
4. valg
Kommentar

Bakgrunnsinformasjon

Hvorfor vil du være utvekslingselev med ………?
Har andre i din familie reist med …….? Hvis ja, hvem?
Hvordan fikk du informasjon om …….?
Begrunn ditt valg av land
Har du noen spørsmål som opptar deg?
Hva gjør du og familien din sammen? Hvordan er forholdet dere i mellom?
Hva gjør du og vennene dine sammen?
Hvilke erfaringer har du fra andre miljøer, f.eks. organisasjoner, foreninger, klubber, andre bosteder eller utenlandsopphold?
Jeg kjenner en vertsfamilie som ikke er nærmeste familie, jeg kan bo hos, og søker direkte plassering. Oppgi navn, adresse og telefonnummer til denne vertsfamilien.
Til slutt ber vi deg oppgi en referanseperson ….. kan kontakte. Husk å legg ved epost og telefonnummer til referansen.

Send søknad

Du har nå kommet til siste side på søknaden. Før du sender den inn, må du forsikre deg om at du har fylt den ut riktig. Er du fornøyd med søknaden, fyller du ut sted og ditt navn i feltene under og trykker SEND SØKNAD.
1. Trykk SEND SØKNAD!
2. Du vil ikke bli innkalt til intervju før vårt søknadsgebyr betalt. Bruk betalingsinformasjonen på neste side eller faktura du får tilsendt fra oss og betal omgående for å sikre raskere søknadsbehandling!
3. Når søknaden er sendt vil du motta en e-post som bekrefter at vi har mottatt og lagt inn din søknad. Vedlagt i denne e-posten finner du et skjema som må fylles ut av en lærer som kjenner deg godt, så fort som mulig. Det ferdig utfylte skjemaet sendes til oss på e-post til ……
4. Etter intervjuet vil du få beskjed om du har blitt tatt opp på ….. utvekslingsprogram. Vi takker for søknaden og ønsker deg lykke til!

Sted _______________________________________________
E-post ______________________________________________
Ditt navn ____________________________________________

AYUSA: «Agreement»

 Probation Letter

XXXX

Dear XXXX,

I recently received reports that you continue to have difficulties adjusting to your host family, their rules and expectations and those of the AYUSA program. There are only two and a half months left of your program and these problems should have been overcome at this time.  The purpose of this letter is to inform you that you are officially on probation with AYUSA and to clarify with you what we expect of you as an AYUSA student.  Failure to make an effort to abide by host family and AYUSA rules could result in dismissal with the AYUSA program.

It has been reported to me that you:

 • Do not show your host family respect by following their rules.
 • Are not communicating with your community representative to discuss the problems you are having when they occur.
 • Complain about difficulties such as liking the food in America but you have not tried any of the suggestions your community representative and host family have made.
 • Have not made a real attempt at being a family member despite the differences in your interests.
 • Are not completing homework in a timely or disciplined way.
 • Expect the host family to pay for your personal expenses.

As an AYUSA student it is expected that you will treat your host family and their home with respect, and follow all AYUSA and Host Family rules.  I realize that adjusting to new situations can be challenging.  However, you were selected for this program because we believe that you have the maturity and capability to deal with the demands of a year in the United States .

The following are suggestions on what you can do to show that you are serious about having a successful experience on the AYUSA program:

 • Re-read the Student Handbook you were given in orientation and report back to your Community Representative what you have read.
 • Follow all rules without debate.
 • Communicate with your Community Representative once a week for the remainder of the program.  Discuss a day and time you will call or meet with Terry each week.
 • Accept suggestions about food.  You are welcome to prepare your own meals or snacks if there are meals you do not like.  Ask to go to the supermarket with your host parents when they shop so you can purchase extra items you prefer.  Buy a rice cooker to have rice with meals if this is important to you.  Cook meals for your host family once in a while that are typical from your country so you can share your culture with them.
 • Complete homework when you first get home from school, and then play.  If you have homework over the weekend, complete it on Fridays or Saturdays.
 • Host Families are not responsible for extra items such as dining out, movies, school expenses or personal items. AYUSA host families voluntarily host students and their generosity of having you live with them for the academic year is greatly appreciated.  If it were not for your host family accepting to host you, you would not be able to spend a year in the USA and go to school.  We expect that you will show your appreciation by thanking them and expressing it by treating them kindly and respectfully.  Any gifts you have given them are surely kind offers and a way to thank your host family but words and actions go a long way with host families.
 • Participate in the activities your host family does.  Your host family may have interests and activities that are different from your own but to form part of a family it is expected that you will spend the majority of your time with them.  You are welcome to make suggestions to them about things you would like to do with them and hopefully if it is something within their means they will do everything possible to try to do it.  You should be understanding and cooperative if they can’t however.

AYUSA expects that you will take this probation letter very seriously and will make strides toward changing your attitude and behavior and completing a successful year in the U.S.  We anticipate that you will act, for the remainder of your stay, in a manner befitting an AYUSA student and a junior ambassador of Hong Kong .  After reading this letter, please sign the copy enclosed and mail it back to me at the following address by April 1, 2006

Whitney Hollien, Regional Manager
2528 ½ Bath Street
Santa Barbara, CA 93105

I have read and understand this Probation Letter.

______________________________                        _______________

(Student Name)                                                          (Date)

Sincerely,

Whitney Hollien
AYUSA International

cc: Regional Director – Ronda Clark

WSC – Bill Liu

AYUSA – San Francisco Director –   Claudia Gey

AYUSA: 2 «Agreements»

Til informasjon var moren svært syk mens han var borte og det var derfor han stadig snakket med henne. Selvfølgelig var vertsfamilie og representanter informert om dette.

Probation Letter:

Oct 15th, 20008

XXXX
15101 Woodson Street
Overland Park, KS  66223

Dear XXXX,

I recently received reports that (brief description of the behavior). The purpose of this letter is to inform you are officially on probation with AYUSA for the remainder of the year and to clarify with you what we expect of you as an AYUSA student. Failure to make an effort to (refer to the rule violation) could result in your dismissal form the AYUSA program.

It has been reported to me that:

 • You recently posted 2 exchange students on YouTube making discriminatory and inappropriate comments about each student on the video. You added personal information about the students which could be detrimental to their relationships at school and their personal well being.
 • You continue to transfer the blame to someone else for all of your personal infractions. » Fadi has too much drama.»  «Norma did not have to tell Mary Lou.»
 • You say, «it is a joke,  just a joke» about serious violations of rules and disrespect you have shown to others.

You have violated Host Family rules and the personal privacy of others.

Because this behavior is considered unacceptable, you will be placed under close supervision by your local AYUSA representative, Tracy Ellenz, who will look for an improvement in your behavior and actions. Probation is a step before dismissal, meaning that AYUSA is giving you a chance to demonstrate a successful program experience.

As an AYUSA student, it is your responsibility to follow program rules and procedures. You were selected for this program because we believe that you have the maturity and capability to deal with the demands of a year in the United States.

XXXX, you must work very hard to prove that you should remain on the AYUSA program. In order to continue to be an AYUSA student you must meet the following requirements:

 • Your computer and cell phone use has been terminated indefinitely.
 • You will take responsibility for your own actions and take the consequences.
 • No more jokes, or what you consider jokes on anyone.
 • Respect others’ privacy and listen to staff and host family when they tell you that you are being disrespectful to teachers and other.  Change your disrespectful behavior to others upon the request.
 • An addendum may follow after investigation into the YouTube videos by authorities.

AYUSA expects that you will take this probation notice very seriously and will make strides toward changing your attitude and behavior and completing a successful year in the U.S. We anticipate that you will act, for the remainder of your stay, in a manner befitting an AYUSA student and a junior ambassador of XXXX.  After reading this letter, please sign the copy enclosed and mail it back to me at the following address by October 20th, 2008.

Mary Lou Dunekacke

Regional Manager
491 32nd Rd
Rising City, NE  68658
 

I have read and understood this Probation Letter

 

___________________________________                          _________________________

(Student’s Name)                                                                      (Date)

Sincerely,

AYUSA International

 

Mary Lou Dunekacke (Regional Manager)

cc:

Zanka Samardzic (

Jenna DeFabio(HQ)

Tracy Ellenz (CR)

Norma Latini (RD)


09/04/2008

Dear XXXX,

I recently received reports from AYUSA staff regarding the following:

 • You have told others that you have lost 22 pounds in the USA.
 • You have told others that you were made to go to church.
 • You have demanded the food of your native country, not eating the food of your host family. In the meantime, you have ordered delivery pizza and chocolate dunkers on at least 10 occasions after the host family’s meal.
 • You act distant to relatives and friends of the host family when visiting, even though you were explained this and your host mom has a code word for you.  You said you do not think you are disrespectful.
 • You have refused to wash your clothes and wear clean clothing.
 • You spend hours on your Playstation, then ask for  help with your homework late at night.
 • You are talking to your natural mom frequently on your international cell phone and reporting to staff that she has contradicting reports about your issues.

