Stikkordarkiv: #Regler

Regler for utvekslingseleven

Enkelte ting fører til umiddelbar tilbakesendelser i alle land. Det er null-toleranse for bruk av narkostiske midler (uten resept), haiking og å kjøre bil uten tilsyn.

Når det gjelder alkohol, røyking og sex, er det landets/statens lover som gjelder. Er man selv over seksualgrensen og ligger med en som er yngre enn grensen, risikerer man i land som USA å bli straffeforfulgt. Hvilke regler vertsfamilien har i forbindelse med disse tingene kan også virke inn på tidlige hjemsendelser.

Brudd på landets lover regnes ofte som grunn til hjemsendelse. Men det avhenger av organisasjonen, vertsfamilien, myndighetene og bruddets alvorlighetsgrad.

I tillegg blir man sendt hjem om utvekslingsorganisasjonen oppdager utvekslingseleven løy da de fylte ut søknadene sine. Men også noe så enkelt som synlige tatoveringer kan føre til hjemsendelse. Andre ting som også kan føre til hjemsendelse er stadige brudd på vertsfamiliens egne regler.

Følg vertsfamiliens regler

Få land har så selvstendige ungdommer som de Nordiske landene. De fleste landene regner folk under 18 år (noen ganger 21 år) som barn. Dere vil sannsynligvis få langt strengere regler å følge enn dere har her hjemme. Og det er ofte liten aksept for diskusjonslystne ungdommer. Politikk og religion er ikke-temaer om man ikke blir spurt direkte om hvilket syn man har. Selv da lønner det seg å være forsiktige.

Jentene vil vanligvis få strengere regler enn guttene som reiser. Bli ikke overrasket om det er sterke kjønnsroller i vertshjemmene. Det lønner seg å sette dere inn i det rådende livssyn i området dere skal bo.

Men husk på å følge reglene – innenfor rimelighetens grenser. Om dere er uenige så prøv å finne en høflig og saklig måte å legge fram saken deres på. Hvis dere har en god representant så kan dere spørre denne om hjelp.

Representanten din er Gud

Det høres nok drøyt ut, men det er nå en gang sånn det fungerer i utvekslingslandene. Er representanten grei og har sunne grunner til å være representant går det stort sett bra. Men de har uansett ett sett regler de forventer at dere skal følge.

Om representanten er venn med familien er lojal til religionen eller samfunnsgruppen vertsfamilien hører til må man regne med at representanten kommer å tro på vertsfamilien før de tror på dere. I tillegg velger utvekslingsorganisasjonen oftere å tro på representanten enn på dere. Det er hjelp å få.

Ellers kan vi jo bare håpe på at dere er født med sunt bondevett. Prøv å ikke skeie altfor mye ut.

Om dere gjør ting dere absolutt vet dere ikke skal – Vær så snill å IKKE legge bilder ut på sosiale medier. Ikke en gang SnapChat. Organisasjonene har noen ganger rutiner på å kontrollere hva dere holder på med. Og for all del – IKKE del passordene deres med andre.

2010 Jun 11: Påstod at hun hadde drukket øl

2010.06.11 | TV2 nyheter forteller historien om Louises opphold i Vermont, USA:

Hjemme i Trondheim sitter foreldrene, Frode og Eline, og spør seg, hva er den egentlige grunnen til den akutte hjemsendelsen?

Faren har vært et trofast medlem av Rotary, en organisasjon som skal fremme etikk og moral. Nå har han tatt permisjon fra Rotary.

– De bryter de med sin egen etikk og moral, for det vi har erfart er at Rotary i USA farer med grove løgner! Faren er ikke nådig etter å ha lest begrunnelsen for hvorfor hans 18årige datter i all hast ble hjemsendt i januar i år.

Finner ikke grunnen

Da datteren kom hjem oppløst i tårer tidligere i år, begynte ekteparet å lete etter grunnen. Tenkte at Louise nok hadde begått noen ungdommelige synder. De finner ingen.

– De har fire forbud på bokstaven D, forteller Louise, studentene skal forholde seg til «no drinking, no driving, no date, no dope». Jeg brøt ingen av disse forbudene.

Men på en blogg lå det et bilde av Louise stående ved siden av en åpnet ølflaske. Dette blir brukt som et hovedbevis.

Vanskelig å nå

I tillegg sier Randoph Rotary at Louise ved flere anledninger var vanskelig å nå for vertsfamilien. En familie hun forøvrig kom rimelig godt overens med.

– Det stemmer nok at jeg var utilgjengelig for dem noen ganger, men jeg forsto jo ikke at de måtte nå meg flere ganger i løpet av en kveld. Jeg var ute med venner og hadde sendt dem sms’er om hvor jeg var. Men det at de ikke nådde meg til enhver tid gjorde dem redde.

– Dette må jo folk som har med ungdom å gjøre tåle, sier mamma Eline. Hun er selv mor til fire. Vi vet jo at unge mennesker ikke er «hands on» hele tida i forhold til bruk av mobil.

Ryktespredning

– Alle som vet noe om high-school forstår at der er det mange rykter som går, filosoferer Louise. Kanskje ryktespredning er årsaken her? Vi utvekslingsstudenter ble tatt til side av rektor, og fortalt at vi burde justere vår oppførsel. Det gikk rykter i den lille byen i Vermont om at vi festet vilt, noe som slett ikke var sant!

Louise ble på få dagers varsel tatt ut av familien, nærmest «internert» et fremmed sted slik foreldrene oppfatter det, og sendt hjem. Med en begrunnelse som familien ikke aksepterer.

– I tillegg ble det begått lovbrudd, de hentet ut bilder av Louises pc, sier Frode. Som får støtte av sin egen lokale klubb, Rotary i Trondheim.

Nærmer seg trakassering

Distriktsguvernør i Rotary Midt-Norge, Asbjørn Norberg, er ikke nådig i sin karakteristikk av egen organisasjon i Vermont, USA.

– Vi støtter Louise fullt ut i denne saken, og synes måten hun har ble behandlet på nærmer seg trakassering. Det skal svært alvorlige grunner til for en hjemsendelse, og en slik grunn finner vi ikke her.

Banksjefen i Trondheim er stolt over det meste av det Rotary gjør. Men ikke dette. – Her har noen handlet feil, grunnleggende feil i henhold til vår etikk og våre regler, sier Norberg.

Rotary i Trondheim har bestemt at Louise skal få 15.000 kroner som et plaster på såret.


RUHS Takes Disciplinary Action After Investigating Teen Parties 

Eddie’s World

Invited to join superintendent in hot-tub

San Diego Education Report Blog