Stikkordarkiv: #SEVIS

USA: Reguleringer kan føre til dårlige vertshjem

SEVIS bildeDet finnes mange grunner til at utvekslingselever våre havner  i dårlige familier i USA. En av disse årsakene er byråkratisk og muligens unik for USA.

Den enkelte utvekslingsorganisasjon i USA får tildelt et visst antall utvekslingselever det har lov til å plassere. Dette skjer via  SEVIS visa hvert år. Om ikke hele antallet man har fått tildelt blir plassert, vil antallet elever man har rett til å plasseres reduseres til det antallet man fant vertshjem til det inneværende året. Det overskytende antallet utvekslingselevet blir tildelt et annet firma.

Med SEVIS kvoten følger det en viss sum per utvekslingselev plassert. Det betyr da at utvekslingsorganisasjonen taper deler av tilskuddet sitt det neste året.

Motivet til utvekslingsorganisasjonene blir da IKKE å gi eleven den best mulige familien, men å fylle opp SEVIS kvoten sin. Hvert visum betyr penger i kassen for utvekslingsorganisasjonen. Å jukse litt blir enklere å forsvare for de representantene som har lett for sånt – som Becky Sanderson (Forte International Exchange Association) som nå har 45 saker mot seg hos State Department. Hun plasserer elever hos alle mulige familier og forteller sine lokalrepresentanter at de skal godkjenne familier som strengt tatt ikke burde være godkjente – sånn som i saken til M.