Aspect Foundation / Aspect Education / Kaplan U.K.

Kopiert fra min blogg «Foreign Student Exchange»

Kaplan, Inc.

 • Kaplan UK Ltd.
  • Aspect Education Limited
   • Aspect Foundation, Inc
    • Aspect Cultural Exchange merged with AF

History:

1985: Aspect Foundation, Incorporated California, co.no: C1265653, (non-profit), president Vivian Fearen

1998: Subsidiary of Sylvan Learning Systems:
(vi) To the knowledge of the Company, any of the Subsidiaries, or the Stockholders, after reasonable inquiry, each non-profit organization with which the Company or any of its Subsidiaries has entered into an Exchange Contract, including Aspect Foundation, Inc. and International Education Forum (“IEF”), …

2000: Sylvan Learning Systems Inc. sells Aspect Foundation, Inc. to Optagon Holdings Ltd. (name changed to: Aspect Educational Holdings Limited – Aspect Education Limited = Kaplan).
(viii) Aspect Foundation Inc. Such trustees and officers of Aspect Foundation, Inc. as are designated by Buyer to Sellers shall have tendered, effective at the Closing, their resignations as such trustees and officers, and individuals designated by Buyer shall be appointed to replace such trustees and officers.

2000: Aspect Cultural Exchange merged in with Aspect Foundation.

2006: Aspect Education Limited operates as a subsidiary of Kaplan U.K. Limited.

2009: Aspect Foundation (DBA Aspect Foundation), Incorporated Washington, co.no: 601403559, (non-profit), president Vivian Fearen

http://aspectfoundation.org/Registrant: Aspect Education UK Ltd /  211 Sutter St / 10th Floor / San Francisco, CA 94108 / Tel: (415) 228 8050 / Fax: (415) 228 8051 / email@aspectworld.com

aspectworld.com takes you immediately to http://www.kaplaninternational.com/ Registrant: Kaplan Inc. / 395 Hudson Street / New York, NY 10014 / Tel: (212) 492 5800 / Fax: (646) 365 3216 /  email@kaplan.com

USA: Regulations

§ Sec. 62. 25 Secondary school students.

(d) Program administration: (10) Refrain, without exception, from acting as: (i) Both a host family and a local coordinator or area supervisor for an exchange student;

Sak 309/12 NEMND 4/13, 24. apr. 2013

Pakkereisenemnda

Saken gjelder

Saken gjelder språkreise til Brighton, England.

———————————————————————————————-

Klageranfører at da datteren Elise meldte seg på språkreisen, var det en

forutsetning at hun og venninnen skulle dele vertsfamilie. Det fikk de, men selv om de var klar over at de kunne komme i forskjellige klasser på skolen, ble det et sjokk at de også ble delt på fritiden. Det innebar at datteren måtte ta buss alene og gå

alene i 10 min for å komme til og fra vertsfamilien på kveldstid.

Dette ødela trivselen for to jenter som hadde gledet seg til å være sammen i Brighton og medførte fare for sikkerheten til datteren.

 

Klager mener EF har feilinformert og at behovet for trygghet og sikkerhet må ha

prioritet og ikke overlates til ungdommene selv. Det var ikke informert om at de som reiste sammen også ville bli delt på fritiden slik at de måtte reise hjem til vertsfamilien alene. Tanken på at EF har satt datterens liv på spill, er rystende.

Klager og hennes mann fikk store deler av sin Barcelonaferie ødelagt fordi de måtte kjempe med EF for at datteren skulle være trygg. Fordi EF har feilinformert og satt datterens liv i fare, mener klager at halvparten av reisens pris bør tilbakebetales.

 

EF Språkreiserhar anført at de alltid oppfordrer studentene til å gå hjem sammen med en annen student. Alle studenter blir ved ankomst vist veien til sentrum første skoledag og veien tilbake. Hadde EF fått vite om situasjonen for Elise mens hun var der, kunne de ha gitt henne opplysninger om andre studenter som bodde i nærheten. Innenfor 6 min spasertur fra der Elise bodde hadde de to andre vertsfamilier.

EF har tilbudt en rabatt på kr.4.000,- ved eventuell ny reise.

———————————————————————————————-

Nemnda bemerker

En pakkereise er mangelfull hvis den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i

avtalen, jf. pakkereiseloven § 6-1. Mangler kan gi grunnlag for prisavslag med mindre de avhjelpes innen rimelig tid.

 

På en slik språkreise for ungdom er det viktig at sikkerheten er godt ivaretatt.

Hvis det ikke er gjort, kan det foreligge en mangel ved reisen i pakkereiselovens

forstand. Problemet i saken her, så vidt nemnda forstår, var at Elise måtte vente –

enten på sin venninne som hun reiste sammen med og delte vertsfamilie med,

eller på den andre studenten som også bodde i den vertsfamilien – for å ha følge hjem etter skolen. Årsaken til dette var at de gikk i ulike klasser og også hadde ulike fritidsaktiviteter.

 

Nemnda forstår at dette kunne innebære både praktiske problemer og skuffelse over ikke å få være mer sammen med venninnen. Nemnda kan imidlertid ikke se at det er sannsynliggjort at dette utgjorde en sikkerhetsrisiko av en slik art at det var en

mangel ved reisen i lovens forstand. Nemnda finner derfor ikke grunnlag for klagers krav, men forutsetter at tilbudet om rabatt opprettholdes.

———————————————————————————————-

Vedtak

Reklamasjonsnemnda kan ikke anbefale at det gis prisavslag.

 

Vedtaket var enstemmig.

———————————————————————————————-

Kategori

Utfall for klager

Medhold

———————————————————————————————-

Nemndas sammensetning

Lagdommer Svein Dahl, Leder
Pål Martin Andersen, Forbrukerrådet
Silje Jystad, Forbrukerrådet
Marianne Delbekk, Apollo Reiser AS
Christine Tang, Detur Norway AS

Bytte vertsfamilie

Erfaringen man har med å bytte vertsfamilier avhenger av hvilken representant, utvekslingsorganisasjon, vertsfamilien og til dels området/landet man reiser til.

En organisasjon som Rotary planlegger vanligvis at hver utvekslingselev skal bo hos to til fire vertsfamilier under utvekslingsoppholdet. Det kan gjøre det enklere å holde ut for både vertsfamilien og utvekslingseleven om ikke kjemien stemmer.

Desverre er det ingen automatikk i å bakgrunnskontrollere potensielle vertsfamilier. USA er muligens det eneste landet som har klare regler for alle tre parter i en utveksling: utvekslingselev, utvekslingsorganisasjon og vertsfamilie. Norsk lovverk definerer bare hvem som kan komme til Norge som utvekslingselev.

Interessekonflikter

En av mange årsaker til at utvekslingselever får problemer når de ønsker å bytte vertsfamilien handler rett og slett om logistikk. Å finne vertsfamilier som vil ha noen boendes hos seg et helt skoleår er krevende. Flere elever opplever å få vertsfamilier i siste liten, eller kanskje til og med etter skolestart. Mange representanter faller for fristelsen til å lempe litt på kravene som stilles til vertsfamilier. Eller man får personlige venner til å ta inn eleven. Eller kanskje noen som tilhører samme menighet eller klubb som en selv tilhører.

Interessekonflikter er en vanlig årsak til at det oppstår problemer om eleven klager på vertsfamilien. Denne problemstillingen dukker opp hvert år og i noen tilfeller går det så langt at eleven blir sendt tilbake til Norge uten gyldig grunn. Representanten og firmaet de tilhører får problemer med å innrømme at de har tabbet seg ut. Forsøket på å skjerme ryktet sitt på bekostning av utvekslingseleven går innimellom så langt som Karolines utvekslingsopphold i USA.

Hvorfor bytter man vertsfamilier

De vanligste årsakene til å bytte vertsfamilier er at man ikke trives hos vertsfamilien, eller at vertsfamilien ikke trives med utvekslingseleven. Kjemien er rett og slett for dårlig. Mange organisasjoner forsøker å skaffe en ny familie, eller det kan være at de ber utvekslingseleven om selv å finne en kandidat. Stort sett går det greit.

Men, om vertsfamilien er venner med representanten er det ikke alltid det går like greit. I utgangspunktet har utvekslingsorganisasjonen taushetsplikt i forhold til både vertsfamilien og utvekslingseleven. Men vi har opplevd at elever blir bakvasket av representanten fordi deres lojalitet til vertsfamilien er langt sterkere enn til utvekslingseleven. Dessverre har vi også sett at representanten eller vertsforeldrene har løyet om situasjonen. Da er det ofte slik at representanten og vertsfamilien blir trodd og ikke eleven. I slike situasjoner blir det gjerne flere mot en og det skal en sterk utvekslingselev til for å ikke tro på alle beskyldningene som slenges mot dem.

Noen ganger er det livets tilfeldigheter som ligger bak behovet for å bytte familie. Vi har opplevd at elever har havnet i familier der noen blir syke eller dør eller mister jobben sin. I slike tilfeller har ikke eleven noe valg. Kanskje man bare får timer på seg til å flytte. Vi har opplevd at elever kommer hjem fra skolen med ferdigpakket bagasje på senga. Eller at eleven har en halv-time til slenge det de har i en søppelsekk for så å haste videre til ukjent adresse. Og noen blir regelrett kastet ut uten mulighet til å ta med seg annet enn det man står og går i.

Enkelte vertshjem er såpass skitne eller falleferdige at eleven ikke burde bo der. Merkelig nok klarer faktisk representanter å være blinde for kaoset. Vanligvis er det bevisst fordi representanten ikke ønsker å ta tak i jobben det å skaffe ny familie til utvekslingseleven er. For noen år siden var det en kjempesak i USA i forbindelse med boforholdene til utvekslingselever. Utvekslingsorganisasjonen hadde beviselig visst om situasjonen lenge, men de blånektet.

Noen ganger har utvekslingseleven levd i familier som manipulerer dem. Vi har sett dette ganske mange ganger i forbindelse med religion. Norske elever er ofte fra familier som er ganske sekulære. De som er religiøse har mange ganger et mer avslappet forhold til sin religion enn folk i utvekslingslandet/området. Og så er det ikke til å komme forbi at enkelte vertsfamilier er fanatiske. Representanten tilhører gjerne samme tro som vertsfamilien.

Andre utvekslingselever havner i familier med mye manipulasjon og vertsfamilien blir ofte støttet av representanten fordi ansiktet utad er noe helt annet enn det utvekslingseleven opplever i vertshjemmet. Igjen kan det bli vanskelig for eleven å få bytte familie og det kan ende opp med å måtte skrive under på en adferdskontrakt for å få lov til å bli i landet. Kontrakten vil da ofte bagatellisere problemene utvekslingseleven opplever og forsterke alt som kan få eleven til å virke som et problem. Da kan det bli sånn at eleven blir tvunget til å velge mellom å reise hjem eller å forbli i mishandlingssituasjonen.

Ikke bare psykisk mishandling forekommer. Desverre er det hvert år utvekslingselever som opplever seksuell og/eller fysisk mishandling. Avisene i USA har i 2017 dekket flere saker som omhandler seksuelle overgrep. Politiet har etterlyst elever som de mistenker var utsatt tidligere. Mange av disse utvekslingselevene har klaget til representantene sine, men ikke blitt trodd. Mye av det har hatt med vertsforeldrenes posisjon i samfunnet og ansiktet de har vist utad. Utvekslingseleven føler seg da helt hjelpeløs.

Hva kan man gjøre
Dokumenter og videresend til foreldre

Så snart dere kommer til utvekslingsfamilien deres bør dere fortelle foreldrene deres om hvordan dere ble tatt imot og om tilstanden i huset. Om det er problemer dokumenter og send kopi til foreldrene deres. Dessverre opplevde CSFES også i 2016/2017 at representanten slettet bilder fra mobiltelefonen til utvekslingseleven.

Skriftlig kommunikasjon med representant eller organisasjon

Utvekslingseleven bør bekrefte alle avtaler med representanten eller utvekslingsorganisasjonen med en mail eller sms. Send en kopi til foreldrene deres. Fortell representanten om problemene dere har med vertsfamilien. VÆR SAKLIG. Som sagt, så går det for det meste bra å bytte familie. De fleste representantene ønsker å støtte eleven så godt som mulig. Men det kan være at de ber om hjelp til å finne en ny familie til dere.

Foreldrene til venner, lærere og ledere i klubber/lag dere måtte være med i/på er alle mulige ressurser til å finne nye familie. Hvis dere trives i området og på skolen hender det ofte at dere vet om noen.

Varsko! Om utvekslingsorganisasjonen motarbeider dere, kan de komme med trusler. Noen av dem handler om at dere må skrive under på et dokument ellers så blir dere sendt hjem. I andre tilfeller kan dere få beskjed om at dere ikke får si noe til noen andre om hva som har skjedd – selv om det er snakk om mishandling eller misbruk – eller bli sendt hjem. Dere risikerer å få beskjed om at selv ikke foreldrene deres skal få vite om hva som har skjedd. Men det finnes likevel håp.

Hold familiene deres orientert uansett hvilken annen beskjed dere måtte få.

Nødnummer/myndighetene

Foreldrene deres kan godt ringe nødnummeret som gjelder i vertslandene deres. Norge har ambassader eller konsulater i de fleste land. Det er lov å ta kontakt med dem om dere trenger nøytrale råd om hvordan dere kan håndtere en situasjon. Ellers så kan utdanningsetatene i landet dere reise til ha et nummer dere ringer til om dere havner i en ikke-kriminell situasjon. Utvekslingsorganisasjonen skal ha gitt dere denne kontaktinformasjonen innen dere reiser.

Sørg for å ha kontaktinformasjonen tilgjengelig før dere reiser.

Hastesituasjoner

Noen ganger har man bare timer på seg før man må ut av vertshjemmet. I de fleste tilfeller ender man opp hos representanten fram til man får en ny midlertidig eller permanent familie.

Informer foreldrene deres så fort som mulig. Det kan ta dager før utvekslingsorganisasjonen forteller dem noe som helst.

Hjelpeorganisasjoner

Et eksempel på en hjelpeorganisasjon er CSFES. CSFES står for Committee for Safety of Foreign Exchange Students. CSFES ble startet i USA for mer enn ti år siden. Alle som jobber for CSFES gjør det på frivillig basis. Når det gjelder å bytte familier har jeg mast på utvekslingsorganisasjonen, informert myndigheter om situasjonen og gitt råd om hvordan man kan gå fram. Ofte har det holdt at utvekslingseleven og foreldrene vet at det er noen andre som skjønner hva de går gjennom. Alle som vil være anonyme forblir anonyme.

I Tyskland er Aktion Bildungsinformation en ressurs for utvekslingselevene som reiser dit eller derfra.

Alarmtelefonen i Norge kan gi informasjon og moralsk støtte til elever som reiser til Norge. De har kontaktinformasjon til ulike offentlige instanser som kan hjelpe utvekslingseleven som kommer hit.


Jeg søkte etter: «utvekslingselev, bytte familie» på Bing og dette er lenkene som hadde med å bytte familie fra de første fem sidene:

Har du et hjem til henne? Tyske Tabea Jung (16) står plutselig uten vertsfamilie. Nå søker klassevennene etter en ny så hun slipper å bytte skole.

Bytting av vertsfamilie er ikke lett! – 05.10.2013 kl.20:18

Et amerikansk mareritt: Norske utvekslingsstudenter til USA risikerer å bli plassert i vertsfamilier som knapt kan ta vare på seg selv.

«Jeg har hørt om utrolig mange som ville bytte familie å det tok dem 2 måner«

ET MARERITT: 25.05.2014 kl.18:39 i Arizona

Utveksling! – 04.okt.2011

Bytte? 13.11.2013 / Da skjer det 21.12.2013 kl.21:18

I Norge er jeg trøtt hele tiden: Utvekslingselev Frida Mendoza (16) fra Mexico har slitt med å takle både mørketid og stadig lysere kvelder i sin norske hjemby Alta.

Så mye å gjøre, så liten tid – 05.aug.2010 kl.14:32

Eventyret er over

Anne (17) opplevde mareritt som utvekslingselev i USA

Bytte familie!

Anne goes to Mississippi

Familiebytte

Den siste måneden

Overvåking av elektronisk utstyr

CSFES har blitt gjort oppmerksomme på at enkelte vertsforeldre overvåker det elektroniske utstyret deres.

TeenSafe.com og Teen-Safe.org er programmer som har vært i bruk.

Her er tegnene på at telefonen din blir overvåket

30.09.2014 | 21:11 16 kommentarer

– Slik overvåkes smart-telefonen din

Du kan bli overvåket av ex-kjæresten, konkurrenten, egen arbeidsgiver eller mamma!

Den siste tiden har stadig flere kommersielle programmer for overvåkning av mobiltelefoner dukket opp på markedet,og i takt med denne utviklingen har mange innsett at nettopp deres mobiletelefon har blitt utsatt for tapping.  Er du en av de som har blitt tappet for sensitiv informasjon? Eller tapper du kanskje selv dine egne barn?

Her er hvordan du oppdager om du blir tappet eller er overvåket!

Kjæresten, konkurrenten, egen arbeidsgiver eller mamma. Overvåkeren kan ha mange skikkelser når avlyttingsaktiviteten ikke krever mer enn evnen til å kjøpe en tjeneste, for deretter å betale med kort på Internett.

Den største endringen vi har sett de siste årene er at aktiviteter som tidligere krevde hackerkompetanse nå kan kjøpes som hyllevare i det kommersielle markedet. Slike programmer er ikke lenger unna enn et Google søk og med litt basiskunnskaper om IT kan hvem som helst bli amatør-overvåker. Skremmende? Mitt svar er definitivt!

I jakten på overvåkerens beste triks satte jeg meg ned denne uken med en ekspert på området. Han innrømmer selv å kunne lese både min e-mail, sms og se logger for min telefon uten større anstrengelser. Tale er vanskeligere, men som han sier. Det meste går i skreven tekst i dagens samfunn. Når det gjelder loggene på min telefon over hvem jeg har ringt og eller kommunisert med så forteller han at slik informasjon er enkelt å «stjele» fra telefonen min uten at jeg merker det….

Les resten av artikkelen på Kleiven

Kinder Surprise Eggs prohibited in the USA

I discovered this today. You will be taking the chance of getting fined for US$ 2500 for EACH egg you bring into the USA. What a nice surprise that would be??

Kinder Chocolate Eggs are Prohibited

Kinder chocolate eggs are prohibited as an export to the U.S. because the toy surprise hidden inside poses a choking and aspiration hazard in children younger than three years of age. The Kinder eggs are hollow milk chocolate eggs about the size of a large hen’s egg and are usually packaged in a colorful foil wrapper. The toy within the egg is contained in an oval-shaped plastic capsule and has small parts that require assembly. Each egg contains a different toy.

The U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) has determined that this product fails to meet small parts requirements for children less than three years of age. Additional information regarding unsafe toys and product recall announcements can be found at the CPSC website. U.S. Customs and Border Protection (CBP) and the CPSC work jointly to ensure the safety of imported goods by examining, sampling and testing products that may present substantial hazards.

Kultursjokk og utvekslingseleven

Kultursjokk. Det er noe dere alle har blitt advart om at kommer til å skje. Og det gjør det. Det er helt uungåelig og helt vanlig. Men dere kommer til å oppleve kultursjokk i varierende grad. Likevel foreslår psykologien at det er noen fellestrekk. Disse fellestrekkene er satt opp i Dr. White‘s foreslåtte rekkefølge. Men det betyr ikke at dere kommer til å oppleve dem i den rekkefølgen. Fellestrekkene kommer også gjerne flere ganger i løpet av året.

 1. Entusiasme og oppgløddhet. Dere kommer til et nytt sted, opplever ny ting, treffer nye mennesker og får ny kompetanse. Jeg tror noen utvekslingsorganisasjoner kaller fasen «honeymoonfasen».
 2. Irritabilitet, lett for å dømme. Spenningen avtar og forskjellene begynner å gnikke litt. Disse forskjellene har med mer enn mat og språk. Noen ganger vet dere ikke engang selv hvorfor ting irriterer dere sånn. Selv om dere gjør deres aller beste for å forstå og akseptere de synlige og usynlige forskjellene vil det være ganger dere rett og slett ikke liker eller skjønner hvorfor i alle dager vertskulturen er som den er.
 3. Tilpasning. Den lengste og vanskeligste fasen, men også den som gir størst belønning. Forhåpentligvis går det opp for dere at det er dere som må tilpasse dere til vertskulturen for å lykkes. Noen ganger kan det være utrolig vanskelig fordi det er så mye tilpasning som avhenger av å lære vertsspråket. Dere begynner å tenke og snakke på vertsspråket uten å være bevisst det og sakte men sikkert blir dere komfortable med vertslandets skikker. Helt klart en prosess som varer hele året.
 4. Tokulturell. Dere kommer hjem og ser verden fra et annet ståsted enn de dere har forlatt hjemme. Det er skikkelig teit at dere sjelden kommer til dette stadiet før like før dere skal hjem igjen.

Jeg kommer fra en flerkulturell familie i den forstand at vi flyttet mye og jeg fortsatte med det fram til jeg var et par og tjue. Det er både en fantastisk og en frustrerende forståelse man sitter med, en som er umulig å formidle til andre. Om dere har hatt et godt opphold dere nok regne med å måtte gå gjennom de ovennevnte stadiene.

Perioder som er spesielt vanskelige er:

 • Julen. Vi har flere som er på utveksling i Japan akkurat nå. Der er det ikke jul som man har her. En av familiene jeg vet om feirer ikke jul, men eleven skal få kake. Veldig snilt av vertsfamilien å ta litt hensyn. Men for utvekslingseleven kan det bli trist. Selv om utvekslingslandet har noenlundende lignende tradisjoner, som i USA, er man likevel langt borte fra familien. I Europa er det enkelte som får reise hjem og feire jul med familien, men da går man jo glipp av opplevelsen av vertslandets jul.
 • Bursdager. Ei jente var vant til at familien kom inn på rommet om morgenen på bursdagen med kake og gave. Men det skjedde selvfølgelig ikke hos vertsfamilien. Enda godt man kan skype med familien mange steder.

En annen måte å se stadiene på kommer også fra Dr. White:

1. I don’t like the way they do this – it’s stupid.  2. But they seem to be doing o.k. doing it this way.   3. If I want to survive here, I’d better learn to do it this way.   4. Now that I can do it this way, it doesn’t seem so bad, even though I may still prefer to do it my way. (Dr. White)

Man går fra å være inkompetent og en som bryter tabuer uten å forstå det. Deretter vet man at man gjør ting feil, men skjønner ikke hvordan man skal gjøre dem riktig fordi man ikke har språkvertøyene man trenger. Etter dette kommer perioden da dere fortsatt må minne dere selv på at dere må gjøre ting på det «siviliserte» og høflige viset. Og til slutt har dere skjønt hvordan ting fungerer. Dere følger de kulturelle reglene uten å tenke over dem. Endelig har dere kommet inn på tokulturellsporet.

Kilde: Dr. Dennis White: Culture Shock

Utvekslingsorganisasjon: Søknadsskjema

Jeg har brukt YFU’s skjema som mal:
Fyll ut søknadsskjemaet og trykk SEND SØKNAD! Du vil motta en bekreftelse på e-post når vi har mottatt og lagt inn søknaden din. I e-posten vil du få beskjed om hva som skjer videre i prosessen. Vi gjør oppmerksom på at søkergebyret på NOK ……. må betales før du blir invitert til intervju. Feltene som er merket * må fylles ut for at du skal kunne gå videre i søknadsskjemaet. Skjemaet er konfidensielt.

Personalia

Fornavn
Etternavn
Født
Kjønn

Kontaktinformasjon

Adresse
Postnummer
Poststed
E-post
Telefon

Familie

Mors fornavn
Mors etternavn
Mors alder
Mors yrke
Mors e-post
Mors telefon

Fars fornavn
Fars etternavn
Fars alder
Fars yrke
Fars e-post
Fars telefon

Søsken (navn/alder/bor hjemme?)
Jeg bor sammen med
Begge foreldre
Foreldrene mine er skilt, men jeg bor med begge
Mor
Far

Skole

Navn på skolen du går på nå
Skolen ligger i (by/kommune)
Studieretning / trinn
Klasseforstanders navn
Språkkunnskaper: Engelsk / Tysk / Fransk / Spansk / Annet

Helse og kosthold

Har du eller har du hatt noen sykdom (fysisk eller psykisk) som har medført behandling / sykehusopphold / bruk av medisiner over lengre tid (f.eks. spiseforstyrrelser, depresjon, selvskading etc.)?
Ja / Nei

Er det forhold, helsemessige eller andre som må tas hensyn til ved plassering på skole eller i vertsfamilie (f.eks. astma, dysleksi, funksjonshemning etc.)?
Ja / Nei

Har du allergi/matintoleranse?
Ja / Nei

Er du vegetarianer / veganer?
Ja / Nei

Følger du av andre grunner en diett / er det produkter/matretter du ikke kan spise?
Ja / Nei

Våre program

….. tilbyr i hovedsak utvekslingsopphold av 10-11 måneders varighet for elever i videregående skole. For de fleste av våre utvekslingsprogrammer vil avreise finne sted i juli-august. Utveksling til ….. starter i mars. Enkelte land tilbyr også utveksling som starter i januar. Dersom du ønsker informasjon om avreise i januar eller om å reise på utveksling i et semester/halvår ber vi deg skrive dette i kommentarfeltet under. Velg 4 land som du vil på utveksling til i prioritert rekkefølge:

1. valg
2. valg
3. valg
4. valg
Kommentar

Bakgrunnsinformasjon

Hvorfor vil du være utvekslingselev med ………?
Har andre i din familie reist med …….? Hvis ja, hvem?
Hvordan fikk du informasjon om …….?
Begrunn ditt valg av land
Har du noen spørsmål som opptar deg?
Hva gjør du og familien din sammen? Hvordan er forholdet dere i mellom?
Hva gjør du og vennene dine sammen?
Hvilke erfaringer har du fra andre miljøer, f.eks. organisasjoner, foreninger, klubber, andre bosteder eller utenlandsopphold?
Jeg kjenner en vertsfamilie som ikke er nærmeste familie, jeg kan bo hos, og søker direkte plassering. Oppgi navn, adresse og telefonnummer til denne vertsfamilien.
Til slutt ber vi deg oppgi en referanseperson ….. kan kontakte. Husk å legg ved epost og telefonnummer til referansen.

Send søknad

Du har nå kommet til siste side på søknaden. Før du sender den inn, må du forsikre deg om at du har fylt den ut riktig. Er du fornøyd med søknaden, fyller du ut sted og ditt navn i feltene under og trykker SEND SØKNAD.
1. Trykk SEND SØKNAD!
2. Du vil ikke bli innkalt til intervju før vårt søknadsgebyr betalt. Bruk betalingsinformasjonen på neste side eller faktura du får tilsendt fra oss og betal omgående for å sikre raskere søknadsbehandling!
3. Når søknaden er sendt vil du motta en e-post som bekrefter at vi har mottatt og lagt inn din søknad. Vedlagt i denne e-posten finner du et skjema som må fylles ut av en lærer som kjenner deg godt, så fort som mulig. Det ferdig utfylte skjemaet sendes til oss på e-post til ……
4. Etter intervjuet vil du få beskjed om du har blitt tatt opp på ….. utvekslingsprogram. Vi takker for søknaden og ønsker deg lykke til!

Sted _______________________________________________
E-post ______________________________________________
Ditt navn ____________________________________________

Hva er en internatskole?

En internatskole er først og fremst en skole der utvekslingseleven bor, spiser og går på skolen. I tillegg til skolearbeidet pleier de fleste internatskoler å ha andre aktiviteter i idrett og kultur. Religiøse internatskoler har vanligvis religion som en del av pålagt pensum.

Skolen har soverom/sovesaler som utvekslingseleven deler med andre elever. Ved noen skoler reiser utvekslingseleven hjem i ferien, mens man ved andre internatskoler blir boende i ferien. Mange internatskoler har egne rom/bygninger for lærere, ledere, «vertsforeldre» og husholdere. Hvilket personale som bor ved skolen varierer etter hvilket land utvekslingseleven bor i, type internatskole og dens økonomi.

I Norge er de fleste internatskoler private og vanligvis tilknyttet en trosretning.

Enkelte norsk-pakistanske og norsk-indiske familier sender ett eller flere av barna sine som utvekslingselever til internatskoler i Pakistan og India. Skolene der er kjent for å være mye strengere enn norske elever er vant til. De fleste land har et strengere regelverk ved skolene sine enn det vi er vant til her i Norge.

Enkelte utvekslingsorganisasjoner har et internattilbud. Lånekassen har flere tilbud til internatskoler i utlandet.

Internatskolen er en mulighet for utvekslingseleven som ønsker seg en annerledes opplevelse og som ikke nødvendigvis ønsker å reise med en utvekslingsorganisasjon.

Hva er en vertsfamilie?

Opprinnelse ukjent
Opprinnelse ukjent

Hvem er vertsfamilien?

Vertsfamilien skal bestå av minst en godkjent voksen og være minst 25 år gammel. Jeg tror ikke det er noen øvre aldersgrense. I tillegg må vertsfamilien ha god psykisk og fysisk helse – altså være i stand til å ta vare på deg. Økonomien trenger IKKE være spesielt god, men den må være god nok til å kunne forsørge deg under utvekslingsåret. Minst en av foreldrene må være i arbeide. Utover dette vil du kunne havne i alle mulige sammensetninger, kulturelle og religiøse bakgrunner.

Vertsfamiliens rolle

Vertsfamilien er din verge mens du er utvekslingselev. Som verge skal den passe på at du følger landets lover og at du har et trygt skoleår i utvekslingslandet. Familien skal gi deg et sted å bo, mat og samhold.

Får vertsfamilien betalt?

Det kommer an på hvilket land du reiser til, hva slags utvekslingsreise du velger og hvilket type visum du reiser under. I Storbritannia får alle vertsfamilier betalt mens man i USA bare betaler vertsfamilier som tar imot F-1 visum elever.

Hvilke krav stilles til vertsfamilien?

Vertsfamilien må være lovlydig, ha referanser fra bekjente og/eller familie og ha økonomi til å ha deg boende hos dem. Det skal foretas en bakgrunnskontroll. Vertsforeldrene skal ha god psykisk helse. Huset skal ligge i et sikkert nabolag (dvs lite kriminalitet).

Boligen

Du kan havne i alt fra trailerhomes til slott. Standarden på boligen avhenger av hvor du reiser og økonomien i området. Vertsfamilien skal sørge for at utvekslingseleven har:

 • trygt område å bo
 • egen seng
 • egen pult og ro til å gjøre lekser
 • et sted å lagre klærne
 • tre måltider dagen (nok mat)
 • et noenlunde rent hjem (uten sopp og råte / uten ekskrementer og et lag med møkk på overflater)

Vertsfamilien skal IKKE

 • motta statlige ytelser,
 • bo i en sosialbolig,
 • ha psykiske lidelser som gjør dem uskikket som vertsfamilie,
 • ha mange andre utvekslingselever eller fosterbarn (reglene varierer fra land til land).

Midlertidige familier

Noen ganger klarer ikke utvekslingsorganisasjonene å finne vertsfamilie til alle utvekslingselevene som har betalt for programmet deres. Da tilbys gjerne midlertidige familier. Om ikke utvekslingsorganisasjonen klarer å vinne en permanent familie, presses noen ganger de midlertidige familiene til å være permanent familie for eleven. Det sier seg selv at problemer lett kan oppstå i en slik situasjone.

Representant som vertsfamilie

Andre ganger velger utvekslingsbyrået å benytte seg av sine egne representanter som vertshjem. Dette har jeg sett flere tilfeller av. Selv om eleven da tilbys en annen representant som sin representant er det ikke vanskelig å se at interessekonflikter lett kan oppstå.

Hva er en utvekslingsorganisasjon?

Hvis du bestemmer deg for å bli utvekslingselev er neste valg om du reiser med eller uten en utvekslingsorganisasjon. Enkelte land har tatt det valget for deg. I Japan må elever benytte en utvekslingsorganisasjon. For å bli gokjent av Lånekassen må bedriften oppfylle kravene til SIU.

Hva er en utvekslingsorganisasjon?

En utvekslingsorganisasjon er en type reisebyrå. De selger deg en «charterpakke» som består av flybillett, et sted å bo, aktiviteter (f.eks. skole) og har egne guider (representanter). I motsetning til korttidsreisebyråene finnes det ikke noe Pakkereisenemda for utvekslingsselskapene.

Minimumskravet eleven og hens familie bør kunne stille til  utvekslingsorganisasjonene er at utvekslingseleven plasseres hos en trygg familie i et hus som ligger i et trygt nabolag. Man skal skrives inn på en offentlig godkjent skole som dekker kravene til Lånekassen og ha en trygg representant. Ingen av disse tingene kan tas som en selvfølge.

Hvilke typer utvekslingsorganisasjoner finnes?

Tre typer utvekslingsorganisasjoner finnes. Frivillige organisasjoner som AFS, YFU og Rotary baserer arbeidet sitt for det meste på frivillig arbeid. Ideelt sett vil den betalte staben holdes til et minimum.

Begrepet non-profit (ikke-profitt) organisasjoner kan være misvisende. Utvekslingsorganisasjoner som EFExplorius og Heltberg International Education er non-profit fordi holdingselskapene høyere opp i firmanettverket benytter seg av skatteloven. Og det er helt greit.

Både Explorius og EF har søsterselskap i andre land som er for-profit. Som utvekslingselev påvirker det prisen. Da blir de fleste ledd betalt og dere betaler mer. Noen av utvekslingsselskapene deler eier med reisebyrå (My Education) og forsikringsselskap (EF).

Kommunikasjon

I en utvekslingssituasjon finnes det mange parter. Man har eleven og dens foreldre, utvekslingsorganisasjonen i hjemlandet, hovedkontoret til organisasjonen i vertslandet, representanten i vertslandet, skolen i vertslandet og vertsfamilien.

Som regel er utvekslingsorganisasjonene skeptiske til at foreldre skal ha kontakt med utvekslingspartner i vertslandet. Hemmelighold kan fort bli et problem og da bør alarmen gå av.

CSFES anbefaler jevnlig kontakt mellom foreldre og utvekslingselev, foreldre og vertsfamilie og når nødvendig mellom foreldre og skolen i vertslandet. Sørg for at all skriftlig dokumentasjon og bilder sendes til foreldrene.

INGEN dokumenter skal signeres av eleven uten godkjenning fra foreldrene.

Utvekslingsorganisasjonen i Norge

Utvekslingsbyråene følger ofte denne prosedyren:

 • Etter utfylling av søknadsskjema 1 (YFU), velger organisasjonen ut elevene den vil ha. Rotary stiller høyere krav enn de andre.
 • Organisasjonen, eleven og foreldrene møtes i real-life eller på skype.
 • Søknad 2 (YFU) fylles inn og signeres av foreldre og elev.
 • Nødvendig dokumentasjon samles og blir sendt til utvekslingspartneren.
 • Informasjonsmøte avholdes.
 • Eleven sendes avgårde.
 • Den norske organisasjonen fungerer som kontakt mellom foreldre og partnerorganisasjonen.
 • Partnerorganisasjonen opptrer som verge for utvekslingseleven.

Partner organisasjonen skal

 • Trene ledere og representanter.
 • Matche representant med elev.
 • Matche utvekslingseleven med vertsfamilie.
 • Sørge for at ALL nødvendig dokumentasjon (vertsfamilie / skole / representant) har blitt sendt til relevante organisasjoner i vertslandet.
 • Ordne reise til og fra utvekslingslandet.
 • Avholde soft-landing camps.
 • Være ansvarlige for alle reiser i vertslandet (informer utvekslingsorganisasjonen om alle reiser utenfor representantens ansvarsområde).
 • Være tilgjengelige 24/7.
 • Støtte vertsfamilie og utvekslingselev.
 • Støtte skolen eleven går på.
 • Sende hjem elever for regelbrudd og lovbrudd. Dette gjelder vanligvis alkohol, kjøring og sex.

Lånekassen

Man trenger IKKE reise med en utvekslingsorganisasjon for å få støtte fra Lånekassen. Senter for Internasjonalisering av Ungdom har liste over hvilke utvekslingsorganisasjoner som oppfyller kravene.

Kan alle være utvekslingselev?

Innen man binder til å være utvekslingselev er det flere ting man bør tenke. Karakterer, økonomi, helse, kosthold, religion, politikk, og så videre er alle faktorer som påvirker om du vil takle å være alene i en ny kultur.

Stå alene

Når du reiser som utvekslingselev kommer du som en fremmed til flere nye kulturer. Vertsfamilien, skolen, representanten din, utvekslingsselskapet og andre du møter er formet av kulturen du lever i og det er den kulturen du dømmes etter. Selv om du slipper unna med mer enn ungdommen som er fra området vil du måtte takle alt alene. Familien din er Norge og det er bare så mye de klarer å hjelpe deg. Utvekslingsselskapet i Norge kommer til å tro mer på partneren deres enn på deg. Klarer du å stå i situasjoner alene og tilpasse deg ny regler for hva som er riktig og galt?

Karakterer

Skolene i utvekslingslandene og utvekslingsorganisasjonene opererer med ulike krav til utvekslingselevens gjennomsnittskarakter fra ungdomsskolen og 1. klasse vgs. Gjennomsnittskarakter MÅ være minst en treer (3).

Rotary forventer at man skal være blant klassens beste tredjedel for å kunne være med på deres program..

Økonomi

Det er dyrt å reise som utvekslingselev. Fryktelig dyrt. Måten man reiser spiller liten rolle for noen utgifter kommer uansett. Helsesjekk, forsikring, lommepenger, klær, spesiell mat, visum, vaksiner, og så videre er noen av utgiftere dere må regne med i budsjettet deres. Reiser du uten utvekslingsselskap må du legge til vertshjem, flybillett og skolepenger.

Om du reiser med et utvekslingsselskap ligger vel startprisen på rundt NOK 80.000,- bortsett fra Rotary som tar en avgift som starter på NOK 25.000,- når man først har kommet gjennom nåløyet.

Dersom man reiser med en av elevorganisasjonene på listen til Lånekassen vil man kunne motta utdanningsstøtte om man oppfyller kravene satt av utdanningsdirektoratet. Men om skoleåret avsluttes tidlig, må stipendet tilbakebetales. Stipendet er ikke på hele beløpet. AFS og Momento har egne stipend i tillegg.

Informasjon om de ulike utvekslingsformene kan man finne hos SIU.

Helse

Dere må til en legeundersøkelse før dere reiser og alle skal opplyses. ADHD, Aspergers, diabetes, allergier, depresjon, angst, og så videre må med, selv om det kanskje fører til at dere ikke blir tatt opp i et utvekslingsprogram. Har man ikke informert dem risikerer dere å bli sendt rett hjem om de oppdager det.

Depresjon, spiseforstyrrelser og PTSD (posttraumatisk stress syndrom) blir sannsynligvis verre. Fremmed kultur, mat, familieregler, skolekultur er alle med på å undergrave sykdommene. Utvekslingselever med diabetes ser ut til å klart seg greit etter en kort tilpasningsperiode. Når det gjelder allergier, risikerer dere å havne steder dere er allergiske mot. Hvordan kommer dere til å håndtere en sånn situasjon?

Kosthold

Vegeterianere, for ikke å snakke om veganere, sliter med å få seg vertshjem. Vil dere kunne bo hos noen som spiser kjøtt/dyreprodukter? Spesialmat betales av utvekslingseleven. Muslimer har blitt plassert hos konservative kristne hjem som gjør alt for å få i utvekslingseleven svineprodukter. Hvordan vil dere håndtere mishandling?

Religion

Folk i mange land har et langt inderligere forhold til sin tro enn det mange har i Norge. Ikke alle vertsfamilier takler utvekslingselever som ikke har lyst til å være med på kirkeaktiviteter og gudstjenester. Klarer du å la være å kritisere og gjøre narr av religionen til vertsfamilien?

Politikk

Mange land er svært politisk forskjellige fra Norge. I hvilken grad vil du kunne være saklig? Det er nemlig ikke lov å kritisere og gjøre narr av vertsfamiliens politiske standpunkt. For hvordan kan du vite om det er du som har rett?

Lånekassen: Eleven får støtte, IKKE utvekslingsorganisasjonen

Kunnskapsdepartementet ikke gir direkte økonomisk støtte til denne typen utvekslingsorganisasjoner. Elever som reiser på utvekslingsopphold i regi av utvekslingsorganisasjoner kan imidlertid få støtte fra Lånekassen.