Consequently, the purpose of this letter is to inform you that you are officially on warning with AYUSA and to clarify with you what we expect of you as an AYUSA student.  Failure to make an effort to change your behavior/attitude will result in being placed on probation with the AYUSA program.

As an AYUSA student, it is your responsibility to follow program rules and procedures as part of having a successful year abroad.  I realize that adjusting to a new situation can be challenging.  The following are suggestions on what you can do to show that you are serious about having a successful experience on the AYUSA program:

 • You will follow any and all rules of your host family
 • You will give accurate accounts to others.
 • You will read the in your student booklet pages 2-25.
 • You will report to your representative, Tracy Ellenz as to what you have read.
 • You will discontinue ordering from pizza delivery and try to adjust to American food and the special cooking of your host family.
 • Your host mom has a code word for you when you are acting disrespectful,  she will use it and you will stop your behavior. You will act respectful to teachers and  others.
 • You will wash your clothes and wear clean clothing at all times.
 • You will limit your time on Playstation until all your homework is finished, the time limits will be set as needed by your host mom.
 • Limit calls from home to once every two weeks.

Your local AYUSA representative, Tracy Ellenz, is here to support you and will closely supervise you over the next 4 weeks. She will observe your attitude and effort weekly in making the suggested changes listed above.  On October 2, 2008 Tracy will talk with you to check on your progress.  If, at this time, reports indicate that you have not made any changes or your behavior has worsened, you will be placed on probation.

XXXX you were selected for this program because we believe that you have the maturity and capability to deal with the demands of a year in the United States.  AYUSA expects that you will take this warning letter very seriously and will make strides toward changing your attitude and behavior and completing a successful year in the U.S.  We anticipate that you will act, for the remainder of your stay, in a manner befitting an AYUSA student and a junior ambassador of XXXX. After reading this letter, please sign the copy enclosed and mail it back to Mary Lou Dunekacke at the following address by September 14th, 2008.

Sincerely,

 

Mary Lou Dunekacke
AYUSA Regional Manager
491 32nd Rd.
Rising City,NE  68658
Fax:  402-542-2277

 

I have read and understand this Warning Letter.

 

_______________________________                  _______________

(Student Name)                                                 (Date)

(Student Comment)

cc.

Zanka Samardzic

Jenna DeFabio(HQ)

Tracy Ellenz

Norma Latini

EF Education First: «Agreement»

Her har dere enda en såkalt «agreement». Denne ble skrevet på tross av at utvekslingseleven hadde gjort det hun kunne for å få ting til å funke. I avtalen står det «respect mother». Med det menes vertsmor.

Good Morning XXXX:

After discussion with XXXX, she has promised to stay here in America with the XXXX family to complete her high school exchange year. She has created a contract of actions which will be performed throughout her stay in the XXXX home.

CONTRACT

I, XXXX promise to do the following things on my list:

– Be social with the family and others

– Love and respect my mother

– do my homework and go to school

– keep myself busy after school

– eat the food they give me

– speak english

– be excited and learn

– stay with the family, and spend less time on the computer

– behave respectful and nice

– stop crying

– stop complaining

– stop acting like a spoiled brat

– give this opportunity and schoolyear a good try

I will do my very best to make this year a success. I will not just give the chance away. I will appreciate everything my mother have done for me.

XXXX is a very talented and sweet young lady. Her behavior reflects one who almost allowed fear to hold her back. Thank you for encouraging her and placing her back on the track of growth.

Nettie Lowery

 

XXXX

Explorius: «Agreement»

I 2010 måtte en av mange elever skrive under på en slik avtale. Disse avtalene benytter man seg fortsatt av. Artikkelen til TV Hjelper deg gir detaljene i saken.

Jeg tror ikke at tittelen «Holder elevene som gisler» er å ta for hardt i. Når jeg leser selve «Voluntary» avtalen minnes jeg på konseptet om løsepenger – «gi oss det vi vil ha ellers».

Men der skal dere ta det helt med ro folkens. Dere trenger overhodet IKKE skrive under på en slik «avtale». Det er ikke noe utvekslingsfirmaet kan gjøre mot dere. Om de prøver, anmeld dem og pass på at SIU blir informert om saken.

Explorius Student's voluntary withdrawal form

Del gjerne utfordringene ved utvekslingslivet

%d bloggere like this: