Stikkordarkiv: #BTEC

UK: Secondary school / (Lenker for å sjekke skolens status)

Skolesystemet i UK er ganske forskjellig fra det norske. Der borte er det obligatorisk med skole fram til man er 16 – eller t.o.m. 10 klasse. I tillegg er det forskjeller mellom landene i Storbritannia. Unionen er ganske stor og kvaliteten på skolene er enorm. Dette er noe som vil spille inn på om fagene deres blir godkjente. Som lånekassen sier  så er det deres/ foreldrenes ansvar å komme inn på en skole som kan godkjennes her i Norge. Men dere har ikke eneansvaret. Nå er det slik at utvekslingsorganisasjonen:

h) skal ha rutiner for å bistå elevene ved behov med å innhente nødvendig dokumentasjon om utdanningssystemet i det aktuelle landet og/eller innholdet i opplæringen eleven planlegger å ta, i forbindelse med elevens søknad om forhåndstilsagn om godkjenning av tidligere bestått opplæring i utlandet etter forskrift til opplæringslova § 1-16 eller forskrift til privatskolelova § 5a-3,

Etter fylte 16 år går man på noe som kalles post-16 Schools:

  • AS and A levels
  • Advanced Diplomas
  • BTEC (Business & Technology Education Council)
  • International Baccalaureate
  • Cambridge Pre-U

AS og A-Levels tar man både på public Schools (private skoler) og State Schools. AS Levels tar ca. 1 år å fullføre. A-Levels kan sammenlignes med 2. og 3. klasse i videregående. Fagene som tilbys ligger oftest innenfor enten realfagene, samfunnsfagene  eller språkfagene for studieforberedende kompetanse. Det er her de fleste utvekslingselevene havner.

Cambridge Pre-U er for de skikkelig smarte. Dette er AS og A Levels på et høyt nivå. Er du ute etter en utfordring, er dette veien å gå. Fordelen med å velge Cambridge Pre-U er at pensum er lagt opp for internasjonale elever. Karakterer gis fra A til E (som på  universitetene her i Norge). «There is freedom to choose subject combinations without constraint. To qualify for the Diploma, students study at least three Principal Cambridge Pre-U subjects from a choice of 26.  They also complete an Independent Research Report and a Global Perspectives portfolio. Students may take more than three Principal subjects if they wish.» (CIE) Man må regne med å jobbe masse.

BTEC ligner mer på yrkesfagene her i Norge og man kan gå på  diverse skoler for å få sitt diplom. Det er flere nivåer i et BTEC  studium og man regner at Level 1 tar ett år og Level 2 tar ett år til (om man studerer fulltid). Det går også an å studere for sitt BTEC  diplom samtidig som man tar A-Levels. BTEC tilbys i mange land i Europa.

International Baccaulaureate er noe som også tilbys i Norge. På linken finner man informasjon om hvilke skoler både her og i Storbritannia det er snakk om. Om det er veien man vil gå må man passe på at man kommer inn på riktig skole.

VAT3.12 How do I check a school’s status for an exchange visit?

If  an ECO is  concerned that the school to which the exchange is being made is not a bona fide institution – that is, that it is not offering education to a standard required by relevant education legislation – a check can be made on the following websites (no password or additional authority is needed to access them):


Kilder: