Stikkordarkiv: #Klage

USA: Hvem klager man til og hvordan klager man?

Jeg tenkte det kunne være greit å ha en mal på hvordan klagen man sender inn til ECA (klageinstansen for utvekslingselever) kan se ut. Den inkluderer emailadressene man skal benytte. CSFES hadde satt stor pris på om dere kunne sende en kopi til oss. Nederst står alle dere må sende kopi til pluss alle emailadressene dere trenger:

United States Department of State
Office of Private Sector Exchange Administration
Mr. Henry Scott, Director
Private Sector Programs Division
James Alexander, Branch Chief
Darra Klein, Branch Chief

Dear Sirs and Madams,

RE: Elevens navn, landskode (NO…), Utvekslingsorganisjonene

–  Sakens natur

PARTIES

U.S. Placement Agency: Navn på organisasjon
–  De ulike menneskene der har hatt med å gjøre oppover i hierarkiet

Sending Agency:  Navn på norsk organisasjon
–  De ulike representantene oppover i hierarkiet

Exchange student:

Host family: Navn, adresse, kontaktinformasjon

School: Navn (adresse og kontaktinformasjon)

FACTS:
1. Ankomstsdato
2. Når problemene startet
3. Når dere gjorde andre oppmerksomme på problemet.
4. Deres reaksjon
5. Hjemsendelsesdato (om aktuelt)

Description and comments
Her pleier jeg å si litt om når eleven kom USA og hvordan familieforholdet og relasjonen til lokalrepresentanten var. Etter det går jeg fram skritt for skritt og forklarer hvordan situasjonen utviklet seg og henviser til vedlegg.

Erfaringsmessig er det disse partene jeg skriver mest om:

  1. På førsteplass kommer soleklart vertshjemmet (elendig tilstand) og/eller vertsfamilien og/eller nabolag.
  2. Utvekslingsorganisasjonens ulike representanter er veldig forskjellige personligheter. Noen er rett og slett mobbere og manipulatører. Andre er dedikerte som få. Oftest vil de som sitter høyere opp i gradene bry seg lite om eleven og mest om rykte.
  3. Skolen er ikke det dere ble lovet. Norsk lov krever visse fag for at deler av lånet skal bli stipend.
  4. Fremmede. Da er det oftest snakk om kriminelle handlinger.

Lise Lottes råd nr 1. DOKUMENTER. FB meldinger, ikke-slettede SMS, screenshots, bilder osv. Jo mer dere kan legge ved klagen som underbygger det dere påstår, desto bedre er det.

Sincerely,

Lise Lotte M. Almenningen
CSFES Norway

Encl: 5

Cc: CSIET

Navn på mottakerorganisasjonen i USA

Navn på avsenderorganisasjonen i Norge

SIU (Senter for Internasjonalisering av Utdanning)

CSFES

Foreldre

Til: AGalert@State.gov, jvisas@state.gov, AGexchanges@state.gov, HighSchoolExchanges@state.gov

Kopi: cpage@csiet.org, isaac@csiet.org, siu@siu.org, complaints@csfes.org

Om dere trenger hjelp til å skrive klagen (det er ikke alltid så lett å vite hva man skal ta med), har spørsmål eller bare trenger å snakke med en som har vært i en lignende situasjon er det bare å ta kontakt med meg på margarethesdatter@csfes.org


Skrevet om 22 desember 2016

Hvor og hvordan klager man ved tidlig hjemsendelse?

Når en utvekslingsorganisasjon sender deg hjem for tidlig vil de alltid bruke en god unnskyldning. Enten er det fordi du har for mange personlige problemer så det vil være bedre for deg om du kommer hjem, eller så har du brutt en regel.

Kanskje har du det. Og kanskje du virkelig fortjener å bli sendt hjem. Det skjer. Men det CSFES ser er at ofte brukes reglene til å slippe unna erstatning for en feil begått av utvekslingsorganisasjonen – enten i Norge eller i utvekslingslandet. Å klage til utvekslingsorganisasjonen må til, men det er veldig greit å vite hvilke andre ressurser som finnes.

Desverre faller ikke utvekslingsorganisasjonene innunder forbrukerrådets myndighet. Selv om utvekslingsorganisasjonen er et reisebyrå på steroider, varer oppholdet i utlandet for lenge til at man regner utveksling som en pakkereise. Men det er hjelp å få.

SIU, eller Senter for Internasjonalisering av Utdanning, står for godkjenning av utvekslingsorganisasjonene her i Norge. Kravene organisasjonene må oppfylle finnes i forskriftene. Når dere skal klage kan forskriftene være et godt sted å begynne.

SIU skal ikke bare godkjenne utvekslingsorganisasjonene, men de ønsker også å vite om regelbrudd fra utvekslingsorganisasjonenes side. Det kan være alt fra å ha sendt dere til en useriøs representant til å ha lovet mer enn de kan holde (liten sammenheng mellom reklame og virkelighet). CSFES pleier å anbefale at man sender en kopi av klagen til SIU.

Senter for internasjonalisering av utdanning
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00 · post@siu.no

Sørg for å legge ved så mye dokumentasjon som dere har – t.e. bilder, sms, fbmeldinger, ting eleven har måttet signere, uttalelse fra lege og/eller psykolog osv.

Om man klager på utvekslingsorganisasjonen i utlandet, bør man også sørge for å klage direkte til landets myndigheter der dette er mulig.


TIL Norge som utvekslingselev: Dette er de offisielle organene man forholder seg til. Dessverre har de kun med selve skoleløpet å gjøre og ikke hjemmene man havner i. Problemene der må tas opp med utvekslingsorganisasjonen.

Eller man kan ta kontakt med meg så skal jeg se om jeg kan få gjort noe:

  • margarethesdatter (at) csfes (dot) org

Nødnummer Norge:


Oppdatert og korrigert 15. desember 2016 av forfatter