Støtte fra Lånekassen forutsetter at Kunnskapsdepartementet på forhånd har godkjent utvekslingsorganisasjonen som eleven reiser med for støtterett.

Weird things Norwegians do

A look at some of the things you as an incoming exchange student might experience in your host-family and with friends.

The text can be found in Norwegian in VG article «Nordmenns mange rariteter«

A Frog in the Fjord

Telyshysteri fin (2) Illustration: Kristine Lauvrak

Disclaimer: “Weird” does not mean “negative”, some of these strange things are very positive and should be exported to the rest of the world 🙂

1. You are telling a great story to your Norwegian friend/colleague. He or she will start making strange sounds: aspirations with the mouth as if they have the beginning of asthma. No panick, this just illustrate how interested they are in your story, and it means “yes, I agree, carry on with your story”. Nothing to be disturbed about.

2. As soon as Autumn comes, Norwegians enter some kind of telys hysteria, lighting them everywhere at any occasion. It is what I call the “endless need for koselig”, which I define as an inner summer that Norwegians create for themselves to feel like it’s warm all year long no matter the circumstances. (see How to make things Koselig)

3. Most Norwegians won’t…

Vis opprinnelig innlegg 981 ord igjen

US Regulations

§ Sec. 62. 25 Secondary school students.
(f) Student enrollment.
(2) Under no circumstance may a sponsor facilitate the entry into the United States of an exchange student for whom a written school placement has not been secured.

Til Norge som yrkesfagselev

Det var internasjonal stemning på kjøkkenet på videregående skolen i Øksnes med den portugisiske mesterkokken José Fernando do Rêgo Cordeiro og matfag- og utvekslingselev Yuka Matsumoto. (Nettavisen vol.no)

2014 Oct 07: Rekordmange utvekslingselever på Ole Vig

Seks utvekslingselever på ett og samme skoleår er ny utvekslingsrekord for Ole Vig videregående skole: HAR DET BRA: Å komme til et vilt fremmed land er ikke bare – bare. Men de trives, utvekslingsstudentene ved Ole Vig. (Stjørdalens blad)

2014 Sep 06: Mitt første møte med Norge

Folk flest forbinder Norge med ski, snø og mennesker som rir på isbjørner i gatene. Jeg ville finne ut om dette var sant, og har nå vært utvekslingselev i en uke, skriver den amerikanske utvekslingseleven Jessica Lynne Ramsey (17). (Aftenposten)

Bloggere: Australia

Jeg anbefaler at dere sjekker bloggene som forberedelse til reise. Si fra om jeg skal legge til linken deres eller om det er noe dere vil at jeg skal inkludere i denne posten.

Små sjokk når det kommer til tidsforskjell og avstand:

Ellers har eg hatt bursdag! Dagen var meget fin, og meget rar. Av mangel på ei mor og en far som kom syngande inn på rommet mitt med lys og gavar, måtte eg stå opp av meg sjølv. Det første eg gjorde var å snapchatta entusiastisk til alle mine venner heime om at eg hadde bursdag!! Fekk ikkje så mykje til svar, utenom Kristin, i og med at klokka var 23:40 heime..

Kristin bare: Du har kje bursdag før om 20 minutt her heima, og eg nekte og sei gratulera med dagen før det. (Grethe)

Nye døgnrytmer er slitsomme:

Har det så utrolig bra her borte. Utenom at det er ganske kaldt og sliter fortsatt med å komme inn i døgnrytmen her. Våkner i 3-tiden hver natt, så det er ganske slitsomt.. (Ine)

Store begivenheter i vertsfamilien:

Da har min kjære vertssøster endelig giftet seg! Bryllupet var helt utrolig og har jeg ikke elsket bryllup før gjør jeg det definitivt nå. Selve vielsen startet klokken 12. Det var i det søteste «chapel»et  (vet ikke det norske ordet) noen sinne. Sikker på at halvparten av de som var der gråt for det var faktisk utrolig rørende. (Sofie)

Hvordan skolen er der nede:

Siden Urangan er en public school er uniformen ganske laidback og reglene er ikke superstrenge. Uniformen består av skjørt/shorts og bluse/t-skjorte. Fargen til Urangan er rødt, hvitt og grått og derfor skal genseren du har utenpå helst være grå uten for mye mønstern (selvom jeg har rusla rundt i olaskjorta hele forrige uke uten å høre noe). Man kan gå med hvilke sko man vil, bare de ikke er åpne, som vil si at tær og/eller vristen ikke kan synes. Vi har også hatter vi må bruke når vi er ute, for å beskytte oss mot sol og hudkreft. (Marie)

Eller følg med på Instagram og se utrolig bra bilder fra Down Under:

lørdag var jeg og en del andre utvekslingsstudenter fra Urangan SHS på whale watching. Vi dro ut med en båt klokken 8 på morgenen og var tilbake til marinen klokken 1. (Inger Marie)

Natur og landemerker får ny mening i virkeligheten:

Uluru og Kata Tjuta: Å endelig få se dette var fantastisk. Uluru var så mye større enn forventet, og det var rart og uvirkelig å være der. (Marie)

Erfaringer med nye venner:

Vi var seks jenter til sammen, og vi hadde det helt fantastisk morro. Det ble både High School Musical singstar, andre gamle klassikere på playstation’en, pizzaspising, snakking, disneyfilmen Frozen på TV, smågodtspising og sist men ikke minst VELDIG masse latter. (Kristi)

Man driver reklame for sitt eget land:

Eg fekk møtt han som skal reise til Norge – og han skal faktisk reise til STRANDA. Var sjukt tilfeldig, og han var den einaste som faktisk har fått vite noko i det heile tatt om kvar han skal – good job Stranda Rotary, eg er herved stolt av å vere «medlem». Han var ein ganske hyggeleg kar, som eg trur kan passe godt inn i 98-kullet. Då han kjem frå Canberra, Australias hovudstad, kan det kanskje bli eit lite sjokk å komme til bitte lille Stranda, men eg prøvde å overbevise dei om at Noreg er eit lite land, og han får reise rundt i landet ganske mykje lettare enn i Australia. (Amalie)

Folk forteller om og om igjen at utveksling egentlig bare handler om at man lever et helt vanlig liv. Det er bare det at man gjør det på et helt nytt sted:

Selv om det å være på utveksling er veldig spennende og nytt, vil ikke det si at det skjer masse kult. Det spennende og nye er rett og slett at alt er annerledes. Skolen er annerledes, matvanene endres, rutinene forandres totalt og man må takle alt på egenhånd. I dag begynner min niende uke i Australia, og jeg kan ikke tro hvor fort de ukene har gått! Jeg er allerede halvveis gjennom min første vertsfamilie, og jeg begynner virkelig å føle meg hjemme her. Det er rart det med at «home is where your heart is». Selv om jeg savner venner og familie hjemme, føles Australia mer og mer som et hjem. (Pernille)

Nye dyrearter – noen søte og noen ikke fullt så søte – oppdages.:

Rett etter me kom innom inngangen var det dyrepassarar som stod klare med eit utvalg dyr som ein kunne ta bilete med. (Kamilla)

Man bytter vertsfamilier. Noen ganger er grunnene helt uproblematiske:

Grunnen til at jeg må pakke er fordi jeg skal få ny vertsfamilie. Dette ble bestemt for kort tid siden og jeg flytter allerede på torsdag! Det er ingenting galt med familien jeg bor hos nå, de har vært veldig greie og trivelige å bo hos, men jeg har blitt kjent med en utrolig fin familie som jeg tror er mer passende for meg. Blir litt trist å forlate familien jeg bor hos nå, men samtidig gleder jeg meg litt til å flytte. (Martine)

Og så kan verden komme vel nært innpå en:

Veldig betryggende at det kommer bombetrusler akkurat der du bor… (Emilie)

Bloggere: Japan

Sjekk denne posten fra Kristin.:

Mens jeg er inne på mygg, så har Japan de søte grå myggene også, naturligvis. Og ja, jeg sa søte grå. Når man sammenligner de grå sine stikk, som jeg vanligvis opplever som et rødt merke som hever seg om man klør på det, men forsvinner om man lar det være i fre, er stikkene til myggene utenfor skolen helt forferdelige. Vi snakker enorm heving som klør uansett hva man gjør, og som forblir der til man føler seg gal. Er glad det ikke er mygg akkurat i byområdene… Det samme kan ikke vli sagt om enorme edderkopper, da, uheldigvis. De ser jeg oftere enn jeg hadde ønsket. Jeg ser de en gang u uka.

Alle dere som ønsker å reise til uvanlige land har også bloggere som dere kan sjekke. De skriver som Kristin om alt mulig av interesse.

Silje har fortalt om det å slite, men også om hvordan det er når tingene går bedre igjen.

Mange vet at det har vært en vanskelig tid for meg her. Mye har skjedd som ingen, uansett hvem de er, burde få oppleve. Jeg har følt meg tråkket på, verdiløs, ingenting. Er veldig glad jeg forlot Nagaoka, da det definitivt var det beste for meg. Fikk en ny start, og er nok ikke lenge til jeg får begynne på skole…..

Får virkelig ikke nok av å gå i templer! Det er veldig fascinerende å se bygningene, at folk ber og generelt lære om religionen og tradisjonene deres.

Kristin og Silje har visst havnet på samme skole.

Noen av elevene som reiser til Japan reiser for et halvt år. I og med at skoleåret er fra januar til desember må man være innstilt på å gjøre det hele litt annerledes.

Hanna deler en versjon av japansk musikk når bloggen åpnes. Musikk gjøres annerledes in Japan.

Marie har 40 stykker i klassen sin og driver med bueskyting.

Jeg legger VELDIG gjerne til lenker til blogg eller instagram eller twitter eller andre sosiale medier som dere måtte ha mens dere er på utveksling.

 

 

 

2012 October: Closure of EF High School Exchange Programs in Australia and New Zealand

As soon as I know more about what this is about I will post the information.

Posted by on 5 October 2012 | 0 Comments

The sudden closure of EF High School Exchange programs in Australia and New Zealand has come as a shock to many in the industry and left dozens of EF applicants and their parents anxious and uncertain about their planned exchange. Student Exchange Australia New Zealand Ltd has responded to the current crisis by:

 • Committing to do everything possible to place EF applicants in their country of choice for their preferred departure
 • Working with our overseas partners to ensure sufficient places are available for EF applicants
 • Making the application and selection process for EF applicants as smooth as possible recognising the current predicament is not of their making

If you are affected by the closure of EF in Australia or New Zealand and are looking to get your exchange back on track please call us now (Australia 1300 135 331 or New Zealand 0800 440 079) to talk with one of our staff or email Nicky Butler, Deputy National Director: nbutler@studentexchange.org.au

We will do everything we can to assist your application at this difficult time.

Nick Lorentzen
National Director

EF will no longer offer

Forte (Group) International, Inc. / Forte International Exchange Association / Astar Education Institute

This is all the company information I have been able to dig up on Forte International Exchange Association and its parent/sister groups.

Foreign student exchange

You will see from the below that the while the various firms might be registered as separate firms they share a lot of details. I hope I have managed to keep the information straight. The head of Forte Mubiao Chen / Yaping Zhang is originally from Nanchang

Forte International Inc. (reg.no: 930278) was incorporated in District of Columbia by Yaping Zhang in 1993. They advertise themselves as a Washington D.C. based consulting firm that arranges business trips for private and public sectors in China and the US. FI used to be authorized carriers. This is no longer the case.

National Press Building
529 14TH ST NW # 270
Washington, District of Columbia 20004
Telephone: (202) 628 8180 / (202) 833-4167 / Fax: (202) 296-8685
Mr Ping Zhang

7115 Leesburg Pike
Falls Church, Virginia 22043
Telephone: 703-237-1688 (Shared with Forte International Exchange Association)
Website: http://www.forteusa.org / http://www.forteintl.com

Vis opprinnelig innlegg 1 268 ord igjen

Problemer: Seksualforbryter dømt

Man hosting exchange student arrested

Lloyd Lindquist, 78, arrested on video voyeurism, child porn charges.

Student Exchange Agency: Forte International Exchange Association (FIEA) and CCI Greenheart |  formerly known as Center for Cultural Interchange (CCI)

CSFES Note: It appears Lindquist also hosted students from the following agencies:

 • ASPECT Foundation
 • Forte International Exchange Association (FIEA)
 • CCI Greenheart  (Formerly known as Center for Cultural Interchange CCI)
 • EF Foundation
 • NACEL
 • Uninity of Indy

Lloyd Lindquist – Tavares PD Affidavit of Probable Cause Aug-4-14

IN THE COUNTY COURT OF LAKE COUNTY STATE OF
FLORIDA

STATE OF FLOIRDA VS.

LINDQUIST, LLOYD L
W/M DOB- 03/15/1936 xxxx
4481 MARSH HARBOR DRIVE
TAVARES, FLORIDA 32778
xxxx
HEIGHT: 5’09” WEIGHT: 175 LBS.

AFFIDAVIT OF PROBABLE CAUSE

WHEREAS, Detective Sarah Coursey of the Tavares Police Department, she this day, made oath before me that on, about, or between December 31, 2009 and the 18th day of May, A.D. 2014, that the following events did occur in the City of Tavares in Lake County, Florida. Defendant did:
Commit the offenses of VIDEO VOYEURISM (9 counts) F.S.S 810.145(a) by unlawfully obtaining/transmitting/broadcasting/and/or recording with an imaging device, visual images of another person, who should have a reasonable expectation of privacy. The offense of POSSESSION OF CHILD PORNOGRAPHY (2 counts) F.S.S 827.07l(5)(a) by possessing a photograph, motion picture, exhibition, show, representation, or other presentation which, in whole or in part, he or she knows to include any sexual conduct by a child.

On May 18, 2014, at approximately 1300 hours, Officer Bledsoe responded to the lobby of the Tavares Police Department, in reference to the victim, xxxx, locating a “spy camera,” in his bathroom. The victim stated that he was a foréign exchange student from Germany and had been living with the defendant, his host, Lloyd Lindquist, since August 13, 2013. The victim stated that approximately two weeks prior to locating the “spy camera,” he was using the defendant’s computer and observed several gay pornographic images, at which time; he began to look through the defendant’s browser history and located web sites for digital spy clock cameras and other spy camera systems. The victim stated that approximately one week later he observed the defendant checking his email, on the same computer, at Which time he saw an email confirmation for the purchase of a “spy camera.” The victim stated that on Saturday, May 17, 2014, he observed a mirror style, digital clock, which was placed in his bathroom. It should be noted that the victim is the only person that utilizes this bathroom, the defendant has a master bathroom attached to his bedroom. The victim advised that he then opened the back of the mirror style, digital clock. The victim located a memory card and USB p011, at which time; he took photos of the clock to use as evidence.

The victim stated that he “googled” images of spy clock cameras and confirmed that the above mentioned clock was indeed a “spy camera.” The victim showed the photographic images of the “spy camera,” to Officer Bledsoe, who confirmed to your affiant that he did observe the images on the victim’s phone.

On May 18, 2014, your affiant secured a lawful search warrant on the defendant’s residence, 4481 Marsh Harbor Drive, Tavares, Lake County, Florida, and was executed on the same. During the lawful execution of the above mentioned search warrant, several items were seized and secured in order for further digital analysis to be conducted. Your affiant was able to view video evidence which was stored on an SD card, located by Officer Robinson, in the defendant’s master bedroom, of the defendant “setting up” the digital spy clock camera in the victim’s bathroom. This SD card was previously located in the digital spy clock camera. The video that was located on the SD card shows the defendant programming the spy camera. Further investigation reveals the defendant walking into the bathroom and observing the spy clock camera, to which he then makes a phone call using his cell phone. The victim advised it was at this time, he flipped the spy clock camera over to take pictures and to stop any future recordings.

Your affiant secured a separate search warrant for the items seized; digital storage devices, a laptop, cameras, digital spy camera clock, computer hard drive/PC, and any other imaging and/or storage devices to be sent for forensic computer analysis. The above mentioned items were taken by Detective Harvey, to the Seminole County Sheriff‘s Office on May 27, 2014.

On July 31, 2014, at approximately 1315 hours your affiant traveled to the Seminole County Sheriff‘s and made contact with Investigator Sara Klein, Seminole County Sheriffs Office. Your affiant obtained the forensic analysis report from Investigator Klein, who explained her findings. The report revealed the defendant had multiple AVI. files, Item 11-(SanDisk Micro SD Card), which were recorded on the spy clock camera. The AVI. files are video images of the juvenile victim in the bathroom, being recorded Without his knowledge, in an area that he believed to have a reasonable expectation of privacy. The juvenile victim is seen pulling his pants down, using the toilet, and attempting to cover his genitalia. The AVI. files also show recordings of the defendant setting up the “spy clock camera.”

Further investigation revealed several videos, Notable Files from Item 3(Gateway Desktop computer, user account “Lloyd”), of an unknown male, under the age of 18, masturbating. One such video shows an unknown male, under the age of 18, sitting at a laptop masturbating. The other video shows another unknown male, under the age of 18, masturbating over a toilet in a bathroom. Another video is of an unknown male, under the age of 18 toweling off, genitals exposed. These recordings were taken off a video baby monitor by another recording device, an Olympis Digital Camera and stored on the defendant’s computer.

Your affiant contacted the foreign exchange student’s host agencies in reference to these charges. Forte International Exchange Association and CCI Greenheart have both provided the names of the juvenile males, supporting documents as to their ages, and dates they were placed in the defendant’s residence. All subjects were under the age of 18 at the time they were placed into the defendant’s residence and attended Tavares High School. These files have been placed into evidence at the Tavares Police Department along with all other supporting documents and evidence pertaining to this case.

AFFIANT

TAVARES POLICE DEPARTMENT

SWORN TO AND SUBSCRIBED BEFORE ME THIS 4th DAY OF AUGUST 2014

NOTARY PUBLIC

FINDING OF PROBABLE CAUSE

I reviewed this Affidavit of Probable Cause and find there ( is , is not) probable cause to hold and bind over for trial the defendant names in this affidavit.

DATED DAY OF ………. 2014

COUNTY/CIRCUIT JUDGE

 

13.05.13: Never STEP-In: from German father

Vorteile: vorgespielte Freundlichkeit, clevere Vertragsgestaltung (einseitig für Stepin)

Nachteile: keinerlei Hilfe im Gastland, schlechte Gastfamilien, schlechte Betreuung

Was hier über INTO geschildert wird, haben wir in ähnlich schlimmer Weise bei Stepin erlebt. Dabei haben wir Stepin gewählt, da uns die Vertragsgestaltung von INTO einseitig und unfair erschien. Da haben wir von der Freundlichkeit der Stepin-Vermittler uns mehr erhofft, – leider vergebens. Tatsächlich ist Stepin nur ein wenig trickreicher vorgegangen: Nachdem man den Vertrag unterschrieben und die erste Rate gezahlt hat, kamen dann die zu unterschreibenden «Regeln», in denen dann ähnlich einseitige Formulierungen standen, wie wir sie bei INTO nicht akzeptiert hatten. Nur leider war inzwischen Zeit vergangen, sodass wir gar nicht die Chance gehabt hätten, eine alternative Organisation zu wählen. Sehr clever gedeichselt von Stepin.
Also haben wir gehofft, dass alles gut wird.
Wurde es aber nicht: Schlechte Gastfamilie, kaum Betreuung, oft nichtmal Antworten auf Anrufe oder Mails. Schliesslich hat unsere Tochter der Dauerbelastung nicht mehr standgehalten, vorzeitiger Abbruch des Programms.
Stepin weigert sich irgendeine Erstattung zu leisten.

Fazit: niemals mit STEP-In
http://www.dooyoo.de/universitaeten/into-schueleraustausch/1621257/


GOOGLE TRANSLATION

Advantages: feigned friendliness, smart contract design (one side for Stepin)

Cons: no support in the host country, poor host families, poor care

What is described here about INTO, we have experienced in similar way worse at Stepin. We have Stepin chosen because we deemed the contracts of INTO-sided and unfair. As we have hoped for by the friendliness of Stepin Broker us more unfortunately in vain. In fact Stepin has taken just a little more tricky: After you signed the contract and the first installment paid, then came to under-writing «rules», where then were similar to one-sided formulations, as we had not accepted at INTO. Unfortunately, time had gone by, so we would not have had the chance to choose an alternative organization. Very clever gedeichselt of Stepin.
So we were hoping that everything will be fine.
But it was not: Poor homestay, hardly care, often not even answer calls or emails. Finally, our daughter long-term stress has not withstood, premature termination of the program.
Stepin refuses to make any refund.

Conclusion: Never STEPIn

EF Education First in Sweden / Universal Care SARL

EF Education First/Signum International SARL

 • Universal Care SARL: B83591
  • EF Student Travel AB
   • EF Cultural Tours/EF Education BV
    • EF Education AB
    • EF Education AS
    • EF Education OY
    • EF Education ApS
    • EF Education Ltd
     • EF Ett Studieår Utomlands
     • EF Global Transport AB
     • Akire Services AB (filters money to and from insurance companies)
    • EF Foundation
    • Hult
   • Erika Försäkringsaktiebolag/Erika Insurance
   • Tagettak AB

History

EF Education AB was established in Sweden in 1965. The company kept on growing and adding subsidiaries. In 2001 the management firm Universal Care SARL was established in Luxembourg as the parent company to EF Education AB and its subsidiaries.

The company division in Sweden looks something like this:

Universal Care SARL: B83591

 • EF Cultural Tours
  • EF Education AB
   • EF Ett Studieår Utomlands, EF Foundation, EF Au Pair, Europeiska Ferieskolan, EF Internationella Språkresor, EF Internationella Språkskolor, EF Learn a Language, EF Corporate Language Training, EF High School Year, Cultural Care, EF Student Travel AB, EF Global Transport AB, Akire Services AB, Ecom Fastighetsaktiebolag and Erika Försäkringsaktiebolag

In addition, the firm Hotel Attachè AB is also part of the Hult empire along with Filmmakers Stockholm AB and Real Add AB (Danderyd).

For Universal Care S.A.R.L there are two addresses listed. One is at Rue Goethe 22, 1637 Luxembourg. This is also the address for Signum International S.A.R.L. Looking up the address on Luxembourgs yellow pages only shows us the name of EF Education First (Sejours Linguistiques Etrangers). EF Education First’s contact info is EF Luxembourg, Phone: 352 26 48 27 48-1, Fax: 352 26 48 27 48-22.

Another address that appears for Universal Care S.A.R.L. is: 27 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg. One of the businesses at that address is the bank BGL BNP Paribas. One of their offers is:

«Ensemble EF Education First et BGL BNP Paribas vous accordent une offre exclusive»

This basically means that in conjunction with EF BGL are offering you a loan with what they consider great interest rates.

In 1966 Europeiska Ferieskolan Aktiebolag created the subsidiary Ferieskolan Anglo-Swedish Institute Aktiebolag. In 1976 it changed its name to EF Institutet för Språkstudier Aktiebolag. Then its name was changed to EF Institute Aktiebolag in 1979. But because the courts in 1985 found that this latest name amounted to theft of another firms name, EF Institute Aktiebolag could no longer be used. At some point the firm was given the name EF Student Travel AB (556104-6854). EF Student Travel is listed as 100% shareholder of EF Cultural Tours AB. However, another site claims that it was merged with another EF firm.

EF Cultural Tours AB (556096-6649) was established in Sweden in 1965. They are direct subsidiaries of Universal Care SARL. EF Education AB is a subsidiary of EF Cultural Tours AB. It was established in Sweden in 1965 as Europeiska Ferieskolan. Most of its details are the same as the one for EF Cultural Tours AB.

EF Education AB has several subsidiaries within various areas of the travel business. Everything from Insurance and management to tours and transportation is included under the umbrella that is EF.

EF Au Pair has become Cultural Care Au Pair. Cultural Care Sweden AB is part of the larger Cultural Care Au Pair group with EF.

EF Global Transport AB

Ecom Fastighetsaktiebolag

Akire Services AB manages premiums and payments of three insurance agencies. Manages Ecom, Tagetak (hotels) and

Erika Försäkringsaktiebolag / Erika FörsäkringsAB (Publ)


1985: Ekonomisk Företagsledning (EF) Aktiebolag vs EF Institute Aktiebolag

1993: Fastigheten köptes av EF Språkresor men såldes 1993 vidare till bolagets grundare Bertil Hult

1998: Ordblind – störst i världen på språk

1998: Krig mellan EF och STS

2001: EF vs Explorica

2001: Artiklar om Bertil Hults fester

2003: EF vs Zefer

2004: «Lång mammaledighet hindrar kvinnors karriär»

2007: Spritfester på språkresor trots förbud

2007: Louise Julian: Passion och känsla

2008: Överenskomst mellan EF Educational Foundation and STS Språkresor

2011: EF Cultural Tours AB säljer administrativa tjänster till bolag inom EF gruppen

2012: EF följer alltid Arns beslut

2012: Fick rekordhög ersättning

2013: Uppdrag Granskning: Den hemlige mångmiljardären

2013: Uppdrag Granskning: Källmateriell

2013: Hemliga miljardären anklagad för skatteplanering


Updated 14th September 2016

Problemer: Forfulgt, ryktespredning, trusler, dødsfall

Explorius/Educatius:
karolineeiusa » Arizona »

ET MARERITT

Nå er det lenge siden jeg har oppdatert bloggen, men det er det en veldig god grunn til det. Dette innlegget er langt, men jeg håper du tar deg tid til å lese. Hadde også satt pris på om du deler dette innlegget for å advare andre ungdommer som har tenkt seg på utveksling. Tenk godt over hvilken organisasjon du velger.

Mye har skjedd siden sist. I mars begynte tingene å bli vanskelig hos vertsfamilien samtidig som jeg fikk dårlige nyheter ifm morfars kreftmedisin. Heldigvis skulle mamma, pappa og brødrene mine komme på besøk under ?spring break? slik at jeg hadde noe å se frem til.

Selve galskapen begynte den dagen de skulle komme. Jeg ble skikkelig syk med høy feber og var dårlig. Jeg kjente at det var nødvendig å oppsøke lege. Vertsmor ville ikke ta meg til lege, men bestemte seg for å gi meg antibiotika som opprinnelig var utskrevet til vertsfar. Dette er en alvorlig og ulovlig handling i USA. Jeg var på dette tidspunktet veldig utslitt og hadde behov for noen timers søvn før vi skulle hente familien min på flyplassen. Dette løste vertsmor med å gi meg sovepiller, ikke mindre enn to stykker. Jeg ble fullstendig slått ut.

Da familien min ankom Phoenix flyttet jeg inn på hotellet med dem for å få en liten pause fra  vertsfamilien. Dette var ikke en populær avgjørelse hos vertsmor som er en ekstremt kontrollerende person, og på denne måten følte hun nok at hun mistet den kontrollen. Hun ringte og tekstet meg hele tiden mens jeg var med familien for å sjekke hva jeg holdt på med og om jeg tok antibiotikamedisinen som hun hadde gitt. Den medisinen hadde jeg kastet i det jeg kom til hotellet.

Det var godt å få prate med mamma og pappa om de siste ukene. De bestemte seg der og da for å sjekke med skolen om hvilke muligheter det var for å dra hjem for å være sammen med mormor og morfar, og for å få samle krefter. Skolen innvilget permisjon for hele april ettersom jeg hadde toppkarakterer, og de så ikke problemer med at jeg kom tilbake i mai for å fullføre eksamen og Graduation.

De neste dagene forløp greit med en tur til Grand Canyon uten de helt ekstreme overvåkings-sms’ene.

Etter Grand Canyon kom et av de store spenningsøyeblikkene for min del. Mamma og pappa inviterte vertsfamilien min ut på middag for å bli bedre kjent med dem. Ville vertsmor ta seg sammen, eller ville hun være seg selv? Det ble det siste?.. Hun var ikke interessert i å bli kjent med dem, men var veldig opptatt av å vise dem at det var hun som ?eide? meg nå. Under middagen skulle hun absolutt gi meg astmamedisin, men jeg har ikke astmaplager. Jeg hadde vond hals og hoste. Det å «eie» meg var tydeligvis et viktig punkt for vertsmor. De siste månedene hadde vertsmor hatt samtale med Educatius for å ordne det slik at jeg kunne gå videre på skole der borte. Uten å i det hele tatt involvere meg i dette. Hun ville også ha meg til å gå på sommerskole for å beholde meg lengst mulig i Phoenix.

Etter middagen bestemte vi oss for å informere vertsfamilien om at jeg skulle dra hjem til Norge i fire uker. Jeg var veldig spent på hvordan reaksjonen ville bli, så jeg hadde allerede vært og hentet passet mitt slik at det var trygt hos meg.

Vi fylte ut skjema med avreisedato til Norge og returdato (30. april) til Phoenix. Dette ble signert av skolen, koordinator, vertsmor, pappa og meg. Jeg var så heldig å få plass på samme flyet hjem som resten av familien.

Hjemme i Norge var det vanskelige dager. Jeg slet med å sove og å være alene hjemme. Det ble mye tid sammen med familien.

Bare noen dager etter at jeg kom hjem tok vertsmor kontakt og begynte å tulle med returdato. Pappa svarte henne tydelig at hun måtte tro på det jeg sa og forholde seg til det.

Vi tok kontakt med Eksplorius om å få bytte vertsfamilie. To fantastiske familier sto klar til å ta imot meg. Begge to har vært der for meg hele dette skoleåret. Vet ikke hvordan jeg skulle klart meg uten dem. Det ble bestemt at jeg skulle flytte inn til Laurel og Mike hvor Karianne også bor. Både Eksplorius og Educatius godkjente dette.

Vertsmor ble informert og begynte å lage problemer. I påsken kom hun med alvorlige beskyldninger mot Karianne. Vi var alle i sjokk over hva den damen kunne finne på. Beskyldningene var helt grunnløse og useriøse. Karianne motbeviste dette enkelt.

Etter dette hørte vi ikke mer fra vertsmor og jeg begynte å glede meg til å reise tilbake til Phoenix for å avslutte skoleåret. Nå gjenstod prom, finals og Graduation.

Jeg reiste til Phoenix som avtalt 30. april og ble møtt av gode venner og ny vertsfamilie. Mom og dad kjente jeg godt fra før og følte meg hjemme med en gang.

Prom var vellykket og det ble lagt ut bilder på FB. Lite visste jeg om hvordan vertsmor fulgte med på alt jeg gjorde. Nå begynte marerittet for fullt. Det tikket inn SMS?er til en venninnes vertsmor med spørsmål om hvor jeg befant meg, og om hun var klar over at jeg var utestengt fra utvekslingsprogrammet?

Videre viste det seg at min gamle vertsmor hadde ringt skolen og utgitt seg for å fortsatt være vertsmor for meg, og ga falsk informasjon om min returdato. Hun fortalte skolen at jeg hadde kommet tilbake til Phoenix en uke tidligere, men hadde skulket denne uken. Denne uken og noen dager etter at jeg var kommet tilbake hadde hun full tilgang til min skoleprofil på nettet. For å få denne tilgangen så må hun ha fått tak i mitt personlige passord som jeg har hatt i mine personlig saker.

Første dag på skolen etter returen til Phoenix fikk jeg beskjed om at jeg ikke fikk delta på Graduation. Vertsmor hadde tatt kontakt med flere lærere for å forvisse seg om at jeg ble satt ned i karakterer pga fraværet hun løy om. Jeg skjønte ingenting, skolen hadde jo godkjent fraværet mitt og karakterene skulle fryses til jeg var tilbake. I USA er karaktersystemet helt annerledes enn i Norge.

Engelsklæreren min kunne informere om at jeg var blitt oppført med en ukes ulovlig fravær ettersom profilen min var åpnet. Når han skjønte at dette ikke var riktig gikk han inn og slettet fraværet. Nå fikk vi bekreftet at vertsmor fulgte med på hva som skjedde rundt meg. Umiddelbart etter at fraværet var slettet så ringte hun engelsklærereren og lurte på hvorfor han dekket opp for meg? Hun opplyste at jeg var utestengt fra programmet. Jeg ble livredd. Det skremte meg når jeg så hvordan hun gikk inn for å ødelegge resten av skoleåret mitt. Jeg måtte endre passord på skolebruker, FB og mail.

Redselen ble ikke mindre når vi forsøkte å kontakte Explorius hjemme i Norge, eller Educatius i USA. Da oppdaget vi at de ikke var interessert i å høre på meg i det hele tatt. De begynte å forsvare vertsmor, som ikke lenger var min vertsmor. Mamma og pappa la press på Explorius for å få dem til å skjønne alvoret i situasjonen. Her borte ble jeg oppsøkt av ledelsen i Educatius som fortsatte å forsvare vertsmor. De ga tydelig utrykk for at vi studenter ikke har en stemme for å bli hørt. Vi er barn….

Nå gikk det opp for meg at jeg var ganske alene her borte (bortsett fra min nye vertsfamilie som jeg kaller Mom and Dad, og gode venner). Jeg spurte lærereren i rettslære om hva jeg burde gjøre. Han rådet meg til å gå og få innvilget et besøksforbud, en såkalt Order of Protection mot vertsmor. Da ville hun ikke kunne forfølge meg eller prøve ytterligere å ødelegge skolen for meg. Dad kjørte meg til retten og jeg fikk forklart meg til dommeren der, under ed, skremmende opplevelse for lille meg. Det som var litt greit var at jeg hadde bare fortalt en liten del før jeg fikk innvilget Order of Protection, og at dommeren unnskyldte at jeg måtte oppleve slikt når jeg var en utvekslingsstudent. Videre var det å kontakte politiet slik at de kunne overlevere begjæringen. Det gikk ikke ettersom vertsmor var bortreist og dette er et dokument som må overleveres direkte fra politiet til den det gjelder.

Explorius ble informert tydelig om utviklingen i saken. Pappa hadde timelange telefonsamtaler og et utall med mailer til dem for å få dem til å begynne å reagere og å få satt en stopper for vertsmor. Dette medførte bare en rekke slag i ansiktet hvor både Explorius og Educatius gang på gang bekreftet at de ikke tar ansvar når studententene kommer i en uforskyldt vanskelig situasjon.

Nå var det gått en uke uten at organisasjonene gjorde noe som helst. Bortsett fra at det dukket opp en mail fra Educatius hvor de bekreftet at de ikke trodde på meg. Pappa informerte Explorius om at besøksforbudet ikke var overlevert, og at Educatius ikke trodde på meg. De kunne tatt en telefon til skolen så hadde de fått bekreftet min historie.

Mamma og pappa så ingen annen mulighet enn å reise bort. Jeg var utslitt, livredd og hadde egentlig lyst å bare gi opp hele greia. Billetter ble bestilt, og plutselig kom det mail fra Explorius med beskjed om at vi måtte bare gi beskjed om det var noe de kunne gjøre for å hjelpe. De neste dagene fikk både jeg, mom og dad flere telefoner fra Educatius hvor det var tydelig at de vernet om vertsmor og ville ha oss til å stoppe besøksforbudet mot vertsmor.

Søndag 12. mai kom mamma og pappa. Fantastisk å se dem igjen selv om det bare var en og en halv uke siden sist. Det føltes som et år. De skulle være en uke for å støtte meg, prøve å få møte med skolen og Educatius. Mandag morgen våknet vi til en lang mail fra Explorius med beskjed om ikke å ta kontakt med skolen. Det ville bare medføre at skolen kom til å trekke tilbake I-20 dokumentet (det jeg må ha sammen med visumet for å få være utvekslingsstudent). Dersom det ble trukket tilbake så hadde jeg måttet forlate USA innen 24 timer. Skolen ville også være redd for å bli saksøkt. Hvem hadde sagt at det var hensikten? Explorius rådet oss klart og tydelig å ikke forfølge saken mot vertsmor. Vi valgte å høre på dem ettersom det virket skremmende med innholdet i mailen fra Explorius. I mailen tilbudte daglig leder i Norge seg å komme over til Phoenix for å hjelpe. Pappa takket ja til dette, men hørte aldri mer om den saken. Vi så henne ikke i Phoenix de to ukene mamma og pappa var her.

Senere på mandagen hadde vi et møte med to av lederne i Educatius. De beklaget møtet mitt med USA, men det var ikke så mye de kunne gjøre. Mamma og pappa prøvde forgjeves å få frem det de markedsfører med at de alltid ivaretar studentene på best mulig måte. Alle studenter skal ha en egen kontaktperson som følger opp månedlig med rapporter som er utarbeidet i samarbeid med studenten. Jeg hadde ikke engang telefonnummeret til min kontaktperson som også er en venninne av vertsmor. Jeg har kun truffet henne én gang, og det var da jeg hilste på henne på jobben til vertsmor. Hun har levert inn månedsrapporter som sier at jeg syntes alt var fint og bra.

Jeg trodde at Graduation var reddet da vi fikk ordnet opp i det med fraværet, men nei……. Tysklærereren fortsatte å stikke kjepper i hjulene for meg. Alle oppgaver for april var levert inn, og tyskeksamen skulle på torsdag 15. mai. Mandag fikk jeg beskjed at neste dag var det eksamen, og kun i det kapittelet de hadde gjennomgått da jeg var hjemme i Norge. Jeg leste og leste slik at jeg var litt forberedt. Onsdag morgen fikk jeg uten forvarsel utlevert del to av eksamen. Hun hadde «glemt» å gi meg beskjed at det var to deler. Det var bare jeg av seniorene som fikk fremskyndet eksamen. Resten av klassen hadde den som planlagt. Videre kom hun med krav om to presentasjoner og en prøve til som skulle være ferdig innen fredag morgen. Vi var jo nå kommet til onsdag ettermiddag, og ingen tysk på timeplanen på torsdag. Dette kunne jo ikke gå bra siden hun hadde gjort det helt klart for meg at hun kom til å stryke meg dersom ikke alt var gjennomført. Bare til informasjon; vertsmor hadde god kontakt med min tysklærer.

Jeg jobbet med tysk og hadde middag med Kimberly og Craig (venner av tante Vanessa). Kimberly jobber med utvekslingsorganisasjonene i Phoenix (med unntak av Educatius som ikke oppfyller kravene), og vi trodde at nå var tingene i ferd med å gå seg til. Jeg var glad mamma og pappa skulle være til etter eksamen. Fremdeles vanskelig å sove med all denne usikkerheten rundt meg.

Torsdag var jeg klar for engelsk-eksamen og var akkurat kommet i gang da assisterende rektor kom og hentet meg i klasserommet. Jeg måtte være med på kontoret hvor politiet ventet på meg. Vertsmor hadde tatt ut Order of Protection mot meg. Hun følte seg truet av meg og sa at jeg hadde vært voldelig mot henne. Hun påstod også at mamma og pappa hadde kommet til USA to ganger for å trakassere henne og at vi alle tre derfor måtte nektes fremtidig innreise til USA. Jeg sendte følgende melding til mamma og pappa: Kom til skolen, please…. De kom med en gang. På veien hadde de ringt Kimberly for å høre hva vi skulle gjøre. Hun anbefalte oss å snakke med rektor. Rektor tok tak i saken med en gang og sendte mail til alle lærererene og nektet dem kontakt med vertsmor. Vi fikk også skriftlig dokumentasjon på hva vertsmor hadde foretatt seg. Skremselsmailen fra Explorius ble avvist på det sterkeste av rektor. Skolens oppgave er å støtte elevene. Mom kom til skolen og var med på møtet med rektor. Vi ble rådet til å skaffe advokat, men hvor skulle vi begynne?

Pappa ringte også nødnummeret til Explorius for å få dem på banen nå som jeg hadde fått ville anklager mot meg. Pappa ble lovet at noen fra Educatius skulle ringe ham umiddelbart. Han har i skrivende stund enda ikke blitt oppringt. Stol ikke på organisasjonene.

Ja, hva gjør vi nå…. Først måtte vi til rettslokalet for å kreve rettshøring for å få utfordret besøksforbudet mot meg. Dad kom for å hjelpe oss. Han ringte også en advokat som er venn av familien. Vi fikk avtalt møte med ham med en gang. Rettshøringen ble satt til onsdag 21. mai og det ble fort bestemt at mamma og pappa måtte utsette hjemreisen sin.

Da vi kom frem til advokatkontoret ble vi klar over at det var ikke noen kjellerbedrift vi var kommet til. Dette var et av de største og mest respekterte advokathusene i Phoenix. Vennen til mom og dad viste seg å være grunnleggeren av firmaet, og et fantastisk menneske. Jeg fortalte hele historien og la frem skriftlig dokumentasjon på mailer, tekstmeldinger og FB-meldinger fra vertsmor. Alt dette viste at hun var utilregnelig. Advokaten ba meg slappe av for denne saken skulle han og hans advokater ordne opp i. Ingen utvekslingsstudenter skulle oppleve slikt som dette. Jeg så heller ikke ut som en kriminell.

Han lurte på når vi sist hadde vært i kontakt med vertsmor. Da vi fortalte at det var syv uker siden ristet han på hodet og lurte på hvordan hun plutselig følte seg truet? Eneste måten hun kunne vite at mamma og pappa var kommet til Phoenix igjen var via informasjon fra Educatius, etter møte på mandag. Advokaten var veldig gjestfri og lurte på om vi hadde tid til en omvisning på huset. Klart vi ville det. Vi fikk treffe mange hyggelige mennesker, se golbanen som de hadde i «hagen» og bilder av advokaten ved privatflyet sitt. Han var utdannet pilot også og likte å fly mye. Dette var jo akkurat som på film. Han ga meg en bunke visittkort og sa at dersom Educatius prøvde på noe mer tull så skulle jeg bare be dem om å kontakt med advokaten min. Lille meg….. med egen advokat….

En helt uvirkelig dag og vi begynte alle å gå tom for krefter. Fredag var det igjen eksamen. Stolt og glad kan jeg fortelle at jeg fikk A i alle fag bortsett fra tysk. Jeg klarte å få bestått tross iherdig motstand fra læreren og jeg var klar for Graduation!!!! Denne dagen skulle jeg også ha oppkjøring. Følte vel egentlig ikke at jeg hadde hatt de beste forberedelser for det den siste uken, men jeg måtte nå prøve. Jeg klarte det….!!!!

Nå var det å forberede rettshøringen og nye forberedende møter med advokat slik at vi hadde gangen i det. Jeg var livredd og tror heller ikke at mamma og pappa var så høy i hatten. Jeg var egentlig mest redd for hvilken reaksjon jeg ville få når jeg skulle møte den galne kjerringa igjen. Jeg er livredd henne nå når jeg ser hva hun er i stand til. Det er tydelig at hun er sykelig besatt av meg, og nå vil gjøre alt for å ødelegge for meg. Som advokaten sa, det eneste du Karoline har gjort, er å flytte ut av huset hennes. De neste dagene hadde advokaten telefonkontakt med lederen i Educatius. Jeg fikk høre samtalen på høytaler. Det var en litt spakere lyd i han nå enn da han troppet opp på skolen for å snakke med meg. Advokaten gjorde det klart for Educatius at slik de hadde behandlet en ung utenlandsk student på, var motbydelig. Pappa ringte på ny Explorius for å få dem på banen, men fikk til svar at det var ikke noe de kunne gjøre. Dette var en sak mellom meg og vertsmor. Men Educatius ringte min advokat på vegne av vertsmor. Igjen et tydelig eksempel på hvem de beskytter. Det dukket opp en ny mail fra Educatius via Explorius hvor de ba meg om å trekke min Order of Protection mot vertsmor. Den ble aldri overlevert og kunne derfor heller ikke trekkes. Dette ble tydelig forklart av min advokat som igjen gjorde det veldig klart at det fantes to muligheter her. At vertsmor frivillig trakk alt mot meg, eller at de kjørte saken så langt som var nødvedig for å få alt mot meg fjernet. Det var ikke et tema å gi seg før de var i mål.

Denne uken har jeg fått støtte og hjelp fra venner og familie både i USA og hjemme i Norge. Til og med KLM var hjelpsomme da mamma og pappa måtte endre billettene. Billettene var ikke endringsbare, men plutselig var det mulig å gi dispensasjon allikevel da de spurte om årsaken for endringen. Alle som har hørt om saken har støttet meg. Bortsett fra Explorius og Educatius som faktisk får betalt av oss.

Jeg tror nok at advokatens tydelige tale skremte litt. For kvelden før rettshøringen fikk vi vite at vertsmor ikke kom til å møte, hun hadde ikke tid. Gjett om jeg ble glad. Neste dag var det allikevel med en litt ekkel magefølelse jeg møtte i retten. Ville hun allikevel være der? Hun var der ikke og det hele gikk veldig raskt. Det var overhodet ikke grunnlag for at jeg skulle ha en Order of Protection mot meg. Dommeren beklaget at jeg måtte gjennomgå dette. Jeg måtte vite at alle amerikanere var ikke som min tidligere vertsmor. De fleste er hyggelige. Han presiserte også at dersom det dukket opp noe som helst fra den kanten, måtte jeg ikke nøle med å få overlevert en Order of Protection mot henne. Litt trygt å vite. Det som er mindre trygt å vite er at vi har ikke hørt noe som helst fra hverken Educatius eller Explorius for å høre om utfallet i saken. De er overhodet ikke interessert i om jeg har blitt fri fra dette.

Jeg hadde aldri klart dette uten så god hjelp fra alle de rundt meg. Jeg må bare få takke

 • mamma, pappa, Kristian og Fredrik
 • mom and dad
 • Karianne, Kristin og Magnus
 • Shannon og John
 • Tante Vanessa
 • Kimberly og Craig
 • Advokatene mine Daryl M. Williams og William Sawkiw
 • Familie og venner hjemme i Norge

Det er også godt å motta meldinger fra de som bryr seg. Det har betydd mye for meg gjennom denne tiden.

EF Education First AS (EF in Norway)

EF Education First/Signum International SARL

 • Universal Care SARL: B83591

History

My previous articles about the Hult empire were about Signum and Erika. In this post I thought I would let you know more about the Norwegian corner of the firm.

Basic business structure of EF Education in Europe
Basic business structure of EF Education in Europe

 

1965: Ef Education Aktiebolag (987 380 780) was established and registered in 2004. Its official address is in Stockholm, Sweden.

1975: Ef Education Den Europeiske Ferieskolen AS (919 782 463) was established in Norway and registered in 1989. In 2011 its name was changed to EF Education First AS. EF Education First AS is considered a subsidiary of EF Education BV (who is a subsidiary of EF Colleges Ltd.).

 • EF Education Bv holds 100% of its stock.
 • Kirsti Kollenborg has followed the company for a very long time.
 • The Board of Directors per 2014 consists of:
 • –    Björn Daniel Bengtsson (Zurich) – Chairman*
 • –    Per Jonas Kjerfve – Member **
 • –    Reserve: Kirsti Kollenborg (kirsti.kollenborg@ef.com)
 • –    Manager: Lena Sjøttem (lena.sjottem@ef.no)
 • In 2011 Kirsti Kollenborg was made CEO of the company.
 • EF Education First AS employs 19 people. It is the largest for-profit exchange firm in Norway.

2004: Ef Education Aktiebolag (987 380 772) was established in Norway with Kirsti Kollenborg as contact person with c/o EF Education AS. Its official address is in Stockholm, Sweden.


* Björn Daniel Bengtsson: In addition to his position in Ef Education First AS NO, Mr. Bengtsson also holds senior positions in the following firms:

 • Ef International Language Schools Limited,
 • EF Servicios de Suporto SA,
 • EF Education (Deutschland) GmbH,
 • EF Education First A/S DK,
 • EF Education OY,
 • Cultural Care Germany GmbH,
 • EF Online Learning Ltd.,
 • EF Escuela Internacional de Espanõl SA
 • Acne Norway AS (owned by Acne Studios AB),
 • Rutistrasse AB – 56 Rutistrasse Zurich

** Per Jonas Kjerfve additional positions are in the following firms:


2001: Gratis skole koster flesk

2005: De kalte meg hore

2005: Utvekslingsmareritt

2006: Kvalitetskontrollen god nok

2007: Selskaper tilknyttet Reisegarantifondet

2009: When a foreign exchange year goes bad

2010: Hostage in America

2010: Barn på fylleturer, eller …?

2010: Språkreise var partyferie for mindreårige

2010: Deputy Secretary of State Jim Gelbman for Minnesota interviewed re problems with the exchange industry

2011: 10/487: Avslag på søknad om å delta på utvekslingsprogram var i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

2011: Diabetes stoppet studiedrømmen

2012: Tilbakeviser kritikken

2012: Complaint to the US Department of State against EF and their representative Nettie Lowery

2012: EFs svar på høringsutkastet fra Kunnskapsdepartementet

2012: Ble sendt hjem etter at vertsfamilien leste hennes private SMS

2013: 15-åring plassert hos kjederøykende vertsmor

2013: Morten Davidsen (morten.davidsen@ef.com) previous country manager for Norway now works for the Hong Kong branch of EF

2013: USA drømmen ble et mareritt for Trude (17)

2014: All Nippon Airways (ANA) partnered with EF Education

2014: Bertil Hult NOK 26 milliarder

2014: Reiste hjem til Norge

Mine anbefalinger

Credit: Ecointersect
Credit: Ecointersect

Innimellom får jeg spørsmål om hvilket utvekslingsfirma jeg anbefaler. Det er et utrolig vanskelig spørsmål, men det er noen retningslinjer dere kan tenke over når dere skal velge utvekslingsbyrå.

 1. Disse bedriftene fungerer for det meste som reisebyråer. Men det er ett unntak: Rotary. De har et unikt opplegg for eleven. Jeg hører svært sjelden om problemer med dem. De har skjerpet seg voldsomt etter resultatene fra en undersøkelse i 2004 og har fått mye strengere rutiner.
 2. Fortjeneste er viktig for alle, men noen av firmaene er EKTE non-profit bedrifter. Rotary, YFU Norge og AFS Norge er non-profit utvekslingsorganisasjonene i Norge.
 3. Håndtering av klager om behandling er også en måte å se på hvordan utvekslingsbyrået generelt behandler elevene sine. Igjen er det non-profit organisasjonene som kommer best ut (i alle fall om jeg skal se på de tallene jeg har – som er eller ikke er representative).

Storbritannia / United Kingdom 1

«In UK look right before crossing road»

EF Education First / Signum International S.a r.l.

Signum International SARL/EF Education First

 • Universal Care SARL: B83591

History

2004Signum International S.a r.l (a company of EF Education First Group).

2009: Assignment No. 6638: from EF Colleges Ltd., Haldenstrasse 4, CH-6006 Luzern, Switzerland to Signum International Sarl Luxembourg, Zug Branch, Zeughausgasse 9a, CH-6301 Zug, Switzerland, by virtue of a Deed of Assignment dated 09/11/2009.

2013: Change of name and address of proprietor from Signum International Sarl Luxembourg, Zug Branch, Zeughausgasse 9a, CH-6301 Zug, Switzerland to Signum International S.à.r.l. Luxembourg, Luzern Branch, Haldenstrasse 4, CH-6006 Luzern, Switzerland recorded on 08/10/13

2013: Year report for Signum

 • Upon creation, Signum International S.a.r.l. became EF Colleges Ltd’s assignee. Their job is the provision of management and human resources services and the acquisition, management and sale of investments.
 • Signum International owns and manages EF Trademarks, EF patents, EF domains and Brittin College B.V.

The head office in Luxembourg (B99785) has two addresses listed. The most recent address is Rue Michel Rodange 28, 2430 Luxembourg City. However, the only firms listed at that address are My Energy and Agence de l’Energie S.A.

The old address of 22 Rue Goethe, 1637 Luxembourg City is registered to EF Education First (Tel. : 26 48 27 48 1), but not Signum.

Signum International S.A.R.L. can be contacted at +01 212 813-5900 / 212-813-5995 ( Fross Zelnick Lehrman & Zissu, P.C. – trademark, copyright, design patent and unfair competition law) in New York, USA) att: Attorney Susan Upton Douglass sdouglass@frosszelnick.com

Luzern Branch (CH-170.9.000.953-4)
Haldenstrasse 4 – 6006 Luzern
Switzerland
Telephone: +41 414174500 / Fax: +41 414174671 /
Email: info.lu@ef.com

 • Andreas Stjärnström
 • Asa E. Rangne Blendow (EF Colleges Ltd / EF Education First AG / EF Cultural Travel Ltd / Cultural Care Holding Ltd)
 • Stefan Arts (EF Cultural Tours S.a.r.l.)
 • Martin Hallander (GT Services Ltd. (CH-170.3.023.235-2) / EF Cultural Tours S.a.r.l.)
  • Tobias Jan Gunnar Sjöberg worked for both Signum International and GT Services Ltd. from 2012 until March 2014. Since then Sjöberg has worked for GT Services. Tobias Sjöberg has worked for both EF Cultural Tours Management GmbH / EF Cultural Tours GmbH in 2013 and 2014.
  • Kurt Bättig worked for Signum International until 2014. He now works with Toweroffice Ltd (c/o EF Cultural Tours GmbH) / Tetron AG (c/o Toweroffice Ltd.) / Marshfield Energy Switzerland AG (c/o Toweroffice Ltd) / AltoCumulus GmbH / Mercator Finance SA

Investments:

2004: Brittin College BV, Netherlands (30146268) / De Boelelaan 7 / 1083HJ Amsterdam / Principal place of business / (Trademark owner Signum 2012/2004): Financial holdings

2005: E F Brittin College Ltd / EF Brittin College Ltd / EF International Academy UK Ltd (aka: EF University Preparation) (05573713): General secondary education

2009: «As of August 2009 EF Brittin College will be known as EF University Preparation. EF University Preparation is a division of EF Education First»:

Review of EF Brittin College

Court cases:

2008: Signum International S.a.r.l. v. Education For Employment Foundation

2014: Signum International Sarl v. Eprize, Inc.

Patent rights:

2013: Owner of patent for «Computerized Learning Methods and Systems for Use in Group-Learning Settings» (Developers: Madeleine Thun (Bromma, SE) Christopher Mccormick (Walchwil, CH) David William Bish (Adlsiwil, CH) Dmitry Makarenko (London, GB) Pedro David Cardoso Gomes (London, GB))

Copyrights of EF written material belong to:

SIGNUM INTERNATIONAL S.a.r.1. Luxembourg Luzern Branch
Haldenstrasse 4
6006 Luzern Switzerland
© Signum International S.a.r.1. Luxemb ourg, Luzern Branch, Luzern, 2012

SIGNUM INTERNATIONAL S.a.r.1. Luxembourg Luzern Branch stands as registrar and owner of the following trademarks:

 • Brittin
 • Brittin College
 • Destination Go
 • EF
 • EF America
 • EFCELT
 • Efekta
 • Efekta Insurance
 • EF Baby Genius
 • EF Class Trips
 • EF Class Tours
 • EF Colleges Ltd.
 • EF College Study Tours
 • EF Cultural Tours Sarl
 • EF Cultural Tours Sarl, Zug Branch
 • EF Education First
 • EF Educational Tours
 • EF English First
 • EF English First B.v.
 • EF ENGLISH FIRST & Device
 • EF EPI English Proficiency Index
 • EF Explore Amercia
 • EF Global Classrom Foundation
 • EF HELLO WORLD
 • EF High School Exchange Year
 • EF Journeys
 • EFSet
 • EF Smart School
 • EF Teachers and Students Exploring America
 • EF Tours
 • EF World Journeys
 • EF Worldwide Journeys
 • eLab
 • Englishtown
 • ETrav: Educational Travel Alliance (eTrav) Inc.: EF Educational Tours
 • GoAhead
 • GoAhead Tours
 • Go Ahead Vacations
 • GoED
 • GoEF
 • Hult
 • Hult International Business School
 • Hult International Business School established 1964 Hult
 • HULT PRIZE
 • Hult University
 • iStory
 • Live the Language
 • Talk to the World
 • The Global Classroom
 • Trifekta
 • World Town
 • You Should Go

I’m not sure how Signum International Ltd fits in, or if they fit in at all, but I found this advertisement in The Royal Gazette:

1998: CPC Consultancy Ltd (03501558) was established in England. Its name was changed to Signum International Ltd. in 1998.*

MJM Limited Barristers & Attorneys “Thistle House” 4 Burnaby Street Hamilton, HM 11 Attorney for the Intended Administrators Assignment without Goodwill Trade Marks Nos. 27639, 27751 and 27752 Application was filed on 21 January 2014 to record the assignment of trade marks nos. 27639 “EF ENGLISH FIRST & Device“ in class 9, 27751 “EF ENGLISH FIRST & Device“ in class 41, and 27752 “EF ENGLISH FIRST & Device“ in class 16 from Signum International Ltd. to Signum International S.à.r.l. Luxembourg, Luzern Branch of Haldenstrasse 7, CH-6006 Luzern, Switzerland, without the goodwill of the business concerned in the goods for which the trade marks are registered. (p. 38 The Royal Gazette, 2014-02-21)

——————————————————

2012 Mar 13: EF Education First EF Tours RACKET

——————————————————

SOURCES:

Guest Post – I Am A Feminist: 10 Reasons Why

Jeg legger ut denne på denne bloggen fordi jeg nettopp har kommet over en sak der vertsfar har vært gjennom den ene jenta etter den andre uten at noe har blitt gjort. Da en av jentene (for noen år siden) forsøkte å si fra ble hun ikke trodd av politiet fordi representanten ble med henne inn og saboterte intervjuet. Denne mannen mottar fortsatt jenter i sitt hjem i New Summerfield i Texas i USA.
SÅ, om noen av dere opplever disse tingene i deres hverdag så vit at det ikke er slikt som skal skje og at dere må kontakte fler enn organisasjonen deres for å få hjelp. Ellers risikerer dere å bli sendt hjem som en vanskelig elev slik som ovennevnte jente ble.

2010 Year end subsidiaries of EF English First B.V.

2010 Year End Statement showing the subsidiaries of EF English First B.V. (From Uppdrag Granskning: Bertil Hult dated 2013 Sep 25)

EF English First BV

EF Education: Erika Travel Insurance / Efekta Insurance

Please note the potential conflict of interest as Erika/Efekta are part of the EF/Hult empire.

EF Education First/Signum International SARL

 • Universal Care SARL: B83591

History

EF has this to say about Erika Insurance:

EF offers you a travel insurance coverage specially designed for exchange programs abroad. With this comprehensive insurance coverage you may feel totally secure. … This travel insurance coverage is tailor-made for an EF student … Moreover, EF staff recognises the Erika product and can assist you while abroad. (Erika)

Erika Försäkringsaktiebolag was established in 1995 in Stockholm, Sweden. The usual EF people sit on its board: Åsa Elisabeth S Rangne Blendow and Bill Erling Andreasson. Its head office in Sweden shares address with EF Corporation, Sweden:

In the US students are asked to

Remember that Erika Insurance and Aetna insurance are separate companies; however, Erika works with Aetna and Aetna is the name that healthcare providers will recognize!

Erika Insurance buyers from Germany, Switzerland, Austria or Holland are asked to go through AXA Assistance. Italian students go through Inter Partner Assistance and All other nationalities are to use contact Falck TravelCare.

At the top of the page you will see how Erika Insurance fits into the EF empire.

Hult International Business School also uses Erika. Once again the rules are the same

Insurance plans are provided by AETNA for US locations, Erika Medical insurance for London, Dubai, and Shanghai.

Efekta Insurance International, Ltd. is another EF company that is linked to Erika. For tax purposes it is located in Hamilton, Bermuda (Reg.no: 35879). Tobias Sjöberg is its Director of Operations. US head offices are the same as the rest of the EF corporation in the US: One Education St, Cambridge MA 02141. Repeat performances are by board members Martha Doyle, Peter Nilsson, Jens Appelkvist and Rosa Gyllenhaal.

Efekta has lists as their customers:

 • Go Ahead Tours
 • EF Educational Tours – US
 • EF Educational Tours – Canada
 • EF College Break and
 • EF College Study Tours

2004: «Since the divestment of third party business in 2003, there has been a significant increase in the credit and liquidity risk associated with Erika as it cedes 85% of the gross premiums written to Efekta, (EF’s reinsurance captive based in Bermuda). Credit and liquidity risk is further exacerbated by a non-callable loan arrangement between Efekta and an EF group subsidiary.»

2011: Subsidiaries of EF Education BV

Information was found in the Swedish Television program Uppdrag Granskning: Bertil Hult‘s source material list: 2011: Year end financial statement for EF Education BV

EF Education AG - subsidiaries 1

EF Education AG - subsidiaries 2

EF Education AG - subsidiaries 3

Problemer: Bytte familie, salg og bruk av dop, psykiske problemer

Dette er opplevelsene til ei jente (Pinnsvin) som reiste med YFU til USA høsten 2007. Jeg har kommentert underveis. Enkelte ting har forandret seg i reglementet her i Norge siden da.

For det første så plikter utvekslingsfirmaet å hjelpe deg med den formelle prosessen i forhold til godkjenning av fagene. I dette tilfellet var YFU lite villige til å hjelpe utvekslingseleven med informasjon om hvordan hun kunne få til dette. Pinnsvin gikk på Medie og kommunikasjon.

Både skole og vertsfamilie skal ha mottatt detaljert profil over eleven de har sagt ja til å motta. For skolens del så har dette noe med tidsfristene de har i de ulike statene. For vertsfamiliens del har selvfølgelig det å ha en detaljert profil over eleven som kommer noe med at de skal være forberedt på den nye personen som skal dele deres liv.

Selv om bakgrunnskontrollene ikke var like grundige i 2007, skulle man sjekke hjem og personer som bodde i dem. Familien skulle ha mulighet til å ta seg godt av eleven som kom og det skulle ikke være kjente problemer med familien.

Noen elever er litt vanskeligere å plassere enn andre. I Pinnsvin’s tilfelle hadde hun vært åpen sine politiske meninger og YFU mente at dette kunne være en årsak til at det tok tid å finne en familie til henne.

YFU har en ordning med at eleven får en utreisedato som gjelder samme hva. Om man ikke har fått en fast familie kan man få en midlertidig familie til en fast en dukker opp. I Pinnsvins tilfelle så det ganske lenge ut som om dette var det som kom til å skje.

Pinnsvin påpeker noe som kan være greit for dere å sjekke. Disse bankkortene deres. Vil dere kunne bruke dem som kredittkort eller vil de bare kunne brukes som et bankaksept kort. Det er egne regler for dere mellom 15 og 18 år. Sjekk på banken.

Endelig, 14. august 2007 hadde Pinnsvin fått seg en familie i en by som heter Renovo i Pennsylvania. De aller fleste av dere kommer nok til å havne på steder med opp til 10.000 innbyggere – i USA. Det virker som om interessen for å ha utvekslingselever er størst der. Men Pinnsvin fikk ikke vite mer enn navn på by og stat. Navn på familien fikk hun først vite dagen før hun reiste over. Som dere ser over er ikke lenger dette godtkjent praksis i USA.

Men skolen brukte YFU lenger til på å få Pinnsvin inn på og det var ikke YFU som ringte Pinnsvin om familien men Pinnsvin som måtte ringe YFU.

Familien som Pinnsvin endte opp hos er på mange måter typisk for familiene dere kommer til å ende opp i. Det var et lite men hyggelig hus, familien var en kjernefamilie med mor, far og to barn. Riktignok hadde de dårlig råd, men det har mange av vertsfamiliene. Noen av dem har ekstremt dårlig råd.

Familien til Pinnsvin skilte seg ut fra vanlige familier på et par områder.

 1. Faren var pillemisbruker. Han var en av veteranene fra Vietnamkrigen og slet med langtidsvirkninger. I hans tilfelle tok han svært mye reseptbelagt medisin. Ingen forsøkte å skjule at faren var misbruker.
 2. Familien solgte dop.
 3. Moren brukte Pinnsvin som en slags erstatning for det mannen hennes ikke klarte å være for henne. For en 17 åring blir det litt voldsomt å skulle fungere som psykolog for en voksen.
 4. Familien fikk beskjed om at Pinnsvin hadde underskrevet en klausul om at hun ikke skulle ha sex mens hun var i USA. Pinnsvin mente helt sikkert at hun ikke hadde gjort det.
  • Vår sønns kontrakt hadde en klausul om at det var forbudt å laste ned pornografi.
  • I tillegg plikter man å følge husreglene. I USA betyr gjerne dette en forventning om at man ikke skal ha sex mens man går på videregående.
  • Man plikter også å følge aldersgrensene som gjelder i de ulike statene. De varierer noe når det gjelder seksuell lavalder.

Om ikke representanten gjør en grundig nok kontroll på vertsfamilien, vil det være vanskelig å klare å se slike problemer på forhånd. Om de, derimot, gjør den jobben de skal og ikke ser gjennom fingrene med noe vil de i teorien klare å forstå at noe er galt i familien. Desverre er det slik i USA at utvekslingsbyråene har elevkvoter de må fylle og da kan det være fristende å slippe vertsfamilier gjennom nåløyet som ikke burde vært sluppet gjennom. Det at representanten til Pinnsvin bodde 5 timers kjøretur unna var nok medvirkende til at jobben ikke ble gjort grundig nok. Intervjuene ble gjort per telefon.

Skolen virket helt grei og Pinnsvin fikk være senior. Dette er noe dere ikke må ta for gitt. Skolen bestemmer. Noe av opplevelsene var litt uvante. For eksempel skulle man øve seg på en babydokke for å se hva det å være foreldre gikk ut på.

Skolen forlanger en legeerklæring når man vil være med på et av lagene. Man får often en midlertidig en, men av forsikringsmessige og rettslige årsaker er skoler mye strengere med slikt enn det man er her i Norge. Fordi man havner i småbyer er det ikke alltid at den skolen man går på har det tilbudet man ønsker seg. Da er man avhengig av at vertsfamilien kjører en.

En del av dere kommer nok til å reagere positivt på hvordan lærerne er i USA. De følger opp elevene på en helt annen måte på mange av skolene – i hvertfall de små. Det kan man trygt si at skolen til Pinnsvin var. 40 elever i avgangsklassen er jo ikke akkurat så mange.

Kleskoder og forbud mot banning kan noen av skolene være veldig strenge på. Pinnsvin forteller at en av elevene ble utvist for dagen pga teksten på t-skjorta. Ord man IKKE liker er: Fuck, dick, bitch, hell, shit. Men du kan godt bruke «gay» som banneord mange steder. Det kunne man på skolen til Pinnsvin.

Pinnsvin var heldig. Hun havnet i en familie som lot henne bestemme selv om hun skulle være med dem i kirken. Selvfølgelig blir man med en gang og ser om man kan leve med det som foregår der. Men noen av kirkene i USA har ekstreme svoveltaler om homofile og det trenger dere faktisk ikke høre på. Desverre er det mange vertsfamilier som gjør det vanskelig for dere å si nei til å være med. Kanskje dere opplever press fra representanten deres.

Alkohol og røyking er forbudt mens dere er i USA. Det samme gjelder snus og selvfølgelig narkotika. Dere blir sendt hjem om dere blir tatt. Men et sted som Pinnsvin havnet på gjør sannsynligheten for det mindre. Der var det relativt vanlig med hasj, pillemisbruk, alkohol og tyngre stoffer. Vennene til Pinnsvin festet ofte ganske tungt og det så politiet gjennom fingrene med for det meste.

Pinnsvin ble boende hos denne familien i et halvt år før hun flyttet til en ny og bedre en.

Norway: Utvekslingselevar (Exchange students) / High School

§ 6-6. Utvekslingselevar

Utvekslingselev er …, og utanlandsk ungdom som tek vidaregåande opplæring i Noreg, som ledd i elevutveksling.

Fylkeskommunen skal reservere tilstrekkeleg mange plassar for utvekslingselevar frå andre land. ….

Elevar som har teke Vg1 eller Vg2 i utlandet, og som søkjer om inntak til vidaregåande opplæring på neste trinn, blir tekne inn til Vg2 eller Vg3 etter § 6-36 til § 6-40.

———————————————

An exchange student is a student from another country taking part in Norwegian Videregående (High School).

Each County must reserve space for (high school) exchange students from other countries.

Students who have completed year 1 or 2 in another country will be placed in the following class in Norway.

————————————

§ 3-1.Rett til vidaregåande opplæring for ungdom

… Ungdom som har fylt 15 år, søkjer sjølv om inntak til den vidaregåande opplæringa.

….


Opplæringa i offentleg vidaregåande skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å halde elevane med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Elevane kan ikkje påleggjast å dekkje nokon del av utgiftene til dette utover det som følgjer av forskrift. Fylkeskommunen kan påleggje elevane, lærlingane og lærekandidatane å halde seg med anna individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha. …

Det er eit vilkår for rett til vidaregåande opplæring at søkjaren har lovleg opphald i landet. ….

—————————————–

Attendance at public schools is supposed to be free of charge. Hereunder teaching materials. However, individual materials are held by the students.

The exchange student must fulfill necessary visa obligations.

2014: USA News

2014 Dec 17: Markus Kaarma Guilty Of Killing German Exchange Student In Montana

2014 Oct 13: Exchange student program sparks concerns at Grant High School (fear of Ebola)

2014 Oct 13: Chinese exchange student denied transportation to school by Huntington School District

2014 Oct 03: Russia suspends student exchange program with U.S.

2014 Aug 24: Exchange student from Ghana dies in California kayak accident

2014 Aug 11: Exchange student found after night in hills

2014 Aug 07: China exchange student drowns in pool of California host family

2014 Aug 06: Foreign exchange student host used spy camera on students, police say: Lloyd Lindquist, 78, arrested on video voyeurism, child porn charges

2014 Jun 30: West Rapids host families receive USD 300 per month per student from Educatius

2014 Jun 04: Police: Maryland teacher videotaped foreign exchange student as she showered

2014 Jun 03: Exchange student hit by pickup

2014 May 23: Bond set at $250,000 for Wayne Miller, president of Cathedral Bible College with Myrtle Beach campus

2014 May 08: Shot in Missoula: The Tragic Death of a German Exchange Student (offer gutt)

2014 May 07: Ex-pastor is charged with sexually assaulting church youth in Harrison

2014 May 06: Sentencing delayed for Merced man convicted in rape, sexual battery

2014 Apr 16: Hamilton County man charged with statutory rape of foreign exchange student (vertsfar / offer = jente)

2014 Feb 04: Missing Egyptian exchange student boarded bus to New York City  

2014 Jan 27: Former Mormon bishop indicted of luring teenage child for sex (kjente tilfeller ifjor og iår = gutter / områderep for Educatius)

2014 Jan 17: Man Arrested After Being Accused of Sexually Assaulting Exchange students (handlingene skjedde i 2012: jenter ofre)

2014 Jan 07: Man charged with pointing gun at foreign exchange student (vertsfar pekte på jente + annen ungdom)

2014 Jan 04: Teacher Arrested On Charges Of Sex With Student (offer – gutt – ikke utvekslingselev men utvekslingselev – gutt – har fått bo hos ham)

USA: DofS: Questions potential host-families MUST be asked

Title 22: Foreign Relations
PART 62—EXCHANGE VISITOR PROGRAM


Appendix F to Part 62—Information To Be Collected on Secondary School Student Host Family Applications

Basic Family Information:

a. Host Family Member—Full name and relationship (children and adults) either living full-time or part-time in the home or who frequently stay at the home)

b. Date of Birth (DOB) of all family members

c. Street Address

d. Contact information (telephone; e-mail address) of host parents

e. Employment—employer name, job title, and point of contact for each working resident of the home

f. Is the residence the site of a functioning business? (e.g., daycare, farm)

g. Description of each household member (e.g., level of education, profession, interests, community involvement, and relevant behavioral or other characteristics of such household members that could affect the successful integration of the exchange visitor into the household)

h. Has any member of your household ever been charged with any crime?

Household Pets:

a. Number of Pets

b. Type of Pets

Financial Resources:

a. Average Annual Income Range: Less than $25,000; $25,000-$35,000; $35,000-$45,000; $45,000-$55,000; $55,000-$65,000; $65,000-$75,000; and $75,000 and above. Note: The form must include a statement stating that: “The income data collected will be used solely for the purposes of ensuring that the basic needs of the exchange students can be met, including three quality meals and transportation to and from school activities”

b. Describe if anyone residing in the home receives any kind of public assistance (financial needs-based government subsidies for food or housing)

c. Identify those personal expenses expected to be covered by the student

Diet:

a. Does anyone in the family follow any dietary restrictions? (Y/N)

If yes, describe:

b. Do you expect the student to follow any dietary restrictions? (Y/N)

If yes, describe:

c. Would you feel comfortable hosting a student who follows a particular dietary restriction (ex. Vegetarian, Vegan, etc.)? (Y/N)

d. Would the family provide three (3) square meals daily?

High School Information:

a. Name and address of school (private or public school)

b. Name, address, e-mail and telephone number of school official

c. Approximate size of the school student body

d. Approximate distance between the school and your home

e. Approximate start date of the school year

f. How will the exchange student get to the school (e.g. bus, carpool, walk)?

g. Would the family provide special transportation for extracurricular activities after school or in the evenings, if required?

h. Which, if any, of your family’s children, presently attend the school in which the exchange visitor is enrolled?

If applicable list sports/clubs/activities, if any, your child(ren) participate(s) in at the school

i. Does any member of your household work for the high school in a coaching/teaching/or administrative capacity?

j. Has any member of your household had contact with a coach regarding the hosting of an exchange student with particular athletic ability?

If yes, please describe the contact and sport.

Community Information:

a. In what type of community do you live (e.g.: Urban, Suburban, Rural, Farm)

b. Population of community

c. Nearest Major City (Distance and population)

d. Nearest Airport (Distance)

e. City or town website

f. Briefly describe your neighborhood and community

g. What points of interest are near your area (parks, museums, historical sites)?

h. Areas in or near neighborhood to be avoided?

Home Description:

a. Describe your type of home (e.g., single family home, condominium, duplex, apartment, mobile home) and include photographs of the host family home’s exterior and grounds, kitchen, student’s bedroom, student’s bathroom, and family and living areas.

b. Describe Primary Rooms and Bedrooms

c. Number of Bathrooms

d. Will the exchange student share a bedroom? (Y/N)

If yes, with which household resident?

e. Describe the student’s bedroom

f. Describe amenities to which the student has access

g. Utilities

Family Activities:

a. Language spoken in home

b. Please describe activities and/or sports each family member participates in: (e.g., camping, hiking, dance, crafts, debate, drama, art, music, reading, soccer, baseball, horseback riding)

c. Describe your expectations regarding the responsibilities and behavior of the student while in your home (e.g., homework, household chores, curfew (school night and weekend), access to refrigerator and food, drinking of alcoholic beverages, driving, smoking, computer/Internet/E-Mail)

Would you be willing voluntarily to inform the exchange visitor in advance of any religious affiliations of household members? (Y/N)

Would any member of the household have difficulty hosting a student whose religious beliefs were different from their own? (Y/N) Note: A host family may want the exchange visitor to attend one or more religious services or programs with the family. The exchange visitor cannot be required to do so, but may decide to experience this facet of U.S. culture at his or her discretion.

How did you learn about being a host family?

References:

[75 FR 65984, Oct. 27, 2010]


Link to stories about host-families who thought it OK to do missionary work

Girl converting to Mormonism while exchange student

Spreading Christianity on the Sly: Chinese Students in U.S. Get Unexpected ‘Bonus’ of Church Teachings

Chinese Atheists Lured to Find Jesus at U.S. Christian Schools

Polish Exchange Student in US: My Half-Year of Hell With Christian Fundamentalists

Theres an atheist exchange student from North Korea in my class how can i convert her to god?

Exposing the Blind Side: A Reverted Catholic Looks Back

Does anyone have an opinion/scripture about taking in Foreign exchange students of a different faith?

Exchange student accepts Christ, disowned by family

Become a foreign missionary in your own home

Become a foreign missionary in your own home

Exchange student from Finland converted to Mormonism

Exchange student brought to Christ

Baptist families view exchange student hosting as ministry

Should I intervene with missionary efforts

Three exchange students baptized

Wayne Chen: Foreign Exchange Student baptism

German exchange student baptized before return

I baptized an exchange student from another country

by God’s grace I ended up living in Greenville

Chinese girl will be baptized in June

Exchange student from Monique baptized

Missionary lessons to German exchange student

Russian student baptized

Korean exchange student commits to Christ

Complaint to the US Department of State re. rule-breaking

Subject: Forte International Exchange Association/Into Education Ltd. (Norway) – rule-breaking – Becky Sanderson

From: Parent

Date: Sat, June 08, 2013 2:56 am

To: AlexanderJT@state.gov, Stockjs@state.gov, Lernerrj@state.gov, DickersonEB@state.gov, GearySA@state.gov, AmmarMG@state.gov, hawkinsks@state.gov, erelija@state.gov, ParsleyTR@state.gov

Cc:

U.S. Department of State

Ms. Ann Stock
Mr. James Alexander
Ms. Robin Lerner
Ms. Elizabeth Dickerson
Ms. Susan Geary
Ms. Maha Ammar
Ms. Karen Hawkins
Mr. Travis Parsley
Mr. Joseph Ereli

 

Dear Sirs and Madams,

I find that it is time to comment on Forte International Exchange Association’s (FIEA) last response to our attempt to address their claims about our son, xxxx.

I suppose both FIEA and the US Department of State are just waiting for us to go away and shut up. That is certainly the impression we get from the continued appearence of Becky Sanderson in the ranks of FIEA – not to mention the fact that she is allowed to continue within the exchange industry at all. Another thing that we have acknowledged is that we simply cannot afford the fees of US attorneys or the fact that we will end up with a word-against-word situation for the most part. But some things are not word-against-word.

The US Department of State cannot escape the fact that FIEA placed our son in homes that were not qualified for foreign exchange students at the time. FIEA broke the regulations on several points and Becky Sanderson and Christine Lovell were both responsible for putting our son through a situation where the host families did not have a clue as to his qualities as a person – in spite of letters being provided for potential host families.

On October 17, 2012 FIEA sent a mail responding to «the comments made by the Almenningen family regarding the dismissal  notice of their son, xxxx.»

We had claimed that: «Living with xxxxxx was a temporary measure. They were not allowed another exchange student, but would gladly have taken xxxx in if they could have. As recently as October 8, xxxxx repeated this to me. She would like to have him back in her home for a visit if he could possibly come back to Mena. Her teen-age girls like him and they wished he could have stayed. xxxxx has, in fact, served the function the local representative should have had.»

To which FIEA responded: «The temporary host family, xxxxx, had no intention of continuing to host xxxx. This is evident in the email xxxxx sent to our office. In the letter, it states that all members of the xxxxx family, except xxxxx, could not tolerate xxxx. In fact, all three host families who welcomed xxxx into their home had difficulty getting along with the student and eventually could not make it work.»

This mail from xxxxx is in the hands of Mr. Alexander. I cannot say if these were the feelings of xxxxx’s family. All I know is that xxxxx told me what she did on the phone. Whether she was lying in the letter to FIEA or to me is something I cannot know. As I have shown before in mails below there is the statement from xxxxx to us regarding FIEA’s pressuring the host-families. Whether this holds true for xxxxx as well is unknown. What is known is Becky Sanderson’s repeated behavior toward other foreign exchange students and host-families. The US State Department has at least 45 complaints regarding Ms. Sanderson and some of these include pressuring and creating conflict between host-family and exchange student (ref. CSFES USA).

FIEA also claimed that: «Our local representatives or area directors would never threaten, ridicule or ever tell a student to «shut up». The writings of Becky Sanderson through text messages were firm and tried to explain the situation at hand to xxxx.» Once again I refer to Becky Sanderson’s track record.

Another claim by FIEA is: «xxxx is not the only Norweigian student who is currently participating in the exchange program. And none of our other students from Norway have exhibited some of the mannerisms which have been conducted by xxxx: shooting himself in the head with his finger or saying he is depressed, but meant “deprimert” or” deppa”. Forte admits an exchange student will have a transition period where the student battles with cultural shock. However, the character traits exhibited by xxxx, coupled with his inability to get along with three different host families, are something more than just not being able to acclimate to a new surrounding.»

This has been addressed in previous mails (see below). I will repeat that in no sense did xxxx appear suicidal while living in the US. Why Becky Sanderson would say such a horrid thing, one that frightened us as parents thoroughly, is beyond belief. That she would, while M was supposed to be suicidal, behave in a manner displayed in the copy of an sms conversation between herself and my son along with the things she repeatedly told him in phone conversations is also incomprehensible.

FIEA’s final statement dismissing xxxx: «Forte stands by our decision for xxxx’s early dismissal from the exchange program. As stated in the dismissal letter, due to his mental stability, admittance to depression, and thoughts of suicide, we felt it was in his best interest to return back to Norway. xxxx even wrote in a text message to Ms. Sanderson he was willing to seek professional help in the States. Forte took this to mean he admitted to being depressed. To ask our host family to host a student who is depressed is asking for too much, and a burden which they should not be have to endure. That is why the decision was made to send him home early. In addition, xxxx’s behavior also played a role in his dismissal as it lead to him being removed from multiple host families.»

This is the wording in the sms FIEA are referring to:

«Becky:

The agency contacted your parents. You’ve been in 3 homes and still not happy. You need to get some professional help when you get home.

xxxx:

I was really happy when I lived with the xxxxx I have no complaints to make about them.

I don’t think this is the right thing to do. I’ve been depressed before, but to quit has never helped. I have never said that I was unhappy in my second home. I’ve never said I wanted to return to Norway!

I can get professional help here as well.

Texting is better than talking at the moment. (She tried to call me, xxxx.) »

With regards to claims about xxxx’s behavior we have his word against FIEA’s. Considering the history of FIEA and Becky Sanderson, I have no doubt as to which version I am more inclined to believe. It does appear as though the US State Department feels differently.

I believe we have tried to be as open about matters as we could have been. I also believe that we have addressed the breaches of regulations in a concise manner. There is also the fact that Becky Sanderson has a track record that ought to make any parent afraid to let her near their children. Both she and FIEA deserve a slap and xxxx certainly deserves an apology for the way he has been treated.

Sincerely

xxxx
cc:

 • CSIET
 • Mr. Chris Page
 • Ms. Lindsay Poehlman
 • FIEA
 • Ms. Diana Latvala
 • Ms. Ava Chen
 • Into Education Ltd.
 • Mr. John Douglas Fisher
 • Ms. Constanze Fisher
 • Into Education Ltd. (Norway)
 • Ms. Marit Åsenden
 • CSFES USA
 • Ms. Danielle Grijalva
 • xxxx
 • xxxx

Edited on July 16, 2016 removing names of non-professionals

Skottland / Scotland / Scotia 1

In the West, don’t mention religion. Catholic/protestant causes more fights than anything else. Even saying you follow Celtic/Rangers can be enough.

In the North, any mention of sheep-shagging will get you punched.(Dette er visst fordi de blir mobbet en del for det av alle andre)

In Edinburgh, if you say you like Glasgow or the West, you will immediately be hated.

And basically in all of Scotland, if you praise England or suggest we are one country, you will not be welcome.

Problemer: Bytte familier, vertsfar etterforsket, overfylt, skittent, satt på slankekur

Anonym:

Jeg er en 20 år gammel jente, og det nærmer seg tre år siden jeg reiste over dammen. Jeg fikk tidlig tildelt familie. Allerede i februar 2010 fikk jeg meldinger på facebook av min kommende vertsmor. Vi fikk god kontakt, og jeg gledet meg om mulig enda mer til å reise. Dagen kom, og i slutten av juli 2010 reiste jeg til Alabama, USA. På flyplassen ble jeg møtt av hele storfamilien, og det var klemming og hilsing. Det var ikke før jeg hilste på vertsfar jeg fikk en litt ekkel følelse inni meg. Det første han spurte meg om etter «hei og hallo» var: «Do you shave?». Han hadde nemlig hørt at europeere ikke barberte seg… På grunn av omstendigheter vi (jeg og min tyske vertssøster) ikke fikk forklart, måtte vi bo hos en annen vertsfamilie de første ukene. Ikke før senere fikk vi vite hva de omstendighetene var. Jeg startet på skolen, og er en relativt utadvent jente, så fikk meg fort venner på skolen. Jeg trivdes utrolig godt både med de andre elevene og også med lærerne. Jeg begynte også på et fotballag like i nærheten.

Ukene gikk, og etter ca 2 uker kom den opprinnelige vertsmora for å ta en prat med meg. Vertsfamilie nr. 2 hadde nemlig gikk uttrykk for at jeg spiste for mye (!), og de ikke hadde råd til det. Jeg vil bare si at jeg alltid har vært tynn, og aldri særlig storspist. På grunn av mitt matinntak, bestemte de seg for å sette opp en matplan for meg. På en hel dag kunne jeg få f.eks. to bananer. Med skole og fotballtrening sier det seg selv at dette ble for lite. Jeg gikk ned 5 kilo på bare 2 1/2 uke. For en jente som allerede var tynn, var dette mye. En dag jeg og den tyske vertssøstra mi kom hjem fra skolen, var vi så sultne at vi fant noen frosne pannekaker i frysern som vi varmet i microen og spiste. Det var ikke populært når vertsmor kom hjem. Etter en lang skjennepreken, tvang hun oss til å betale henne for pannekakene.

Selv om vi bodde hos en «alternativ» vertsfamilie, var vi mye på besøk hos den egentlige familien vår. Den besto av vertsmor, vertsfar, vertsfars 2 barn, vertsmors 3 barn, deres to fosterbarn og også etterhvert oss to utvekslingsstudenter. De hadde i tillegg fire hunder, 2 katter og en krabbe i bur på kjøkkenbenken. Alle oss var fordelt på 3 soverom, der v-mor og v-far hadde det ene, jentene ett og guttene ett.

Etter ca tre uker i USA, fikk vi vite hvorfor vi var nødt til å bo hos en annen familie. Vertsfar var nemlig under etterforskning for seksuelt misbruk av mindreårige… Det var da vi begynte å forstå alle de slibrige kommentarene hans, og hvorfor familien ABSOLUTT ville ha jenter som utvekslingsstudenter. Da jeg fikk vite dette, nektet jeg å bo hos dem, og vi fortsatte å bo hos den alternative familien. Jeg hadde hele tiden tett kontakt både med mine foreldre og EF i Norge. Det virket ikke som EF i Norge og EF i USA samarbeidet i det hele tatt.

Foreldrene mine var frustrerte over å ikke kunne gjøre noe, og jeg var frustrert over hele situasjonen. Jeg prøvde å kontakte områderepresentanten min, som jeg aldri hadde møtt eller snakket med. Det viste seg at det var bestevenninna til v-mor, og hun visste om hele historien til v-far… Hun kalte meg en dramaqueen, og sa at hun ikke ville gjøre noe for å hjelpe meg å finne en ny familie. Jeg var nødt til å gjøre noe mer, og kontaktet EF på høyere nivå. Jeg sa jeg ville skifte familie, men det ble jeg nektet. De forklarte at det ikke var mulig. Da jeg sa at jeg kjente flere som hadde vært nødt til å få ny familie, nektet de. De hadde ALDRI hørt om noen som hadde fått ny familie. Jeg ble mer og mer frustrert. Jeg har et søskenbarn i Chicago som jeg gjerne ville reise til, for å føle meg trygg. Det ble jeg også nektet. Som 17-åring er man ganske usikker, og jeg ser at hvis det hadde vært i dag hadde jeg funnet meg ny familie blant vennene mine på skolen selv, eventuelt bare reist.

Til slutt fikk både jeg og foreldrene mine nok, så vi sa til EF at enten fant de ny familie til meg innen en uke, eller få meg hjem. Det endte med at jeg reiste hjem. Etter 5 uker i USA var eventyret over. Men ikke historien.

Etter jeg var kommet hjem, begynte anklagene. Fikk mailer og brev fra EF der de ba om at jeg måtte levere tilbake alt jeg hadde stjålet fra vertsfamilien. De anklaget meg for å ha stjålet masse penger, verdisaker og klær. Det hele ble til slutt ganske ubehagelig, da de begynte å skrive både til meg og til vennene mine på facebook. De skrev så masse ubehagelig at jeg var nødt til å blokke dem på facebook, og be vennene mine gjøre det samme. Jeg går ut i fra at de var ute etter penger, ettersom de var relativt fattige. Ikke skjønner jeg hvordan jeg skulle ha greid få med meg hverken penger eller verdisaker, for så vidt jeg vet hadde de lite av begge delene.

Vi prøvde etterhvert å kreve penger tilbake fra EF, noe som ble en lang kamp. Foreldrene mine ville at jeg skulle gå til media, men jeg var rett og slett ikke klar til å stå frem med historien min. Vi fikk til slutt tilbake ca 20 000 av ca 75 000…

Så det ble en dyr lærepenge.

UK: Entry requirements

Hentet fra Study in Britain and Ireland’s sider.

Om dere reiser med et utvekslingsbyrå skal de sørge for at dere ordner dette på riktig måte. Det er derfor dere betaler dem. Alle utgifter til visa kommer i tillegg.

European Economic Area
If you are a national of a European Union country or are from Norway or Iceland you are free to enter the UK to study, live and work and you do not need a visa.  … Icelandic and Norwegian students have to pay full fees as international students, but do not need work visas and so can fund their course by working.

Non-visa Nationals:
Non-visa nationals are from countries that don’t require a visa to enter Britain, you can arrive with the necessary documentation and be issued the visa when you arrive. You need:

 • Proof that you have been accepted onto a full-time course at a UK school … (totaling 15 or more hours a week).
 • A letter from your new school or college, … on their official headed paper, to state that you have paid your deposit and/or your tuition fees.
 • Proof that you have the funds to pay for your study and living expenses … (travellers’ cheques, a bank draft drawn on a UK bank, letters or bank documents from sponsors, or a combination of all these things). You will have to show that you can support yourself financially without relying on the British welfare state or by working to fund your studies.

If you are staying for longer than six months, it is advisable to submit your documentation to the British Embassy/High Commission in your own country and get entry clearance (a visa) prior to arrival. Your status can still be challenged but you have the right to lodge an appeal and remain in Britain while your case is heard.»

England: Regler boarding schools må følge

Department for Education

Man ser de samme klagene fra internatskolene som man gjør fra utvekslingsbyråene når det gjelder regjeringens krav til dem. En artikkel i The Telegraph fra 2009 forteller om en school mistress som klager over måten skolene inspiseres på og reglene de må overholde. Det er identisk med det man har opplevd i USA hver gang Department of State har overholdt sine egne regler.

«Ofsted is the Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills. We report directly to Parliament and we are independent and impartial. We inspect and regulate services which care for children and young people, and those providing education and skills for learners of all ages.» (Ofsted)

I tillegg til Ofsted har Department for Education inspeksjoner hos «association» skoler. Disse inspektørene er:

Før en skole godkjennes av Department of Education må den legge fram:

 • A plan showing the layout of the premises and accommodation of all buildings.
 • Detailed curriculum plans, schemes of work for every subject and year group taught and pupil assessment procedures.
 • A copy of the school’s written policies on:
 • Preventing bullying, following DfE advice ‘Preventing and Tackling   Bullying: Advice for school leaders and governors’
 • Safeguarding and promoting the welfare of children who are pupils at the school which complies with DfE Guidance:
 •  “Safeguarding Children   and Safer Recruitment in Education” and “Dealing   with Allegations of Abuse against Teachers and Other Staff’;
 • Safeguarding and promoting the health and safety of pupils  at the school following DfE advice:
 •  ‘Health & safety: Department for education advice on legal duties and powers for local authorities, head teachers, staff and governing   bodies;
 • Promoting good behaviour amongst pupils setting out the sanctions   to be adopted in the event of pupil misbehaviour.
 • A copy of the school complaints procedures, as outlined in regulation 7 of The Education (Independent School Standards) (England) Regulations 2010 as amended by The education (Independent School Standards)   (England) (Amendment) Regulations 2012.

National MInimum Standards for Boarding Schools

BSA-Logo

Boarding Schools Association representerer internatskolene og har fått gjennom endringer i sin favør.

UK: Internatskole – framgangsmåte

bc
Elever utenfor en internatskole
Fra British Council site

Det finnes to måter å studere på i Storbritannia. Disse er å gå på boarding school (internatskole) eller å gå på dagskole. Av en eller annen grunn kalles også «boarding schools» «public schools».

Man trenger ikke å gå gjennom et utvekslingsbyrå for å kunne gå på internatskole. Det man må gjøre er:

 1. Finn ut hvor i Storbritannia du kunne tenke deg å reise til. Når du har gjort det kan du gå til Independent Schools Council og Which Boarding School for å lære mer om de ulike boardingskolene.
 2. Velg skole. Da er det viktig å se på pris og fag/aktiviteter. Skoleavgiften består av skolegang, aktiviteter og boutgifter mens aktiviteter utenfor skolen kommer i tillegg. Pass på å undersøke hva slags aktiviteter som er inkludert i prisen.
 3. Søk dere inn på skolen. Noen av skolene krever at man søker seg inn året i forveien mens andre tar det fortløpende. Normalt begynner man på skolen i begynnelsen av september.
 4. Om man er under 18 år, regnes man som barn i Storbritannia. Da forventes det at man skal ha tilgang til en verge (guardian). Når man reiser gjennom et utvekslingsbyrå fungerer denne som vergen. Reiser man utenom utvekslingsfirma finner man gode råd om UK Guardians her.

Om man velger utvekslingsbyrå for denne jobben må man være klar over at de ikke tilbyr skolegang hvor som helst. Den eneste utvekslingsorganisasjonen jeg vet om som tilbyr denne tjenesten er: EF (Education First).

Australia: Which English language tests are acceptable for my student visa application?

Approved tests are:

 • International English Language Testing System (IELTS)
 • Occupational English Test (OET)
 • Test of English as a Foreign Language internet-Based Test (TOEFL iBT)
 • Pearson Test of English (PTE) Academic
 • Cambridge English: Advanced (CAE) test (also known as Certificate in Advanced English).
Below are the test score equivalencies (the scores required will depend on the visa subclass you apply for and your assessment level):
English Language Tests for Student Visas
Test Test Score Band
IELTS 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
TOEFL iBT 31 32 35 46 60 79 94 102 110 115 118
PTE Academic 29 30 36 42 50 58 65 73 79 83 86
Cambridge English: Advanced (CAE) 32 36 41 47 52 58 67 74 80 87 93
OET Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
TOEFL PBT 433 450 500 527 550 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

AYUSA: «Agreement»

 Probation Letter

XXXX

Dear XXXX,

I recently received reports that you continue to have difficulties adjusting to your host family, their rules and expectations and those of the AYUSA program. There are only two and a half months left of your program and these problems should have been overcome at this time.  The purpose of this letter is to inform you that you are officially on probation with AYUSA and to clarify with you what we expect of you as an AYUSA student.  Failure to make an effort to abide by host family and AYUSA rules could result in dismissal with the AYUSA program.

It has been reported to me that you:

 • Do not show your host family respect by following their rules.
 • Are not communicating with your community representative to discuss the problems you are having when they occur.
 • Complain about difficulties such as liking the food in America but you have not tried any of the suggestions your community representative and host family have made.
 • Have not made a real attempt at being a family member despite the differences in your interests.
 • Are not completing homework in a timely or disciplined way.
 • Expect the host family to pay for your personal expenses.

As an AYUSA student it is expected that you will treat your host family and their home with respect, and follow all AYUSA and Host Family rules.  I realize that adjusting to new situations can be challenging.  However, you were selected for this program because we believe that you have the maturity and capability to deal with the demands of a year in the United States .

The following are suggestions on what you can do to show that you are serious about having a successful experience on the AYUSA program:

 • Re-read the Student Handbook you were given in orientation and report back to your Community Representative what you have read.
 • Follow all rules without debate.
 • Communicate with your Community Representative once a week for the remainder of the program.  Discuss a day and time you will call or meet with Terry each week.
 • Accept suggestions about food.  You are welcome to prepare your own meals or snacks if there are meals you do not like.  Ask to go to the supermarket with your host parents when they shop so you can purchase extra items you prefer.  Buy a rice cooker to have rice with meals if this is important to you.  Cook meals for your host family once in a while that are typical from your country so you can share your culture with them.
 • Complete homework when you first get home from school, and then play.  If you have homework over the weekend, complete it on Fridays or Saturdays.
 • Host Families are not responsible for extra items such as dining out, movies, school expenses or personal items. AYUSA host families voluntarily host students and their generosity of having you live with them for the academic year is greatly appreciated.  If it were not for your host family accepting to host you, you would not be able to spend a year in the USA and go to school.  We expect that you will show your appreciation by thanking them and expressing it by treating them kindly and respectfully.  Any gifts you have given them are surely kind offers and a way to thank your host family but words and actions go a long way with host families.
 • Participate in the activities your host family does.  Your host family may have interests and activities that are different from your own but to form part of a family it is expected that you will spend the majority of your time with them.  You are welcome to make suggestions to them about things you would like to do with them and hopefully if it is something within their means they will do everything possible to try to do it.  You should be understanding and cooperative if they can’t however.

AYUSA expects that you will take this probation letter very seriously and will make strides toward changing your attitude and behavior and completing a successful year in the U.S.  We anticipate that you will act, for the remainder of your stay, in a manner befitting an AYUSA student and a junior ambassador of Hong Kong .  After reading this letter, please sign the copy enclosed and mail it back to me at the following address by April 1, 2006

Whitney Hollien, Regional Manager
2528 ½ Bath Street
Santa Barbara, CA 93105

I have read and understand this Probation Letter.

______________________________                        _______________

(Student Name)                                                          (Date)

Sincerely,

Whitney Hollien
AYUSA International

cc: Regional Director – Ronda Clark

WSC – Bill Liu

AYUSA – San Francisco Director –   Claudia Gey

Kan foreldrene ta kontakt direkte med parter i utvekslingslandet?

Hva mener utvekslingsbyråene om dette spørsmålet? Selvfølgelig mener de at all kontakt skal gå gjennom dem – videre til partnerne i utvekslingslandet – videre til andre partier – og så samme vei tilbake. Enkelte av dere vil få beskjeder som:

Vi har blitt informert om at dere har tatt kontakt med skolen direkte. Det skal dere ikke gjøre.

Vi har blitt informert om at dere har tatt kontakt med vertsfamilien direkte. Vi forstår deres frustrasjon, men all kontakt skal gå gjennom utvekslingsfirmaet.

Vi har blitt informert om at dere har tatt kontakt med utvekslingspartneren direkte. Hverken vi eller utvekslingspartneren ønsker at dere skal kommunisere med utvekslingspartneren direkte og ber derfor om at dere tar opp alle spørsmål med utvekslingsfirmaet i Norge først.

Vi har blitt informert om at dere har tatt kontakt med CSFES. CSFES regnes av utvekslingsorganisasjonene og andre som lite seriøse og vi anbefaler derfor at dere ikke tar kontakt med dem, men at dere heller kontakter oss direkte.

Om dere ser i kontraktene deres, kan det godt være at det står noe slikt som:

Foreldre … skal kommunisere kun med (utvekslingsorganisasjon) og ikke ta direkte kontakt med samarbeidsorganisasjonen eller deres medarbeidere.

Det er i hvertfall det som stod i kontrakten til M. Vi hos CSFES, derimot, er IKKE underlagt noen slike regler. Ei heller har vi noe ansvar overfor samarbeidsorganisasjonen i utlandet.

Vår egen erfaring med kontakt med vertsfamiliene var dette var svært nyttig. En av tingene vi fikk vite på den måten var det at FIEA forsøkte å presse vertsfamiliene til å skrive lite tiltalende beskrivelser om M:

::::::: Everything you are doing to fight this company is causing drama for the families here that may or may not care about you. We are being asked to sign something that says Forte did not take you out of a home that wanted you there. I have not read the actual paper yet, so I do not know if what it says is true enough for me to sign. I do know this…yes, we wanted you to stay. … I’m not going to lie for you or for the company or for anyone.

::::::: Forte is trying to get me to make written statements about anything that will help them with their case. …

To familier valgte å ikke sende inn brev til Forte mens en familie gjorde det. Into i Norge påstod hele tiden at de trodde på det Forte sa og støttet dem fullt og helt.

På grunn av tilfeller som dette anbefaler jeg på det sterkeste at dere som foreldre fra starten av har en eller annen skriftlig form for kommunikasjon med vertsforeldrene. Vi forsøkte alltid å være høflige uansett hvilke beskjeder vi fikk fra Into og fikk derfor vite mer om ting som skjedde der borte. Det gjorde det også mulig å forklare og snakke sammen om problemer som kunne dukke opp.

Jeg anbefaler også at dere tar kontakt med skolen direkte om det skulle dukke opp påstander fra utvekslingslandet. Det har vært nok av tilfeller da CSFES har oppdaget at samarbeidsorganisasjonen eller den norske bedriften lyver om det som skjer. Vi vet jo ikke hvem det er som har funnet på løgnen. Alt vi finner ut er at det har blitt løyet.

Sørg for at all kommunikasjon foregår skriftlig eller at dere tar opp samtaler med de ulike partene.

USA: Letter of welcome from the US Department of State

Tusen takk til faren som sendte meg lenken til dette brevet fra US Department of State. Alle elever som reiser som utvekslingselev gjennom et utvekslingsprogram skal motta et slikt brev. I tillegg skal dere ha fått identifikasjonskort med diverse numre inklusive nødnummeret til Department of State.

Vanlige problemer: Religionspress, mishandling, ingen hjelp

Langt – men viktig lesestoff for alle i samme situasjon. Høsten 2013 skulle bli spennende for vår flotte, selvstendige og flinke datter. Hun hadde nemlig fulgt en mangeårig drøm og skulle til USA som utvekslingsstudent. Alt forarbeid var klart, hun skulle reise med organisasjonen Speak, som samarbeider med Aspect i USA. Vi hadde fått god kontakt med vertsfamilien og både skypet og mailet med dem. Det virket som en grei familie. Vi visste desverre ikke noe særlig om dem, da organisasjonen Speak var tilbakeholdne med opplysninger om dem. Det vi visste var at mora var hjemmeværende, faren var radiolog og at de hadde 2 barn.
Avreise var satt til 7. august, og vi fulgte jenta vår til Gardermoen. Hun landet i Colorado Springs i august, full av forventning, og gledet seg til å møte vertsfamilien sin i virkeligheten. Hun ble tatt i mot på flyplassen og kom trygt hjem til huset hvor hun fikk servert tynn nudlesuppe. Sulten som hun var etter den lange reisen ble hun litt skuffet, men all spenningen gjorde at det ble fort glemt.

Fra første dag av føltes det likevel helt feil. Borte var smilet og det gode humøret som vi hadde sett hos vertsfamilien da vi skypet med dem. Spesielt gjaldt dette vertsmor. Hun gikk rundt med en sint rynke mellom brynene hele tiden, og var svært lite hyggelig. Da de og jenta vår skulle til kirka deres den første helga, fikk hun vite at de var mormonere. Hun hadde ikke noe forhold til denne sekten, men stusset litt over at hun ikke hadde fått vite det på forhånd. Det viste seg at de var svært strenge utøvende mormonere. Vi hadde altså ikke fått noe informasjon fra organisasjonen om at familien var medlem av en sekt. Vi fikk senere vite at denne informasjonen skulle vært sendt oss, men den var tydeligvis ”avglemt” i USA. Aspect mente de hadde sendt denne informasjonen til Elise. Det hadde hun ikke fått.

Den nye hverdagen bestod av kontroll, overvåking, isolasjon, meget strikte regler, dårlig mat og lite omsorg. Selv om hun ikke er mormoner ble det nesten krevd at hun skulle leve som en. Det ble strenge restriksjoner på klær, mat, drikke, venner, fritid og hun ble påmeldt søndagsskole. Hun kunne ikke bruke noen av klærne hun hadde med fra Norge. Som den oppegående jenta hun er, hadde hun med seg vanlige klær fra Norge, ikke noe som kan være utfordrende. Når de hadde mormonertreff hjemme hos familien, måtte jenta kle seg helt tildekket selv om det var godt over 30 gr ute. På en shoppingtur på et kjøpesenter ble hun nærmest tvunget av vertsmor til å kjøpe klær hun ikke likte. Utover dette var vertsmor svært kontrollerende og lite hyggelig, spesielt når de to var alene. Vertssøstra på 11 var egentlig ei hyggelig jente, men hun ble etterhvert brukt som både ”spion” og påpasser. Hver gang jenta vår gikk på rommet sitt, kom vertssøstra og sjekket hva hun gjorde.
Hun fikk ganske snart servert 10 regler som skulle følges. Greit med regler, men når reglene presenteres som udiskutable og de er skrevet ut fra et helt annet livssyn og klare tegn på mistenkeliggjøring er det ikke så greit likevel. Her kom det fram at hun ikke kunne drikke kaffe og te, videre måtte hun opprette en amerikansk mailadresse for å holde kontakt med sine amerikanske venner. Den gamle mailkontoen kunne hun sjekke kun en gang i uka. Mobil og PC måtte leveres til vertsforeldrene hver kveld. Det var regler for å gå i det mormonske tempelet, for klær, kontakt med Norge og også en regel om at hun ikke måtte være så mye alene på rommet sitt. De var ikke ønskelig med mye kontakt med hjemmet her i Norge, noe som forsåvidt ville vært helt ok om jenta hadde det bra. Vi opplevde selv en svært guffen skype-samtale der vertsmor kom og brøt inn i samtalen og var svært negativ til oss.
Det var ikke lett å bli kjent med jevnaldringer fordi kirkegangen tok mye tid (over 4 timer hver gang). Familien var uansett ikke positive til at hun skulle bli kjent med noen som ikke var mormonere.
Det ble vanskeligere og vanskeligere å være 16 år, langt borte og ingen fortrolige i nærheten. Den som skulle vært hennes fortrolige var Aspects plasskontakt, en mann på godt over 80 år og svært nær venn av familien. Han var i samme sekt, og mente at jenta hadde vært utrolig heldig som kom til akkurat denne familien. Pga at jenta vår ikke hadde det godt hos familien, tok vi kontakt med Speak. Her fikk vi null støtte fra første dag av. Vi fikk høre at vi måtte tenke på familien som hadde gledet seg siden mars! Ingen tenkte på vår jente som hadde gledet seg i mange år… Hun sendte også mail selv til Speak og fikk det samme svaret: ”Det er også lurt at du har i bakhodet at vertsfamilien som valgte deg ut i mars, også har gledet seg til dette, og at kanskje vertsmor vil synes at det er litt synd at du drar allerede nå etter så kort tid.” Igjen ble det understreket at vertsfamilien var den viktige, ikke eleven som hadde lagt livet sitt i denne organisasjonens hender og betalt i dyre dommer for det.

Vi mottok trussel om hjemsending, og mange mailer med lite hyggelig innhold. Vi fikk også høre at vi var diskrimerende ettersom vi satte spørsmålstegn ved å ha vår datter hos medlemmer av en sekt. Vi hadde jo en lang liste med opplevelser og hendelser som viste at jenta ikke hadde det bra, og det skyldtes ikke bare familiens livssyn, men hele settingen. Vi hadde daglig kontakt med Speak, og de igjen med Aspect, men vi kom altså ingen vei. Vi fikk vage svar, lite imøtekommende svar, vi hadde rett og slett ingen rettigheter.

Det toppet seg da jenta fikk hjernerystelse etter en motorsykkelulykke under trialkjøring i fjellene. Vi hadde på forhånd ikke blitt forespurt om det var greit at de tok henne med seg på en slik tur. Det står klart fra i Studentboken til Aspect at elevene ikke kan delta på ekstremsport, men reglene i den boka gjelder tydeligvis bare studentene, ikke familiene… Hun satt bak vertsfar da de veltet opp en bratt bakke, og hun hadde ikke annet enn bukse og T-skjorte i tillegg til SYKKELhjelm (altså hjelm for vanlig trampsykkel) på seg. Faren hadde motorsykkelhjelm og vanlig MC-utstyr. Hun slo seg svært stygt, pådro seg store skrubbsår og slo hode og nakke. Selv om vertsfaren jobber som radiolog og da kanskje vet hva man sjekke når noen har slått seg i hodet, ble dette ikke gjort. Han og familien var mest opptatt av sine egne skrubbsår. Vi, hennes FORELDRE, ble IKKE varslet etter ulykken og de tok henne IKKE med til lege! Det gikk 3 dager før de tok henne med til legesjekk, fordi hun selv og vi insisterte på det. Hun fikk da selvfølgelig påvist hjernerystelse. Etter dette ble hun hjemme noen dager fra skolen for å ta det med ro. Legen var ganske klar på dette, da hjernerystelsen var kraftig og hun var i svært dårlig form. Disse dagene vekket familien henne tidlig for å vaske bad, ta oppvask, vaske rom, gå tur med bikkja… Hun gråt da hun snek seg til å snakke med oss i telefonen, hun klarte nesten ikke å gå ned trappa til rommet sitt, og likevel sendte de henne ut på hundelufting. I tillegg ville de at hun skulle bli med på familietreff i Salt Lake City helga etter den fatale ulykken. Hun var veldig dårlig og vi ønsket at hun ikke skulle være med. Merkelig nok fikk vi her medhold av Speak/Aspect. Aspect og familien bestemte at hun skulle bo hos plasskontakten, men hun fikk selv ordnet med å bo hos ei jente hun var blitt litt kjent med. Vertsmor og Aspect fortsatte å nekte henne dette. Det utløste en diskusjon uten sidestykke. Til slutt fikk jenta lov til å bo hos venninna, fordi vi da i mellomtiden hadde tatt kontakt med CVFES (amerikansk organisasjon som jobber med utvekslingsstudenters rettigheter). Derfra fikk vi høre at en student ikke skal bo hos sin plasskontakt, organisasjonen har ikke lov til å foreslå det i det hele tatt. Vertsmor var sint da hun kjørte henne til venninna og sa ikke ”ha det”. Dette ble den beste helga så langt i Colorado, tross dårlig form.

På dette tidspunktet fikk vi endelig medhold i at hun skulle få ny familie, men Aspect hadde ingen familier å ta av. Hun ble derfor nødt til å flytte tilbake til vertsfamilien da de kom hjem fra Salt Lake City. De hadde i mellomtiden fått vite at jenta skulle flytte, uten at hun ble informert om at de visste. De var sinte på henne, og ga tydelig uttrykk for at de ikke likte henne. Hun gråt og var redd for å møte dem på grunn av sinnet deres, så hun turde ikke å spise middag sammen med dem. De ryddet dermed bort all mat, så hun fant ingenting da hun seint på kvelden listet seg til kjøkkenet fordi hun var sulten. Dagen etter fikk hun heller ikke mat, og da krevde både hun og vi at Aspect måtte gripe inn. Det gjorde de, og hun ble tatt ut selv om hun egentlig ikke hadde noe sted å bo. Hennes reddende engel var ei jente hun var bli litt kjent med på skolen. Der kunne hun få bo, men Aspect mente hun igjen skulle bo til plasskontakten, som på den tida var svært irritert på jenta fordi hun skulle flytte. Aspect ga til slutt klarsignal for å få bo til jenta (etter ny kontakt med CSFES), og på avreisetidspunktet kom venninna for å hente jenta. I tillegg dukket plasskontakten opp, da han ikke hadde fått beskjed om at han var ute av bildet. Det ble mye kjefting fra vertsforeldrene, og vertsfaren trakk venninna til side og sa at jenta vår betød trøbbel og man ikke burde ha noe med henne å gjøre. Vertsmoras siste hilsen var: ”Be nice. You’re not being nice now”.

Hadde Speak/Aspect gjort jobben sin tidligere hadde ikke ulykken skjedd, hun hadde ikke mistet viktige skoledager der borte og hun hadde sluppet å være hos en familie som er uansvarlig, kontrollerende og lite empatisk, samt oppleve den traumatiske avslutningen.

Hun fikk gode dager hos venninna si. Foreldrene var flotte mennesker, og de var lei seg fordi de ikke kunne bli vertsfamilie pga en leiekontrakt med diverse retningslinjer.
I midten av september, etter en periode som hadde vært fryktelig lang for jenta vår og oss foreldre, fikk hun ny familie. Denne gangen visste vi at hun kom til en flott familie fordi vår niese hadde bodd hos dem året før. Det var som å komme hjem da hun ankom Lafayette i Colorado. Hun opplevde varme, omsorg, raushet og tilhørighet. Alt lå nå til rette for at resten av året skulle bli det året hun hadde drømt om. Dessverre ble det ikke sånn. Formen var ikke bra. Hun slet med hodepine, svimmelhet, konsentrasjonsproblemer og nattesøvn. Det ble tungt å gå på skolen, vanskelig å gjøre lekser og situsasjonen var ikke enkel. Vi leste om Post Concussion Syndrome, og så at symptomene stemte. Hos legen i Colorado ble det imidlertid satt diagnosen depresjon. Denne legen (forøvrig fastlegen for Aspects person på denne saken) konkluderte også med at hun hadde vært deprimert siden hun var 13 år! Aspect styrte også dette, de var med til legen og hadde full innsynsrett i saken. Da jenta vår oppsøkte skolepsykologen for å få prata om alt dette og om den første vertsfamilien, kom dette Aspect for øret og de ringte både skolepsykologen og jenta vår og ville vite hva de hadde snakket om. De oppførte seg ganske skremmende på telefon, og ble tydelig irriterte da de ikke fikk vite noe. Vi følte oss helt maktesløse over alt som skjedde. Og var det en ting som var sikkert, så var det at vi ikke ville ha sendt dattera vår av gårde hvis hun hadde vært deprimert i mange år! Jenta følte at Aspect hang over henne og fulgte med alt hun gjorde, og ettersom hun sleit med formen ble noen av dagene litt tunge. Familien var imidlertid fantastisk, og hun stortrivdes sammen med dem.

Mot slutten av november fikk hun en telefon fra Aspect med beskjed om at hun måtte reise hjem, da de var bekymret for hennes mentale helse. Dette kom som lyn fra klar himmel og hun fikk sjokk. Hun ringte oss og var svært lei seg. Vi vurderte å ta opp kampen med Speak/Aspect igjen, men nå var jenta sliten av hele tiden å måtte kjempe mot en organisasjon som ikke var på hennes side. Hun fant ut at hun ville komme hjem i stedet for å ta opp kampen.

Etter en trist og tårevåt avskjed med familien kom jenta vår hjem. Det var ubeskrivelig godt å se henne etter en tøff høst. Hun fikk starte opp i klassen sin igjen. Skolens studieleder sto på veldig for henne, og sørget for at alt gikk på skinner.
Hun var så absolutt ikke deprimert, men slet med hodepine og svimmelhet. Søvnen kom tilbake ganske fort. Først nå ca 6 måneder etter ulykken begynner hodepinen å løsne, selv om den fortsatt henger i enkelte dager.

Vi ønsket å få denne saken ut i media, fordi det er viktig at andre studenter og foreldre får vite om slikt. I tillegg bør det advares på det sterkeste mot organisajonene Speak og Aspect. Det vi har skrevet her er faktisk kortversjon av alt som skjedde, og det er mange svært graverende handlinger både Speak og Aspect har utført i denne saken som ikke kommer fram her. Dessverre var nok ikke denne saken ”viktig nok” for de medieaktørene vi kontaktet.
Det siste Speak gjorde var særdeles grovt. Vi hadde kontakt med en journalist som vurderte å ta denne saken, han ringte til Speak for å få deres uttalelse. Han fikk da vite fortrolige, konfidensielle opplysninger om jenta vår, opplysninger som står i hennes legejournal! Heldigvis informerte han oss om dette, og vi må si at vi fremdeles er sjokkert over at en representant for Speak går ut med konfidensielle opplysninger til en journalist!

Dette brevet er skrevet i full forståelse med vår datter. Hun har selv vært åpen om alt som har skjedd på digitale medier og ellers. Hun har alltid vært ei meget sterk og selvstendig jente, hadde hun ikke vært det hadde hun vel heller ikke ønsket seg et utvekslingsår. Hun går med ryggen rak, og som den sterke jenta hun er, velger hun å se på dette som en erfaring som hun vokser på. Vi som foreldre er svært stolte av henne. De som absolutt burde bøye seg i støvet er Speak og Aspect, men det gjør de nok ikke.

Kathrine og Karl Petter Askim

USA: Uten utvekslingsorganisasjon

State Department regler for vertsfamilierDet går fint an å reise til USA uten å måtte bruke utvekslingsorganisasjonene som mellomledd, men det krever noe mer egeninnsats. I tillegg kan det bli vanskelig å få støtte fra Lånekassen.

For å komme seg avgårde må man (fra ambassadens egen side):

«The U.S. Embassy regularly receives inquiries from Norwegian families asking how their child may attend secondary (high) school in the United States without working through a formal exchange organization. In these cases, the family usually wants their child to stay with family or friends. These students have to make their own arrangements, consistent with U.S. law, and travel to the U.S. on F-1 (student) visas.

How to find a high school in the United States:
Any student wishing to study in the United States must be enrolled in a school which is authorized to accept international students. These schools, whether public or private, are approved through the Department of Homeland Security (DHS). Once approved, the schools are allowed to issue Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) numbers to prospective students and are able to issue an “I-20” form, which is required when applying for a student visa. You can find a list of approved schools through the following link to the DHS website. (Se f.eks. denne skolen som selv etterlyser vertsfamilier til utvekslingselevene sine.)

How to finance a high school year in the United States:
Please keep in mind that studying in the United States is not free of charge for international students, whether you are enrolled in a public or private high school. Applicants will be expected to demonstrate that they have sufficient funds to cover all expenses while in the United States, including tuition. Applicants attending a public high school must repay the school system for the full, unsubsidized, per capita cost of providing the education. Additionally, those attending a public high school may only do so for up to 12 months.

The Norwegian State Educational Loan Fund (Lånekassen) only gives financial support if a Norwegian student goes on a high school exchange during the second year (Vg2) of Norwegian high school AND travels through one of Lånekassen’s 11 approved organizations.

How to get the year abroad approved by your Norwegian high school:
You should contact your Norwegian high school counselor for more information on getting your school year in the United States preapproved for academic credit.

The Norwegian Directorate for Education and Training (Utdanningsdirektoratet) has more information about high school exchange under point 3.2.2.9 “Godkjenning av opplæring i utlandet tilsvarende Vg1 og/eller Vg2 I Norge” (page 19).

How to apply for a student visa to the United States:

 • Once accepted, your school will send you an I-20 form. This original, signed I-20 form is required for your visa interview and when you enter the United States on a student visa. The I-20 form will have a SEVIS number in the top-right corner of the form which is your individual number in the student database.
 • Review the I-20 form and make sure your name has been spelled correctly. The Norwegian special characters are translated as follows: Æ=AE, Ø=OE and Å=AA. A spelling error in your form might delay your application by up to two weeks. Please contact your school immediately to have them update the SEVIS database if you find an error.
 • Pay the SEVIS fee online here.
 • Fill out the DS-160 application form found here. After you have completed the application, please be certain to electronically submit it to the Embassy in Oslo. Then print out the confirmation page with your picture and barcode on it.
 • Book your interview appointment with the Embassy. You will need the barcode from your DS-160 confirmation page to do it.
 • Remember to bring all required items as failure to do so may result in having to book a new appointment.
 • Please see our website for a current checklist of required documents and what to expect at the interview.

The F-1 academic student program is a non-immigrant visa category intended for use by nonresident aliens whose primary purpose for visiting the United States is to study full-time at an approved institution. Key features of the F-1 visa exchange are as follows: » The visa is regulated by the U.S. Department of Homeland Security (DHS). » The school is the responsible party in the United States, accountable to DHS. » The visa cannot be used for elementary (K-8) or adult training exchanges (see the discussion of the Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996, below). » The student must pay tuition to the public host school.

Upon receiving approval from DHS, a school is authorized to issue certificates of eligibility to students for use in securing a visa and admission to the United States. Form I-20A-B is the certificate of eligibility for F-1 students. The Designated School Official, who is obliged to ensure that the school complies with DHS regulations, may issue it. Schools that are authorized to issue I-20 forms are required to register on the SEVIS system.

Congress enacted limitations on certain foreign students planning to study in U.S. public elementary and secondary schools. The «Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996,» which took effect on November 30, 1996, places the following restrictions on students seeking F-1 visas who wish to study at public secondary schools. The student (or his or her sponsor) is required to reimburse the public secondary school for the full, unsubsidized per capita cost of education for the intended period of study. Proof that such tuition has been paid must be evidenced on the I-20A-B application form for the visa. Waivers are not allowed. This law also limits school attendance to a maximum of twelve months for secondary students under F-1 visas. Overseas advisors should know that this law additionally prohibits attendance in public elementary schools, K-8, or publicly funded adult education programs by any individuals coming under F-1 status. These restrictions do not apply to students who come to the United States under a J-1 visa, nor do they apply to private schools. Violating the law or failure to reimburse the school district can lead to a student being barred from the United States for five years.

F-1 non-immigrant students must maintain a full course load while in the United States. They must follow a specific transfer procedure if they change schools. They are eligible for certain types of employment, provided the Designated School Official or DHS grants permission before the employment begins. The F-1 foreign student’s obligations under U.S. immigration regulations are to: » provide evidence that the unsubsidized cost of tuition for any academic study in the United States is paid in order to obtain their visa, » have sufficient financial resources for the anticipated stay in the United States, » have a residence abroad to return to upon completion of the program in the United States, and » always maintain lawful immigration status while in the United States by keeping a valid passport, not working without authorization, and leaving the United States upon expiration of the visit or securing an extension of permission to stay if needed.»

Del gjerne utfordringene ved utvekslingslivet

%d bloggere liker dette: