Stikkordarkiv: #UnitedKingdom

Sak 309/12 NEMND 4/13, 24. apr. 2013

Pakkereisenemnda

Saken gjelder

Saken gjelder språkreise til Brighton, England.

———————————————————————————————-

Klageranfører at da datteren Elise meldte seg på språkreisen, var det en

forutsetning at hun og venninnen skulle dele vertsfamilie. Det fikk de, men selv om de var klar over at de kunne komme i forskjellige klasser på skolen, ble det et sjokk at de også ble delt på fritiden. Det innebar at datteren måtte ta buss alene og gå

alene i 10 min for å komme til og fra vertsfamilien på kveldstid.

Dette ødela trivselen for to jenter som hadde gledet seg til å være sammen i Brighton og medførte fare for sikkerheten til datteren.

 

Klager mener EF har feilinformert og at behovet for trygghet og sikkerhet må ha

prioritet og ikke overlates til ungdommene selv. Det var ikke informert om at de som reiste sammen også ville bli delt på fritiden slik at de måtte reise hjem til vertsfamilien alene. Tanken på at EF har satt datterens liv på spill, er rystende.

Klager og hennes mann fikk store deler av sin Barcelonaferie ødelagt fordi de måtte kjempe med EF for at datteren skulle være trygg. Fordi EF har feilinformert og satt datterens liv i fare, mener klager at halvparten av reisens pris bør tilbakebetales.

 

EF Språkreiserhar anført at de alltid oppfordrer studentene til å gå hjem sammen med en annen student. Alle studenter blir ved ankomst vist veien til sentrum første skoledag og veien tilbake. Hadde EF fått vite om situasjonen for Elise mens hun var der, kunne de ha gitt henne opplysninger om andre studenter som bodde i nærheten. Innenfor 6 min spasertur fra der Elise bodde hadde de to andre vertsfamilier.

EF har tilbudt en rabatt på kr.4.000,- ved eventuell ny reise.

———————————————————————————————-

Nemnda bemerker

En pakkereise er mangelfull hvis den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i

avtalen, jf. pakkereiseloven § 6-1. Mangler kan gi grunnlag for prisavslag med mindre de avhjelpes innen rimelig tid.

 

På en slik språkreise for ungdom er det viktig at sikkerheten er godt ivaretatt.

Hvis det ikke er gjort, kan det foreligge en mangel ved reisen i pakkereiselovens

forstand. Problemet i saken her, så vidt nemnda forstår, var at Elise måtte vente –

enten på sin venninne som hun reiste sammen med og delte vertsfamilie med,

eller på den andre studenten som også bodde i den vertsfamilien – for å ha følge hjem etter skolen. Årsaken til dette var at de gikk i ulike klasser og også hadde ulike fritidsaktiviteter.

 

Nemnda forstår at dette kunne innebære både praktiske problemer og skuffelse over ikke å få være mer sammen med venninnen. Nemnda kan imidlertid ikke se at det er sannsynliggjort at dette utgjorde en sikkerhetsrisiko av en slik art at det var en

mangel ved reisen i lovens forstand. Nemnda finner derfor ikke grunnlag for klagers krav, men forutsetter at tilbudet om rabatt opprettholdes.

———————————————————————————————-

Vedtak

Reklamasjonsnemnda kan ikke anbefale at det gis prisavslag.

 

Vedtaket var enstemmig.

———————————————————————————————-

Kategori

Utfall for klager

Medhold

———————————————————————————————-

Nemndas sammensetning

Lagdommer Svein Dahl, Leder
Pål Martin Andersen, Forbrukerrådet
Silje Jystad, Forbrukerrådet
Marianne Delbekk, Apollo Reiser AS
Christine Tang, Detur Norway AS

Storbritannia / United Kingdom 1

«In UK look right before crossing road»

UK: Entry requirements

Hentet fra Study in Britain and Ireland’s sider.

Om dere reiser med et utvekslingsbyrå skal de sørge for at dere ordner dette på riktig måte. Det er derfor dere betaler dem. Alle utgifter til visa kommer i tillegg.

European Economic Area
If you are a national of a European Union country or are from Norway or Iceland you are free to enter the UK to study, live and work and you do not need a visa.  … Icelandic and Norwegian students have to pay full fees as international students, but do not need work visas and so can fund their course by working.

Non-visa Nationals:
Non-visa nationals are from countries that don’t require a visa to enter Britain, you can arrive with the necessary documentation and be issued the visa when you arrive. You need:

  • Proof that you have been accepted onto a full-time course at a UK school … (totaling 15 or more hours a week).
  • A letter from your new school or college, … on their official headed paper, to state that you have paid your deposit and/or your tuition fees.
  • Proof that you have the funds to pay for your study and living expenses … (travellers’ cheques, a bank draft drawn on a UK bank, letters or bank documents from sponsors, or a combination of all these things). You will have to show that you can support yourself financially without relying on the British welfare state or by working to fund your studies.

If you are staying for longer than six months, it is advisable to submit your documentation to the British Embassy/High Commission in your own country and get entry clearance (a visa) prior to arrival. Your status can still be challenged but you have the right to lodge an appeal and remain in Britain while your case is heard.»

UK: Internatskole – framgangsmåte

bc
Elever utenfor en internatskole
Fra British Council site

Det finnes to måter å studere på i Storbritannia. Disse er å gå på boarding school (internatskole) eller å gå på dagskole. Av en eller annen grunn kalles også «boarding schools» «public schools».

Man trenger ikke å gå gjennom et utvekslingsbyrå for å kunne gå på internatskole. Det man må gjøre er:

  1. Finn ut hvor i Storbritannia du kunne tenke deg å reise til. Når du har gjort det kan du gå til Independent Schools Council og Which Boarding School for å lære mer om de ulike boardingskolene.
  2. Velg skole. Da er det viktig å se på pris og fag/aktiviteter. Skoleavgiften består av skolegang, aktiviteter og boutgifter mens aktiviteter utenfor skolen kommer i tillegg. Pass på å undersøke hva slags aktiviteter som er inkludert i prisen.
  3. Søk dere inn på skolen. Noen av skolene krever at man søker seg inn året i forveien mens andre tar det fortløpende. Normalt begynner man på skolen i begynnelsen av september.
  4. Om man er under 18 år, regnes man som barn i Storbritannia. Da forventes det at man skal ha tilgang til en verge (guardian). Når man reiser gjennom et utvekslingsbyrå fungerer denne som vergen. Reiser man utenom utvekslingsfirma finner man gode råd om UK Guardians her.

Om man velger utvekslingsbyrå for denne jobben må man være klar over at de ikke tilbyr skolegang hvor som helst. Den eneste utvekslingsorganisasjonen jeg vet om som tilbyr denne tjenesten er: EF (Education First).

UK: Exchange student to Isle of Thanet: Margate, Broadstairs, Ramsgate

Travelling to other countries as a foreign exchange student is a matter of trust. Both the student and the parents trust that the company they are travelling with want to provide the student with the best home possible and that the student will be sent to schools that uphold at least an average standard. One of the places I have discovered many students have been placed in difficult circumstances is on the Isle of Thanet.

Ideally, the foreign exchange companies should have up-to-date information about the places where they send our kids, but reality shows something else. So I decided I would check out the complaints I had received and see what the reality of the Isle of Thanet was. All I had to do was spend a little time on the net and information flowed my way.

The first thing I did was check Wikipedia: Ramsgate, Margate og Broadstairs are the three main towns on the Isle of Thanet. The whole area struggles with seasonal work, poor health and a recession. Out of 324 districts Thanet has been placed on number 295. The local authorities are concerned about the high unemployment numbers and have invested a lot of money in different projects – one of these being education.

A-Levels schools in South Thanet are:

Areas that ought to worry you:

I also discovered a lot of information that locals shared about where they recommended/did not recommend you live. Leo Mckinstry is one of these people.

In 2012 he wrote and article called «Margate one of the world’s top ten resorts? Trust me, it’s East Germany with  wind farms«. In it he talks about his family’s move to the area in 2006 and their views on the city. His claim is that out of the three towns Broadstairs is the favored one while Margate is the least recommended place to live.

Most deprived areas
Within Thanet, the most deprived wards include Cliftonville West and Margate

If you get sent to: West Margate Central, North Margate Central, North Cliftonville West, Central Cliftonville West or East Cliftonville West you are being sent to trouble spots. In these areas criminal activities happen out in the open.

Sadly, some of you or someone you know is going to get sent to just such an area. Their representative or home could be terrible. Of course, most of you will have a good time but for those of you who don’t please try to get help as soon as possible. In the UK you can contact Child-Safe. Part of their job is to take care of foreign exchange students.


Various articles: