Kategoriarkiv: UTVEKSLINGSORGANISASJONENE

Vanlige problemer: Advarsel fra utvekslingsbyrået

Første familien vårt barn havnet i var godkjent av Forte International Exchange Association’s lokalrepresentant Christine Lovell. Hun hadde tvilt på om hun skulle gjøre dette (sagt til vårt barn i telefonsamtale), men områderepresentanten Becky Sanderson hadde fortalt henne at det kunne hun godt gjøre – selv om familien ikke oppfylte alle kravene i Reguleringene.

Da sønnen vår kom fram var han overrasket over tilstanden på hjemmet. Han tok bilder og rådførte seg med de andre Into elevene på Into’s lukkete facebook side. De som svarte sa at han burde be om ny familie. Som følge sendte sønnen vår nedenstående til Into Education. Dere vil se at han fikk en advarsel fra dem.

Det vi lærte av dette er at utvekslingselever må være forsiktige med hvem de sier noe til. Utvekslingsorganisasjonen bør holdes utenfor alle samtaler med utenforstående og bare forelegges bevis. Ærlighet og åpenhet lønner seg IKKE.

Subject: RE: Host family trubble. picktures, contact info.

Date: Tue, 4 Sep 2012 14:48:39 +0200

Hei M, Jeg har gitt beskjed om at organisasjonen i USA skal kontakte deg. I går var det helligdag, så da skjedde det ikke så mye. Du kan også ringe din kontaktperson selv. Det er helt normalt.

At du har lagt ut bilder av vertsfamiliens hjem på Facebook for å vise fram at de bor dårlig er ikke akseptabelt og det vil du få en advarsel på. Jeg sender det i en separat mail med moren din i kopi.

Med vennlig hilsen

Tonje Reinsvollsveen

into Education
Postboks 185,
1300 Sandvika
Besøksadresse: Leif Tronstads plass 7, Sandvika
Tel: +47 67 55 90 01
tonje@into-exchange.com
http://www.into-utveksling.no


From: M A […..]
Sent: 3. september 2012 22:00
To: M A; Into Norge; tonje@into-exchange.com
Subject: RE: Host family trubble. picktures, contact info.

Host home phone:

Contact info, local rep: Cristine Lovell

Here is some pictures of the home

1: the bedroom door 2: the bedroom floor. 3: The kitchen 4: The bathtub.

024 (2)039

040030 (2)

Let me add that I posted theese pictures at the Into facebook group, and well. Here are some of their comments. –

– You have to change, no one can live like that
– Agree, this is to sick, locks like you live at the street.
– Is this proper living.

Here is the originale.

-du må bytte!! ingen kan bu sann..
-enig! det der va alt for sykt… sjer ut som du bor på gata jo
– ehm, er det forsvarlig å bo sånn?

Sourse;  http://www.facebook.com/groups/230006480399725/406913056042399/?notif_t=group_comment


From: @msn.com

To: marit@into-exhange.com; norway@into-exchange.com; tonje@into-exchange.com; lilomaal@gmail.com

Subject: Host family trubble.

Date: Sun, 2 Sep 2012 17:43:45 +0000

Hei, denne mailen kommer til å være på engelsk, grunnen til at jeg sender den til dere er fordi jeg ikke har mailen til min local rep, og jeg har telefon jeg ønsker å bruke (jeg vil ikke bruke v familien sin) Jeg synes også at dere og hovedkontore skal bli informert om dette.

Hey, I got some trouble with my host family; well I am just going to make a list.

 • They do not seem prepared to take in exchange students.
 • Yes they give me a bed and three meals a day, but they do not know how to take care of two teens. Because food and shelter is not everything a person need to be happy. And if they knew how to take care of us they do not have the time to do so. …. (host dad) is buzzy at work and …. (host mom) is too buzzy with the children.
 • They do not have the money to take good care of their own children, rather not me and …. (china student) Here is an example. Their 3 year old’s bed is so bad, they will not let her sleep in it

This is all reasons to change family, but I was going to give it some time before saying anything, to see if things changed. Well they changed and that is why I am contacting you.

Today afther chuch they spanked their tree year old girl (….) This might not be against the law in Arkansas, but it’s surtantly not accepted by me. And this made me feel real unsafe. Because if this is what they do to their own children, what are they going to do to me. (The reason they spanked her was because she did not want to leave church, which is something I can understand. Since I also dread coming back to their home.)

Sorry language, spelling or grammar fault.Becky Sanderson hadde en lang liste med brudd på Reguleringene. Alle disse bruddene var en av grunnene til at hun måtte slutte som IEC. Cristine Lowell har steget i gradene.

Måten Into håndterte saken til M og erfaringene til de andre elevene fra dem som vi fikk vite om det året er årsaken til at jeg personlig aldri kommer til å anbefale dem.

2009/2010: USA: Rotary/PAX: Invitations to join superintendent in hottub

Fortalt av Ragni Trotta

Exchange students Mathilde Laderud (PAX) and Louise Hoem Berge (Rotary International) of Norway, who were both placed in Vermont, stated their discomfort with the alleged repeated invitations by Superintendent Brent Kay to his cabin in Canada; alleged repeated invitations to join him in a hot tub; alleged repeated invitations to swim in a pond in the Superintendent’s backyard and alleged repeated offers by the Superintendent to receive a massage. And it wasn’t only Mathilde and Louise who received such invitations.  It was also another exchange student (name to follow), as well as two American teens. This Superintendent allegedly would also show up unannounced after a girl’s sporting event or dance and ‘just watch.’  Many students would complain about receiving a hug from this Superintendent that ‘lasted too long and made me feel creepy.’ Louise Hoem Berge (Rotary International) was later repatriated by Rotary based on lies, a story that made the TV2 website.

——————————

TV2 nyheter 2010.06.11

RUHS Takes Disciplinary Action After Investigating Teen Parties 

2012 Nov 27: Behov for en uavhengig statlig norsk oversynsinstitusjon

Min mail til kunnskapsdepartementet sendt 27. november 2012:

Kunnskapsdepartementet:

 • Kunnskapsminister Kristin Halvorsen
 • Statssekretær Elisabeth Dale
 • Ekspedisjonssjef Johan Raum
 • Ekspedisjonssjef Eivind Helle

Barneombudet: Rådgiver Anders Prydz Cameron

Stortingets utdanningskomites medlemmer:

Leder Marianne Aasen, A: Line Engebretsen; A: Oda Amanda Malmin; A: Tor BremerA: Svein Gjelseth; FrP: Bente Thorsen; FrP: Mette Hanekamhaug; FrP: Tord Lien; H: Elisabeth Aspaker; H: Svein Harberg; H: Henning Warloe; SV: Heidi Sørensen; Sp: Vanja Stenslie Krakk; Sp: Anne Tingelstad Wøien; V: Trine Grande Skeie; KrF: Dagrun Eriksen

BEHOV FOR EN UAVHENGIG STATLIG NORSK OVERSYNSINSTITUSJON

De siste fire dagene har jeg blitt kontaktet av tre familier som trenger hjelp i forbindelse med utvekslingseleven sin. De møter motstand fra norske byråer og får bare høre at de norske byråene ikke vet noe om det som skjer. Selv regler som samarbeidspartner i USA skal overholde blir ikke overholdt og bla. Morten Davidsen fra EF protesterer på at han vet noe om dem. Dette er regler som er lett tilgjengelig og som organisasjonene selv siterer når det passer dem.

Mobiler blir fratatt eleven. Det blir også laptop. Eleven blir nektet kontakt med familien sin og de må snike eller tigge seg til en samtale. Det er ikke tilrettelagt med skoler som tilfredsstiller studieforberedende fag VGS 2. Elevene blir beskyldt for å være bortskjemte og blir skjelt ut av representantene sine i USA. De blir ikke trodd på det de sier og de eneste eleven kan betro seg til er foreldrene. Dessverre når heller ikke foreldrene fram til byråene og da vender de seg til sånne som meg eller CSFES i USA.

Det vi trenger i Norge er:

 1. Uavhengig organisasjon med oppsynsansvar for utvekslingsbransjen.
 2. Utvekslingsbyråene må vise at de følger reglene fra departementet.
 3. Utvekslingsbyråene må sende inn liste med navn over utvekslingselever, hvor de skal.
 4. Om utvekslingselevene må hjem tidlig skal utvekslingsbyråene informere organisasjonen (pkt 1) om hvorfor slik at man kan undersøke saken.
 5. Legges inn på database.
 6. Det må kunne klages inn for forbrukerrådet/ombudet på lik linje med et hvert produkt man kjøper. Utvekslingsbyråer er IKKE reisebyråer. Dette er organisasjoner som skal sørge for at ungdommene våre sikres utdanning på relevante skoler i utlandet (selv om det stadig vekk ikke skjer), de skal sørge for at ungene plasseres i     trygge hjem som kan gi ungdommen den omsorgen en ungdom har krav på.

Med hilsen
Lise Lotte M Almenningen
CSFES volunteer – Norway

Kopi:

 • AUF-Arbeidernes Ungdomsfylking: Political adviser, Mats Kvaløy-Bjørbekk
 • FpU-Framskrittspartiets Ungdomsparti: Vice president, Sivert Bjørnstad
 • Kristelig Folkepartis Ungdomslag
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk ungdom
 • Unge Høyres Landsforbund
 • Venstre

NOKUT – Norwegian Agency for Quality Assurance in Education

 • Deputy Director General – Department of Foreign Education, Stig Arne Skjerven
 • Senior Adviser, Mr. Rolf Lofstad
 • Higher Executive Officer, Marthe Haugerud Moe
 • Higher Executive Officer, Pia Hesby Andressen

ANSA – Association of Norwegian Students Abroad

Hanne Refsdal, Mari Berdal Djupvik

2012: AFS kommenterer «Et amerikansk mareritt»

16.01.2012 · Gunhild Sølvberg

Kommentar til artikkel i Aftenposten lørdag 14. januar.

Vi viser til oppslag i Aftenposten lørdag 14. januar som tar opp utvekslingselevers sikkerhet i USA, med fokus på vertsfamilier. I den forbindelse ønsker vi å understreke hvordan AFS jobber i forhold til vertsfamilier i USA.

AFS er en frivillig, ideell organisasjon. Alle lokallag, lokalkontakter  og vertsfamilier er frivillige og får ingen økonomisk kompensasjon.

Det er AFS USA selv, og ingen ekstern organisasjon, som finner  vertsfamilier i USA. Familiene blir godkjente etter hjemmebesøk  på samme måte som vertsfamilier her i Norge. I tillegg er det i USA flere pålegg fra Staten som skal oppfylles før man blir godkjent som vertsfamilie. Alle AFS sine vertsfamilier – i alle land- er frivillige, og får ingen økonomisk  kompensasjon.

Som AFSer får du tildelt en lokalkontakt. I et lokalmiljø er det ikke  uvanlig at denne kontakten kan kjenne vertsfamilien, men dette skal  ikke hindre kontakten fra å være en nøytral part mellom  utvekslingseleven og familien. Dersom en AFSer mot formodning  skulle oppleve at man ikke «kommer gjennom» hos lokalkontakten vil man kunne kontakte lokallaget, det nasjonale  kontoret i  vertslandet, eller AFS Norge. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i informasjonen som finnes på nett (På Reisefot), og til å delta aktivt under pre- orienteringen for på den måten forberede  seg på best mulig måte og lære mest mulig om organisasjonen.  Både AFS i vertslandet og AFS Norge har nødtelefon og er tilgjengelige 24 timer i døgnet for nødsfall.

Som utvekslingselev kommer du til noe nytt og annerledes, og uansett i hvilken del av landet eller hvilken familie du kommer til, så vil du møte mange utfordringer både i familien, på skolen og i nærmiljøet. Men i dette ligger det spennende og lærerike med å  reise ut: Du opplever en hel masse nytt som gir deg nye perspektiver og lærer deg mye både om kulturen du kommer til og kommer fra, samtidig som du lærer mye om deg selv. AFS Norge vil bidra til at dette skjer innenfor trygge rammer, og vi gleder oss til å kunne være med deg både før, under og etter AFS- året ditt!

Utvekslingsorganisasjonen: High placers

De fleste utvekslingsorganisasjonene har et belønningssystem for representantene sine. Et av dem er å betale representanten et visst beløp for hver utvekslingselev de klarer å skaffe et hjem til. Ut fra stillingsannonser jeg har lest, er det snakk om mellom $700-$1200 per elev.

Er man en seriøs representant som har ærlige overordnede, plasserer man ikke flere elever enn man har skikkelige hjem til. Men grunnen til at denne bloggen ble satt i gang har med den andre typen representant å gjøre.

Noen representanter kalles «high placers» og utvekslingsbedriftene elsker dem. High placers er mest opptatt av å skaffe hjem til så mange elever som mulig. Områderepresentanten som hadde ansvaret for M’s lokale representant var en high placer.

Becky Sanderson var innklaget til US Department of State mer enn 45 ganger innen vi ble kjent med henne. Kvaliteten på hjemmene kunne være bra, men de kunne også være helt forferdelige.

I løpet av hvert skoleår plasserte hun mellom 30-60 elever. Det sier seg selv at ordentlig oppfølging av såpass mange elever blir umulig, særlig når noen av hjemmene de er plassert i er under pari. I dette tilfelle er det heller ikke urimelig å anta at hennes intensjon aldri var skikkelig oppfølging.

Utvekslingsbedriftene har en tendens til å returnere utvekslingseleven til hjemlandet om eleven klager over forholdene.

Into Educations kontrakt 2011

kontrakt s. 1

Kontrakt Mikkel s 2

Kontrakt Mikkel s 3

Pass på forsikringsselskapet ditt

According to information received, not all emergency rooms accept students insured by Global Secutive. Both they and Ingle are made more powerful in the student insurance market by the latest partnership. (2015 Jan 12: Ingle rebrands student insurance, expands globally). Quite a few student exchange programs only allow you to buy your insurance through GS or Ingle.

Erica Insurance is owned by EF Education. All of EF Education’s student programs insure their students through Erica. Potential conflicts of interests are a danger.